Bảo vệ đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2013

25/12/2013 11:59


Khai mạc chương trình, chủ tịch Hội đồng khoa học Viện Địa lý, PGS. TS. Nguyễn Đình Dương đã công bố quyết định thành lập Hội đồng đánh giá kết quả các đề tài khoa học cơ bản của các phòng chuyên môn, các đề tài khoa học trẻ của Viện Địa lý năm 2013.
Tới dự chương trình có đại diện ban lãnh đạo Viện Địa lý, PGS. TS. Lại Vĩnh Cẩm, Quyền Viện trưởng và đông đảo các thành viên của Hội đồng khoa học Viện Địa lý, các nhà khoa học Địa lý trong và ngoài Viện.

Tiến trình bảo vệ qua hình ảnh

 Hội đồng khoa học Viện, đồng thời cũng là Hội đồng đánh giá kết quả thực hiện đề tài khoa học cấp cơ sở


Mở đầu chương trình, ThS. Nguyễn Thái Sơn, thay mặt chủ nhiệm đề tài KS. Lê Đức Hạnh
trình bày kết quả của đề tài "Nghiên cứu hiện trạng, nguyên nhân sạt lở bãi biển Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị"
do tập thể cán bộ phòng Địa lý Biển và Hải đảo thực hiện.CN. Trần Thị Ngọc Ánh, chủ nhiệm đề tài trình bày kết quả đề tài
"Đánh giá hiện trạng diễn biến và đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường nước lưu vực sông Ba"
do tập thể phòng Địa lý đới bờ thực hiện


ThS. Võ Trọng Hoàng bảo vệ đê tài "Nghiên cứu đánh giá tài nguyên sinh khí hậu sức khỏe con người tỉnh Quảng Bình"
do tập thể cán bộ phòng Địa lý khí hậu thực hiệnThS. Phí Thị Thu Hoàng thay mặt chủ nhiệm đề tài ThS. Nguyễn Thị Hải Yến
bảo vệ đề tài "Địa lý nông nghiệp tỉnh Thái Bình" do tập thể phòng Địa lý kinh tế xã hội và nhân văn thực hiện


ThS. Vũ Anh Tài trình bày kết quả đề tài "Nghiên cứu đặc điểm thực vật khu bảo tồn loài sinh cảnh Vọoc mũi hếch
Khau Ca, tỉnh Hà Giang để xây dựng cơ sở bảo tồn những nguồn gen bản địa"
do tập thể cán bộ phòng Địa lý sinh vật thực hiện


TS. Lê Trần Chấn  tham gia phản biện đề tài


CN. Nguyễn Minh Thành báo cáo kết quả đề tài "Đánh giá môi trường nước mặt huyện Tiền Hải - Thái Bình"
do tập thể cán bộ phòng Địa lý Thủy văn thực hiện


Hội đồng lắng nghe ThS. Nguyễn Đức Thành trình bày kết quả đề tài của phòng Phân tích Thí nghiệm Tổng hợp Địa lý
đề tài "Xác định khả năng tích lũy kẽm (Zn) và chì (Pb) của cỏ Vetiver trong nhóm đất phù sa không được bồi tại Thái Bình"


TS. Võ Thịnh, phòng Địa mạo - Địa động lực, chủ nhiệm đề tài "Nghiên cứu xu thế biến đổi địa hình một số cửa sông chính của tỉnh Thái Bình (Ba Lạt, Trà Lý và Thái Bình) trong điều kiện mực nước biển dâng"


ThS. Nguyễn Thu Nhung trình bày đề tài "Đánh giá tổng hợp điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, kinh tế - xã hội và môi trường phục vụ phát triển một số loại hình sản xuất nông nghiệp tỉnh Kon Tum" do phòng Môi trường Địa lý thực hiện


PGS. TS. Nguyễn Đình Dương trình bày báo cáo "Nghiên cứu phát triển thuật toán giám sát nhanh lớp phủ rừng cho tư liệu Landsat TM và ứng dụng thử nghiệm cho địa bàn tỉnh Kon Tum" do tập thể cán bộ phòng Nghiên cứu xử lý thông tin Môi trường thực hiệnĐề tài "Nghiên cứu, đánh giá địa mạo – thổ nhưỡng phục vụ qui hoạch và sử dụng đất bền vững khu vực Đăk Lăk – Đăk Nông
Giai đoạn 2: Đặc trưng địa mạo – thổ nhưỡng và định hướng sử dụng đất bền vững khu vực Đăk Lăk – Đăk Nông"
do tập thể cán bộ phòng Địa lý Thổ nhưỡng và Tài nguyên đất thực hiện


CN. Đặng Văn Thẩm,chủ nhiệm đề tài khoa học cấp cơ sở phòng Sinh thái cảnh quan bảo vệ đề tài "Nghiên cứu sinh thái cảnh quan huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình"


ThS. Nguyễn Sơn phòng Tài nguyên nước dưới đất trình bày báo cáo "Điều tra, khảo sát thành lập bản đồ tài nguyên nước tỷ lệ 1/50.000 khu vực biên giới quốc gia cửa khẩu Cha Lo – Lằng Khằng thuộc địa phận tỉnh Quảng Bình và Khăm Muộn để hợp tác xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường biên giới quốc gia chung"


ThS. Nguyễn Mạnh Hà, phó bí thư chi đoàn Thanh niên thay mặt Chi đoàn báo cáo nhiệm vụ đề tài cơ sở của chi đoàn

 


Kết thúc buổi bảo vệ, 15 đề tài khoa học cấp cơ sở của 14 phòng chuyên môn và chi đoàn thanh niên Viện Địa lý đã hoàn thành. Kết quả đánh giá của Hội đồng sẽ được  công bố sau.
Ngày mai, 26/12/2013 các chủ nhiệm đề tài khoa học trẻ sẽ bảo vệ đề tài của mình vào buổi sáng và buổi chiều các đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2014 sẽ đề xuất đề cương nghiên cứu. PGS. TS. Lại Vĩnh Cẩm, Quyền Viện trưởng Viện Địa lý đề nghị các phòng chuyên môn, cá nhân xây dựng đề cương cần tập trung vào nhiệm vụ chính theo  đúng chức năng của phòng mình, đảm bảo hướng nghiên cứu bền vững, lâu dài và khả thi.
Liên kết website khác