Bảo vệ đề tài cơ sở năm 2014, nhiệm vụ cơ sở cho cán bộ trẻ năm 2014 và đề cương đề tài cơ sở năm 2015

16/12/2014 04:12
Hội đồng nghiệm thu đề tài và xét duyệt đề cương gồm 15 cán bộ trong Hội đồng khoa học của Viện do PGS.TS. Nguyễn Đình Dương làm chủ tịch theo quyêt định số 238/QĐ-ĐL ngày 08/12/2014 của Q.Viện trưởng Viện Địa lý PGS.TS. Lại Vĩnh Cẩm.

Tham dự hội nghị bao gồm Ban lãnh đạo Viện, Hội đồng khoa học Viện, các tập thể, cá nhân chủ trì đề tài và toàn thể cán bộ nghiên cứu của Viện.

Đề tài cơ sở năm 2014 với 15 đề tài của 14 phòng chuyên môn trực thuộc và Đoàn thanh niên Viện Địa lý đã được các chủ nhiệm trình bày báo cáo trước hội đồng, kèm theo các nhận xét phản biện. Nhìn chung chất lượng của các đề tài cơ sở của năm 2014 đều đạt kết quả cao và có những bài báo công bố trên các tạp chí khoa học và hội nghị với 13/15 đề tài đạt mức xuất sắc.

Một số hình ảnh của buổi nghiệm thu đề tài cơ sở 2014


TS. Hoa Mạnh Hùng, bảo vệ đề tài cơ sở 2014 của phòng Địa lý đới bờ


Hội đồng khoa học và các cán bộ Viện đang theo dõi, lắng nghe


Hội đồng khoa học và các cán bộ Viện đang góp ý


TS. Nguyễn Diệu Trinh bảo vệ đề tài của phòng Tài nguyên nước dưới đất.


ThS. Phí Thị Thu Hoàng bảo vệ đề tài của phòng Địa lý Kinh tế Xã hội và Nhân Văn.


ThS. Vũ Anh Tài bảo vệ đề tài của phòng Địa lý sinh vật


KS. Đặng Văn Thẩm bảo vệ đề tài của phòng SInh thái cảnh quan


ThS. Võ Trọng Hoàng bảo vệ đề tài của phòng Địa lý khí hậu


ThS. Nguyễn Thi Thu Huyền bảo vệ đề tài của phòng Viễn thám, Bản đồ và GIS


ThS. Nguyễn Thái Sơn bảo vệ đề tài của phòng Địa lý Biển và Hải đảo


ThS. Dương Thị Hồng Yến bảo vệ đề tài của phòng Môi trường địa lý


PGS.TS. Nguyễn Khanh Vân đọc bản nhận xét cho đề tài của phòng Môi trường Địa lý


PGS.TS. Nguyễn Đình Dương bảo vệ đề tài cơ sở của phòng Nghiên cứu và xử lý thông tin môi trường.ThS. Nguyễn Văn Hồng trình bày kết quả của đề tài Đoàn thanh niên


Tiếp đến sáng ngày 13/12/2014, Hội đồng đã tiếp tục nghiệm thu các đề tài nhiệm vụ khoa học trẻ năm 2014.
Nhiệm vụ khoa học trẻ là chương trình của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam nhằm mục đích hỗ trợ và khuyến khích tạo điều kiện cho các Tiến sĩ, thạc sĩ trẻ vừa bảo vệ luận văn trong vòng 03 năm và trong độ tuổi quy định.
Năm 2014 nhiệm vụ khoa học trẻ được giao cho 06 cá nhân bao gồm 01 TS và 05 thạc sĩ. 

Một số hình ảnh của buổi bảo vệ nhiệm vụ khoa học trẻ 2014


TS. Lưu Thế Anh bảo vệ  nhiệm vụ khoa học trẻ 2014


ThS. Nguyễn Văn Dũng bảo vệ nhiệm vụ khoa học trẻ 2014ThS. Nguyễn Thị Thủy bảo vệ nhiệm vụ khoa học trẻ 2014

ThS. Phạm Thị Lý bảo vệ nhiệm vụ khoa học trẻ 2014

Các đề tài nhiệm vụ khoa học trẻ của các cán bộ nghiên cứu trẻ Viện Địa lý cũng đã được Hội đồng quan tâm và đưa ra nhiều nhận xét, góp ý cho các chủ nhiệm đề tài nhằm rút kinh nghiệm và định hướng cho các nghiên cứu tiếp theo. 

Tuy Hội đồng khoa học có đưa ra những ý kiến đóng góp nhưng cũng đánh giá cao các kết quả nghiên cứu của các cán bộ khoa học trẻ với kết quả 4/6 đạt xuất sắc.

Chiều cùng ngày 13/12/2014, Hội đồng đã tiếp tục tiến hành xét duyệt các đề cương đề tài khoa học cấp cơ sở 2015. 
Năm 2015 đề tài khoa học cấp cơ sở vẫn tiếp tục với 15 đề tài của các phòng trực thuộc và Đoàn thanh niên.
Nhằm mục đích tăng cường năng lực và kết của của nghiên cứu cơ bản đúng với nhiệm vụ đề tài cơ sở, PGS. TS. Lại Vĩnh Cẩm Quyền Viện trưởng Viện Địa lý đã có những chỉ đạo, định hướng cho các đề tài nghiên cứu mới từ năm 2015.


Hội nghị xét duyệt đề cương đề tài cơ sở năm 2015


PGS. TS. Lại Vĩnh Cẩm phát biểu chỉ đạo hội nghị 

Qua 02 ngày làm việc liên tục và hiệu quả của Hội đồng khoa học và các cán bộ Viện Địa lý, các hội nghị bảo vệ, nghiệm thu đề tài 2014 và xét duyệt đề tài 2015 đã thành công tốt đẹp với các kết quả, sản phẩm đa dạng, phong phú, tuy nhiên các nhiệm vụ khoa học mới từ năm 2015 cần được bổ sung, chỉnh sửa cho phù hợp theo định hướng của Hội đồng.

Liên kết website khác