Báo cáo tổng kết công tác năm 2015 và triển khai kế hoạch năm 2016

28/12/2015 03:24
 
VIỆN HÀN LÂM
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VN
VIỆN ĐỊA LÝ
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcHà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2015
 

BÁO CÁO

Tổng kết công tác năm 2015 và triển khai kế hoạch năm 2016
 
I. TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2015

1.1. Về công tác tổ chức


PGS.TS. Lại Vĩnh Cẩm, Quyền Viện trưởng
Viện Địa lý báo cáo tổng kết tại Hội nghị
Hàng năm, Ban Lãnh đạo Viện Địa lý và Chi ủy luôn quan tâm, chú trọng công tác bồi dưỡng và quy hoạch cán bộ từ cấp Phòng trở lên. Trong năm 2015, công tác tổ chức cán bộ của Viện Địa lý được kiện toàn:
 
- Viện Hàn lâm KHCNVN đã bổ nhiệm 01 Phó Viện trưởng.
 
- Lãnh đạo Viện đã trú trọng công tác cán bộ, trong đó kiện toàn lại tổ chức của Phòng QLTH và các Phòng chuyên môn.
 
- Bổ sung 01 biên chế cho Trạm Nghiên cứu Tổng hợp TNMT Miền Trung; kéo dài thời gian công tác cho 01 cán bộ trình độ cao của Phòng Nghiên cứu Xử lý Thông tin Môi trường; 01 cán bộ nghỉ công tác theo chế độ.
 
- Năm 2015, Viện Địa lý vinh dự có đồng chí Uông Đình Khanh, Phó Viện trưởng được HĐ Chức danh GS Nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn PGS.

1.2. Kết quả khoa học công nghệ năm 2015

Năm 2015, Viện Địa lý được giao chủ trì thực hiện các nhiệm vụ KH&CN sau:
 
- 15 đề tài/nhiệm vụ cấp Nhà nước thuộc các Chương trình khác nhau (02 đề tài bắt đầu thực hiện từ 2015 và 13 đề tài chuyển tiếp từ năm 2014). Trong đó, có 06 đề tài đã nghiệm thu cấp Nhà nước (04 đề tài thuộc Chương trình Tây Nguyên 3; 01 đề tài thuộc Nhiệm vụ cấp thiết mới phát sinh; 01 đề tài thuộc Chương trình KC08); 02 đề tài đã nghiệm thu cấp cơ sở (đề tài thuộc Chương trình BĐKH và đề tài thuộc Sự nghiệm Kinh tế
- Điều tra cơ bản); 01 đề tài thuộc Sự nghiệp Bảo vệ môi trường kết thúc trong năm 2015 và chuẩn bị nghiệm thu cấp cơ sở.
 
- 09 đề tài/nhiệm vụ cấp Viện Hàn lâm KHCNVN. Trong đó, có 02 đề tài kết thúc trong năm 2015 (Đề tài độc lập trẻ và Nhiệm vụ đặt hàng Hội đồng ngành); 03 đề tài hợp tác với địa phương; 03 đề tài theo 7 hướng ưu tiên chuyển tiếp sang 2016; 01 đề tài hợp tác quốc tế với Nhật Bản.
 
- 08 đề tài hợp tác với địa phương (Thái Bình: 02 đề tài; Quảng Ninh: 01 đề tài; Nghệ An: 01 đề tài; Lào Cai: 01 đề tài; Hà Giang: 01 đề tài; Sơn La: 01 đề tài; Đà Nẵng: 01 đề tài). Trong đó, có 06 đề tài kết thúc năm 2015.
 
- 14 đề tài cấp cơ sở và 12 nhiệm vụ cấp cơ sở dành cho cán bộ trẻ.
 
- 06 Hợp đồng dịch vụ KH&CN. Trong đó, có Hợp đồng Tư vấn giám sát Dự án tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013-2016.
 
1.3. Kết quả xây dựng tiềm lực khoa học công nghệ

Từ năm 2015, Viện Địa lý được giao triển khai thực hiện 02 dự án đầu tăng cường trang thiết bị, gồm:

1) Dự án Đầu tư nâng cấp Trạm Nghiên cứu Tổng hợp TNMT Miền Trung phục vụ khai thác, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ vùng cửa Vịnh Bắc Bộ (2015- 2016).

2) Dự án Đầu tư thiết bị chiều sâu nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu cơ bản và triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu của Viện Địa lý trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu (2015-2018).

Đồng thời, năm 2015 Viện Địa lý được Viện Hàn lâm KHCNVN giao chuẩn bị thủ tục đầu tư để bắt đầu triển khai từ năm 2016 Dự án đầu tư xây dựng Trạm Quan trắc Nghiên cứu Địa lý và Môi trường đồng bằng Bắc Bộ giai đoạn II và Dự án đầu tư cải tạo và nâng cấp trụ sở làm việc của Viện (Nhà A27) cùng với Viện Địa chất và Địa vật lý Biển..

1.4. Kết quả hợp tác quốc tế, đào tạo và xuất bản
 
- Về HTQT: Năm 2015, Viện Địa lý đã ký 04 biên bản ghi nhớ với các đối tác nước ngoài: TT Viễn thám Môi trường - Đại học Chiba (Nhật Bản); Trường ĐH Suranari (Thái Lan); Hiệp hội Quan trắc Trái đất (Đài Loan); TT Nghiên cứu Thiên tai và các Thảm họa Thiên nhiên (Đại học Macquarie, Úc). Viện Địa lý đã tổ chức đón 28 lượt Nhà khoa học của các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu chuyên ngành của các nước như: LB Nga, CHLB Đức, Thái Lan, Nhật Bản, Áo, Indonesia, Đài Loan, Thụy Sĩ. Viện Địa lý đã tổ chức cho 18 lượt cán bộ đi công tác và trao đổi khoa học ở nước ngoài. Viện Địa lý phối hợp với Viện Khoa học Liên bang Thụy Sĩ (ETH) tổ chức 01 hội thảo quốc tế với 45 người tham dự đến từ 04 nước; 01 Hội thảo khoa học với Viện Địa lý Thái Bình Dương thuộc Viện Viễn Đông- Viện HLKH Liên Bang Nga;
 
- Về đào tạo ở nước ngoài: Viện Địa lý có 03 cán bộ đi đào tạo ngắn hạn tại Viện Viễn thám Ấn Độ; 02 cán bộ đang làm NCS tại nước ngoài (Úc và Đài Loan).
 
- Về đào tạo Sau Đại học: Tính đến 2015, Viện Địa lý có 34 NCS. Trong đó, có 2 NCS đã bảo vệ thành công Luận án cấp Học viện; 04 NCS đã bảo vệ cấp cơ sở; 01 NCS đã tổ chức hội thảo giới thiệu luận án; 06 NCS đã bảo vệ 03 chuyên đề bắt buộc). Từ ngày 01/01/2016 Hồ sơ của các NCS sẽ được bàn giao cho Học viện KH&CN.
Ngoài ra, các cán bộ của Viện đã hướng dẫn thành công 11 học viên cao học và 8 sinh viên đại học bảo vệ thành công Luận văn.
 
- Về công bố: Viện Địa lý đã đã công bố được 29 bài báo khoa học. Trong đó có 02 bài đăng trên tạp chí thuộc danh sách SCI; 01 bài đăng trên tạp chí thuộc danh sách SCI-E; 04 bài đăng trên các tạp chí quốc tế không thuộc danh sách SCI hoặc SCI-E nhưng có mã chuẩn ISSN; 11 bài đăng trên các tạp chí của Viện Hàn lâm KHCNVN; 11 bài đăng trên các tạp chí quốc gia có mã ISSN.
 
- Về công tác xuất bản: Xuất bản 02 sách chuyên khảo, gồm:

1) Đới bờ biển Việt Nam: Cấu trúc và Tài nguyên thiên nhiên (GS. Lê Đức An)

2) Hạn hán và vấn đề biến đổi khí hậu tỉnh Ninh Thuận (PGS. Phạm Quang Vinh)

1.5. Kết quả thi đua, khen thưởng

* Cấp Nhà nước:

TS. Nguyễn Đình Kỳ được Nhà nước trao tặng Huân Chương Lao động Hạng 3

* Cấp Viện Hàn lâm KHCNVN:

Năm 2015, Viện Địa lý đã được Chủ tịch Viện HLKHCNVN tặng thưởng các danh hiệu:

1) Tập thể Lao động xuất sắc cấp Viện Hàn lâm KHCNVN;

2) Bằng khen của Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN;

3) TS. Vũ Anh Tài được Chủ tịch Viện HLKHCNVN tặng Bằng khen “Cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010-2015”.

* Cấp Viện Địa lý:
 
- 17 Tập thể lao động tiên tiến cấp Viện Địa lý;
 
- 16 Cá nhận đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”;
 
- 23 Cá nhân nhận Giấy khen của Viện trưởng Viện Địa lý;
 
- 76 Lao động tiên tiến.
 
1.6. Các kết quả khác:
 
Năm 2015, Viện Địa lý có 01 gian hàng tham gia Hội trợ Công nghệ và Thiết bị quốc tế Việt Nam Techmark 2015 do Bộ KH&CN tổ chức từ ngày 01-04/10/2015 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô.
 
1.7. Đánh giá chung về kết quả thực hiện kế hoạch 2015
 
- Nhìn chung, trong năm 2015 Viện Địa lý đã hoàn thành cơ bản các kế hoạch thực hiện trọng năm 2015. Phần lớn các đề tài cấp Nhà nước của Viện Địa lý chủ trì triển khai là được chuyển tiếp từ năm 2014 để nghiệm thu kết thúc nên khối lượng công việc phải thực hiện là rất lớn trong khi kinh phí thực hiện là không nhiều. Công tác thanh quyết toán tài chính đảm bảo đúng các quy định hiện hành.
 
- Ngay từ đầu năm, Lãnh đạo Viện đã đôn đốc các đề tài chủ động triển khai các nội dung nghiên cứu để đảm bảo công tác nghiệm thu đúng hạn. Tuy nhiên, một số đề tài đã nghiệm thu chậm tiến độ do các nguyên nhân khách quan.
 
- Dự án đầu tư thiết bị chiều sâu nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu cơ bản và triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu của Viện Địa lý trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu và Dự án thiết bị Trạm Quảng Bình là hai dự án lớn, có ý nghĩa và tầm quan trọng với Viện Địa lý hiện nay. Mặc dù dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Lãnh đạo Viện Hàn lâm KHCNVN, Ban Lãnh đạo và BQL dự án của Viện Địa lý đã nỗ lực cùng đơn vị tư vấn tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.
 
- Công tác công bố, đặc biệt là công bố quốc tế của Viện năm 2015 đã chưa đạt kết quả như kỳ vọng. Số lượng công bố năm 2015 thấp hơn so với năm 2014 (Năm 2014 Viện đã công bố tổng số 41 bài báo khoa học, trong đó trên tạp chí quốc tế thuộc danh mục SCI: 06 bài; tạp chí quốc tế thuộc danh mục SCI-Expanded: 01 bài; tạp chí quốc tế/proceedings: 10 bài; các tạp chí của VAST: 13 bài và tạp chí quốc gia khác: 11 bài).
 
- Hoạt động hợp tác quốc tế được tăng cường.
 
- Công tác đào tạo sau Đại học đảm bảo tiến độ, mặc dù năm 2015 là thời điểm chuyển giao cho Học viện KH&CN.
 
II. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NĂM 2016

2.1. Kế hoạch khoa học công nghệ
 
- Triển khai 06 đề tài/nhiệm cụ cấp Nhà nước chuyển tiếp từ năm 2015 (01 ĐT Xây dựng Atlas điện tử thuộc CT Tây Nguyên 3; 01 Nhiệm vụ Tuyên truyền, phổ biến các kết quả nghiên cứu và phát triển công nghệ biển và đại dương trong nước và nước ngoài; 03 ĐT Quỹ phát triển KH&CN Quốc gia NAFOSTED; 01 ĐT Sự nghiệp Kinh tế - Điều tra cơ bản).
 
- 08 đề tài cấp VAST. Trong đó, có 04 ĐT chuyển tiếp và 03 ĐT mở mới theo 7 hướng ưu tiên; 01 ĐT hợp tác quốc tế cấp VAST với Viện Địa lý Thái Bình Dương (Viện Hàn lâm KH Liên Bang Nga).
 
- 02 đề tài hợp tác với địa phương (Thái Bình và Đà Nẵng);
 
- 14 đề tài cấp cơ sở và 8 nhiệm vụ cấp cơ sở dành cho cán bộ trẻ (Thạc sĩ);
 
- 01 Hợp đồng QT môi trường với Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn.
Ban Lãnh đạo Viện Địa lý cùng các viên chức và người lao động sẽ tiếp tục nỗ lực mở rộng quan hệ với các Bộ, Ngành và địa phương trên cả nước để tìm kiếm đề tài/nhiệm vụ KH&CN theo các hướng nghiên cứu vốn là thế mạnh của Viện, nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu và tăng thu nhập cho cán bộ.
 
2.2. Kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị
 
- Tiếp tục tổ chức triển khai 02 Dự án đầu tư chiều sâu thiết bị tại Trụ sở nghiên cứu của Viện (Nhà A27) và Dự án đầu tư thiết bị cho Trạm Quảng Bình;
 
- Triển khai Dự án đầu tư cải tạo và nâng cấp trụ sở làm việc của Viện (Nhà A27) và Dự án đầu tư xây dựng Trạm Quan trắc Nghiên cứu Địa lý và Môi trường đồng bằng Bắc Bộ giai đoạn II.
 
2.3. Kế hoạch HTQT, đào tạo và xuất bản
 
- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đào tạo Sau đại học của Khoa Địa lý thuộc Học viện Khoa học và Công nghệ.
 
- Tăng cường Hợp tác quốc tế, đặc biệt với các đối tác đã có truyền thống hợp tác khoa học với Viện Địa lý trong những năm qua (như LB Nga, Ucraina, Đức, Bỉ, Nhật Bản, Đài Loan, Thái Lan,…).
 
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác xuất bản và công bố khoa học, đặc biệt chú trọng và ưu tiên cho các công bố quốc tế.
 
Q. VIỆN TRƯỞNG


PGS. TS. Lại Vĩnh Cẩm

 

 

Liên kết website khác