Các kỹ năng của người làm về GIS

13/08/2015 12:07
Có kỹ năng sử dụng từ hai hoặc nhiều phần mềm GIS

Có kỹ năng lập trình một trong các ngôn ngữ như VBA, VB, C, C++ hoặc .net. Người làm về GIS nên có kỹ năng lập trình được các Marco chạy trên các phần mềm GIS có sẵn, điều này giúp ích cho việc hỗ trợ các bài toán về xử lý hoặc khai thác dữ liệu đơn giản. Nếu chuyên sâu hơn người làm về GIS nên trang bị cho mình các kỹ năng lập trình ứng dụng GIS độc lập.

Hiểu biết và có kỹ năng về toán học và thống kê. Toán học và thống kê dùng trong GIS thường là lý thuyết tập hợp, lý thuyết đồ thị, logic, hình học, xác xuất thống  kê và nội suy không gian. Lý thuyết tập hợp hỗ trợ trong các bài toán xử lý dữ liệu, lý thuyết đồ thị hỗ trợ có các bài toán về mạng như mạng giao thông hoặc mạng tiện ích, toán logic hỗ trợ các bài toán truy vấn, tìm kiếm dữ liệu theo không gian và thuộc tính hoặc hỗ trợ các bài toán phân tích dữ liệu, hình học giúp ích cho các bài toán xử lý về cấu trúc dữ liệu không gian, trong khi đó xác xuất thống kê và nội suy không gian không thể thiếu đối với các bài toán liên quan tới mô hình hóa, đánh giá xu hướng phân bố không gian.

Có kỹ năng về địa lý, am hiểu về hệ tọa độ, các phép chiếu bản đồ.

Có kỹ năng sử dụng phần mềm hệ quản trị cơ sở dữ liệu như SQL server hoặc Oracle

Có kỹ năng đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật/ tìm ra các giải pháp mới

Có kỹ năng viết - tài liệu, tập huấn, quy trình

Có bằng cấp hoặc kinh nghiệm về GIS

Có kinh nghiệm thực tế

Kỹ năng nghĩ ra và giải quyết vấn đề

Có kiến thức về quản trị dữ liệu trong các hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Có kỹ năng về IT

Ngoài các kỹ năng về kỹ thuật người làm về GIS cũng cần có các kỹ năng về con người như kỹ năng trao đổi, thảo luận, làm việc nhóm và hòa nhập với cộng đồng.
Liên kết website khác