Chi bộ Viện Địa lý sinh hoạt thường kỳ tháng 6/2020

30/06/2020 11:59

Ngày 25/6/2020, Chi Bộ Viện Địa lý sinh hoạt thường kỳ với nhiều nội dung chính gồm: Thông qua Quyết định chuẩn y Chi ủy Viện Địa lý của Đảng Ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Công văn sao gửi phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, tình hình nghị quyết 05TW, Công văn triệu tập học viên tham gia lớp học Đảng viên mới và Cảm tình Đảng, công tác chào mừng Đại hội Đảng của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và công tác thanh tra giám sát tổng kết.

Đồng chí Đào Đình Châm, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện Địa lý phát biểu tại buổi sinh hoạt định kỳ tháng 6/2020

Trong buổi sinh hoạt, đồng chí Đào Đình Châm, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện Địa lý nhấn mạnh việc tổ chức thành công Đại hội Chi bộ Viện Địa lý nhiệm kỳ 2020-2025 và cụ thể hóa nghị quyết của Chi bộ. Đặc biệt đồng chí Bí thư quán triệt tinh thần cảnh giác, lưu ý tính xác thực của các thông tin trên mạng tránh gây ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, công tác bồi dưỡng, kết nạp Đảng viên mới cũng như phấn đấu Chi bộ đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch, vững mạnh và phân công nhiệm vụ các đồng chí trong Chi bộ. Ngoài ra, công tác kiện toàn lại các tổ Đảng trong Chi bộ cũng đã được sắp xếp lại.

Một số công tác Đoàn thể được thảo luận trong buổi sinh hoạt

Cũng trong buổi sinh hoạt, một số công tác Đoàn thể cũng đã được thảo luận kỹ càng như chương trình nghỉ mát cho cán bộ, viên chức người lao động của Viện Địa lý năm 2020, ngày truyền thống kết nối với các cán bộ đã về hưu, v.v...

Buổi sinh hoạt định kỳ của Chi bộ Viện Địa lý tháng 6/2020 đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Liên kết website khác