Bảo vệ đề cương Đề tài khoa học trẻ Viện Địa lý năm 2014

06/05/2014 10:44
Năm 2014, Viện Địa lý có 7 cán bộ trẻ được chương trình hỗ trợ kinh phí thực hiện đề tài cơ sở, trong đó có 1 tiến sĩ trẻ và 6 thạc sĩ trẻ.


Toàn cảnh buổi bảo vệ

PGS. TS. Lại Vĩnh Cẩm, Quyền Viện trưởng Viện Địa lý phát biểu trước Hội đồng và yêu cầu các cán bộ trẻ của Viện: "Đây là đề tài cấp cơ sở, đề nghị cán bộ trẻ suy nghĩ, tìm hiểu để giải quyết được 3 việc, đó là định hướng cho nghiên cứu trong tương lai - liệu có thể phát triển thành một trường phái, một hướng nghiên cứu riêng, đặc thù hay không; mặc dù đề tài chỉ là hỗ trợ kinh phí nhưng yêu cầu cán bộ trẻ phải giải quyết trọn vẹn vấn đề đặt ra; trước Hội đồng, cán bộ trẻ và thành viên hội đồng cùng thảo luận để mang tính xây dựng, giúp cho cán bộ trẻ hoàn thành đề tài nghiên cứu của mình".


PGS. TS. Lại Vĩnh Cẩm, Quyền Viện trưởng Viện Địa lý phát biểu trước Hội đồng
 
TS. Lưu Thế Anh, tiến sĩ trẻ duy nhất bảo vệ đề cương trước Hội đồng, đề tài "Ứng dụng hệ thống phân loại độ phì FCC (Fertility Câpbility Classification) thành lập bản đồ phân cấp độ phì đất tỉnh Đăk Lăk". thời gian thực hiện 1 năm.


ThS. Nguyễn Văn Dũng bảo vệ đề cương đề tài "Đánh giá xói mòn đất tỉnh Gia Lai phục vụ sử dụng đất bền vững". thời gian thực hiện 1 năm.


ThS. Nguyễn Kim Anh bảo vệ đề cương đề tài "Theo dõi sự ổn định của đập thủy điện Nà Hang bằng công nghệ giao thoa trên ảnh vệ tinh radar đa thời gian (Na Hang Dam stability monitoring báed on time-series InSAR image analysis)", thời gian thực hiện 1 năm.


ThS. Võ Trọng Hoàng bảo vệ đề cương đề tài "Phân tích mối quan hệ giữa Biến đổi khí hậu và sinh kế của người dân xã Hoàng Châu, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng" thời gian thực hiện 1 năm.


ThS. Nguyễn Thị Lan Hương bảo vệ đề cương đề tài "Sử dụng chỉ số WQI trong đánh giá chất lượng nước sông Nhuệ năm 2014 (lấy thí điểm đoạn từ Cầu Tó đến sông Thần (Cầu Giẽ))", thời gian thực hiện 1 năm.


ThS. Phạm Thị Lý bảo vệ đề cương đề tài "Xác định tỷ trọng phần trăm mưa lớn do Xoáy thuận nhiệt đới (Bão và Áp thấp nhiệt đới) so với mưa lớn ở khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi", thời gian thực hiện 1 năm.


ThS. Nguyễn Thị Thủy bảo vệ đề cương đề tài "Thành lập bản đồ thoái hóa đất tiềm năng tỉnh Lâm Đồng bằng phương pháp phân tích đa chỉ tiêu (Multi - Criteria Analysis)", thời gian thực hiện 1 năm.
Liên kết website khác