Chi bộ Viện Địa lý sinh hoạt thường kỳ tháng 10/2020

23/10/2020 11:59

     Ngày 22/10/2020, Chi Bộ Viện Địa lý sinh hoạt thường kỳ tháng 10 với những nội dung chính gồm: Trao quyết định cho 2 Đảng viên chính thức, thông qua nghị quyết Hội nghị BCH Đảng Ủy Viện Hàn lâm KHCNVN, Nghị quyết Đại hội đại biểu Viện Hàn lâm KHCNVN, Công văn tuyên truyền của Ban Tuyên giáo TW, công tác kiểm tra giám sát Đảng viên đối với 3 đồng chí trong Chi bộ.

     Đầu buổi sinh hoạt, đồng chí Đào Đình Châm, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện Địa lý trao quyết định công nhận Đảng viên chính thức cho 2 đồng chí: Đồng chí Vương Văn Vũ, phòng Địa lý khí hậu và đồng chí Hoàng Quốc Nam, phòng Địa lý Thổ nhưỡng và Tài nguyên đất, đồng thời quán triệt tư tưởng đến 2 đồng chí sau khi được chuyển Đảng chính thức.

Chi bộ Viện Địa lý sinh hoạt thường kỳ tháng 10

     Cũng trong buổi sinh hoạt, đồng chí Lê Văn Hương, phó bí thư chi bộ phổ biến Nghị quyết Hội nghị BCH ĐU Viện Hàn lâm KHCNVN, Nghị quyết Đại hội Đại biểu BCH Đảng Ủy Viện Hàn lâm KHCNVN, Công văn số 195 về phụ cấp trách nhiệm với các ủy viên các cấp, Công văn tuyên truyền của Ban Tuyên giáo TW và được chi bộ Viện Địa lý nhất trí thông qua. Trong thời gian qua, số lượng các công bố quốc tế và văn bằng sở hữu của Viện Địa lý đã có những bước tiến mạnh, làm chủ được nhiều công nghệ và có thêm nhiều văn bằng sở hữu.

     Nội dung chính của buổi sinh hoạt là công tác giám sát Đảng viên đối với 3 đồng chí: Đồng chí Phan Thị Thanh Hằng - phòng Tài nguyên nước mặt, đồng chí Hoàng Lưu Thu Thủy - phòng Địa lý Khí hậu và đồng chí Nguyễn Mạnh Hà - phòng Địa lý Thổ nhưỡng và Tài nguyên đất.

Liên kết website khác