Buổi bảo vệ đề cương Đề tài hỗ trợ nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở cho cán bộ trẻ năm 2015

25/03/2015 09:23

Buổi bảo vệ bao gồm thành phần là các thành viện Hội đồng khoa học Viện Địa lý với sự chủ trì của Chủ tịch HĐKH Viện PGS.TS. Nguyễn Đình Dương và các chủ nhiệm đề tài được hồ trợ nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở cho cán bộ trẻ năm 2015. Buổi bảo vệ cũng thu hút các cán bộ của Viện Địa lý đến tham dự.

Năm 2015 Viện Địa lý có 14 cán bộ trẻ được Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cấp kinh phí hỗ trợ để thực hiện đề tài cấp cơ sở, trong đó có 01 Tiến sĩ và 13 thạc sĩ.

Các cán bộ trẻ được hỗ trợ thực hiện đề tài năm nay phân bố khá đầy đủ với các phòng chuyên môn của Viện, do đó nội dung, lĩnh vực nghiên cứu của các đề cương khá đa dạng theo hướng nghiên cứu của các phòng.

Hội đồng khoa học Viện Địa lý đã có một buổi làm việc khá căng thẳng và hiệu quả, đã đưa ra nhiều ý kiến đóng góp, trao đổi cho các đề cương để các đề cương mang tính nghiên cứu và khả thi hơn phù hợp với mục tiêu và quy mô của đề tài nghiên cứu cấp cơ sở cho cán bộ trẻ.

Một số hình ảnh của buổi bảo vệ:Các cán bộ trẻ Viện Địa lý trình bày đề cương
Hội đồng khoa học Viện Địa lý lắng nghe các đề cương

Các thành viên HĐKH Viện xem xét và đưa ra những nhận xét, góp ý cho các đề cương.

Buổi bảo vệ đề cương kết thúc vào cuối buổi sáng, sau khi các chủ nhiệm đề tài trẻ đã nhận được các sự góp ý và bổ sung của các thành viên hội đồng khoa học. 
Tiếp tới các chủ nhiệm đề tài trẻ sẽ điều chỉnh lại đề cương theo góp ý của hội đồng và tiến hành triển khai các hoạt động nghiên cứu cho các đề tài mà mình chủ nhiệm.


Liên kết website khác