CHI BỘ VIỆN ĐỊA LÝ SINH HOẠT THƯỜNG KỲ THÁNG 3/2021

29/03/2021 11:59

Ngày 25/3/2021, Chi Bộ Viện Địa lý sinh hoạt thường kỳ với những nội dung chính gồm:

1. Phổ biến các văn bản của Đảng

2. Phát thẻ Đảng cho các Đảng viên: Đ/c Nguyễn Văn Dũng, đ/c Vương Văn Vũ, đ/c Trần Thị Thúy Vân, đ/c Hoàng Quốc Nam

3. Giới thiệu quần chúng ưu tú

Liên kết website khác