Bảo vệ Đề tài cấp cơ sở và nhiệm vụ cơ sở cho CB trẻ năm 2017

20/12/2017 03:26Thành viên Hội đồng Khoa học Viện Địa lý tại buổi bảo vệ ngày 19/12/2017

Danh sách các đề tài bảo vệ ngày 19/12/2017 gồm: 14 đề tài chuyên môn cấp phòng, 01 đề tài của Đoàn Thanh niên:

“Nghiên cứu, đánh giá sinh thái cảnh quan đảo Cái Bầu tỉnh Quảng Ninh phục vụ mục đích sử dụng hợp lý tài nguyên và  bảo tồn thiên nhiên” do ThS. Nguyễn Mạnh Hà  (phòng Môi trường Địa lý) làm chủ nhiệm.

“Thành lập tập bản đồ chuyên đề huyện Tiền Hải tỉnh Thái Bình” do ThS. Nguyễn Thị Thu Huyền (phòng Viễn thám, bản đồ & GIS) làm chủ nhiệm.

“Nghiên cứu biến động sử dụng đất giai đoạn 2005-2015 phục vụ định hướng khai thác sử dụng hợp lý tài nguyên đất tỉnh Quảng Bình” do ThS. Vũ Thị Thu Hường (phòng Địa lý TN & TN đất) làm chủ nhiệm.

“Nghiên cứu chế độ thủy động lực học (sóng, dòng chảy) vùng ven biển Nhật Lệ - tỉnh Quảng Bình bằng mô hình MIKE21” do ThS. Nguyễn Quang Minh (phòng Địa lý Biển và Hải đảo) làm chủ nhiệm.

“Xác định, cảnh báo xói lở, bồi tụ đường bờ biển Thừa Thiên Huế” do ThS. Trần Thị Ngọc Ánh (phòng Địa lý Đới bờ) làm chủ nhiệm.

“Nghiên cứu đặc điểm hoạt động của bão tới các vùng ven biển Việt Nam giai đoạn 1960-2013” do ThS. Vương Văn Vũ (phòng Địa lý Khí hậu) làm chủ nhiệm.

“Ứng dụng mô hình tích hợp hệ thông tin địa lý (GIS) và đánh giá đa chỉ tiêu (MCA) để thành lập bản đồ phân vùng khả năng chứa nước của các thành tạo địa chất tỉnh Bình Thuận 1/200.000” do ThS. Trần Duy Phiên (phòng Tài nguyên nước dưới đất) làm chủ nhiệm.

“Điều tra, đánh giá hiện trạng các loài thực vật ngoại lai xâm hại ở khu vực Vườn Quốc gia Cúc Phương, tỉnh Ninh Bình” do ThS. Trần Thị Thúy Vân (phòng Địa lý Sinh vật) làm chủ nhiệm.

“Nghiên cứu diễn biến ngập lụt vùng hạ lưu sông Vu Gia - Thu Bồn (thuộc Tp. Đà Nẵng) do tác động của các tuyến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi” do ThS. Bùi Anh Tuấn  (phòng Địa lý Thủy văn) làm chủ nhiệm.

“Thành lập bản đồ địa mạo huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình theo nguyên tắc nguồn gốc - hình thái tỷ lệ 1:50.000” do ThS. Bùi Quang Dũng (phòng Địa mạo và Địa động lực) làm chủ nhiệm.

“Nghiên cứu dạng liên kết của kim loại nặng As, Hg, Pb, CD trong trầm tích cửa sông Ba Lạt do ThS. Nguyễn Thị Huế” (phòng Phân tích Thí nghiệm Tổng hợp Địa lý) làm chủ nhiệm.

“Nghiên cứu cảnh quan phục vụ bảo tồn đa dạng sinh học vườn quốc gia Pù Mát, tỉnh Nghệ An” do ThS. Nguyễn Văn Hồng (phòng Sinh thái Cảnh quan) làm chủ nhiệm.

“Theo dõi biến động rừng tự động bằng ảnh viễn thám miễn phí – thử nghiệm ở khu dự trữ sinh quyển LangBiang Lâm Đồng” do TS. Nguyễn Thanh Hoàn (phòng Nghiên cứu và xử lý thông tin môi trường) làm chủ nhiệm.

“Nghiên cứu phát triển làng nghề gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới huyện Tiền Hải” do CN. Nguyễn Văn Hữu (phòng Địa lý Kinh tế - Xã hội và Nhân văn) làm chủ nhiệm.

“Xây dựng phầm mềm quản lý cơ sở dữ liệu đề tài nghiên cứu khoa học của Viện Địa lý” do ThS. Võ Trọng Hoàng (Đoàn Thanh niên Viện Địa lý) làm chủ nhiệm.
 

Chuyên gia phản biện các đề tài cơ sở năm 2017

Bên cạnh đó, Hội đồng cũng tổ chức đánh giá kết quả của 3 đề tài là nhiệm vụ cơ sở của cán bộ trẻ gồm:

"Nghiên cứu mối quan hệ biến động lớp phủ và trượt lở đất khu vực hồ thủy điện Sơn La" do ThS. Nguyễn Văn Dũng (Phòng Nghiên cứu xử lý Thông tin Môi trường) làm chủ nhiệm;

"Nghiên cứu cấu trúc địa chất thủy văn tỉnh Ninh Thuận phục vụ bổ sung nhân tạo cho nước dưới đất" do ThS. Trần Duy Phiên làm chủ nhiệm;

"Xây dựng bản đồ cảnh báo lũ quét Ninh Thuận bằng công nghệ GIS" do ThS. Bùi Anh Tuấn làm chủ nhiệm;

Kết quả đánh giá cả 3 đề tài của cán bộ trẻ đều ở mức đạt.


Các chủ nhiệm đề tài trình bày và bảo vệ kết quả nghiên cứu của mình và tập thể trước Hội đồng KH Viện

Các cán bộ trẻ trình bày và bảo vệ kết quả nghiên cứu trong nhiệm vụ trẻ năm 2017
Liên kết website khác