Chi bộ Viện Địa lý tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

12/05/2020 11:59

Sáng 05/5/2020, tại Hà Nội, Chi bộ Viện Địa lý, Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã trọng thể tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

     Tham dự Đại hội có đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Ban thường vụ Đảng Ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; đồng chí Vũ Đức Hoằng, Phó Trưởng ban Tổ chức Đảng Ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; đồng chí Đào Đình Châm, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện Địa lý cùng toàn thể Đảng viên trong Chi bộ Viện Địa lý.

     Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Đào Đình Châm - Bí thư chi bộ, Viện trưởng Viện Địa lý cho biết, đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, Đảng viên Chi bộ hướng tới Đại hội Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

     Nhiệm vụ của Đại hội là kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả đạt được và những hạn chế, khuyết điểm, rút ra bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới; lựa chọn và bầu vào chi ủy những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, chính trị tư tưởng, lối sống, năng lực công tác để xây dựng Chi bộ và lãnh đạo toàn Đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Khai mạc Đại hội Chi bộ Viện Địa lý nhiệm kỳ 2020-2025

     Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Chi bộ, đồng chí Đào Đình Châm - Bí thư chi bộ cho biết, chi bộ Viện Địa lý hiện nay có 31 đồng chí Đảng viên, trong đó có 29 Đảng viên chính thức, đa số các Đảng viên đều nắm giữ các vị trí chủ chốt hoặc đảm nhiệm các nhiệm vụ trọng tâm của Viện, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc, có năng lực tốt, đạo đức, lối sống gương mẫu.

Đồng chí Đào Đình Châm, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện Địa lý phát biểu tại Đại hội

     Được sự quan tâm chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm KH&CNVN, Chi bộ Viện Địa lý đã nhanh chóng tiếp thu, học tập về chuyên môn, nghiệp vụ công tác đảng; đã tổ chức hoạt động của Chi bộ đúng tinh thần Điều lệ Đảng và các văn bản hướng dẫn khác của các cấp ủy đảng cấp trên.

     Các chương trình hành động đều được tổ chức nghiên cứu, thảo luận, lấy ý kiến rộng rãi của Chi bộ và các đoàn thể quần chúng. Với sự cố gắng nỗ lực của toàn Chi bộ, nhiệm kỳ qua Chi ủy Viện Địa lý đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần đưa nhanh chủ trương đường lối, chính sách phát triển KHCN của Đảng, Nhà nước vào thực tiễn đời sống, đạt được nhiều kết quả nghiên cứu khoa học có giá trị, góp phần quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và an ninh - quốc phòng của đất nước. Viện đã có nhiều kết quả nghiên cứu KHCN có giá trị trên các lĩnh vực nghiên cứu cơ bản, điều tra cơ bản, nghiên cứu phát triển các công nghệ trọng điểm.

     Những kết quả đạt được trong nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ của Viện Địa lý trong những năm qua chính là kết quả của việc chỉ đạo, lãnh đạo triển khai các chương trình hành động, kế hoạch công tác của Chi ủy và lãnh đạo Viện.

     Trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, căn cứ vào nhiệm vụ, kế hoạch đã được Viện HL KH&CN VN giao, Chi ủy và lãnh đạo Viện Địa lý đã cụ thể hóa các định hướng về nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu triển khai công nghệ thuộc các hướng ưu tiên mà đơn vị có thể tham gia. Viện đã chủ động tổ chức xây dựng kế hoạch hoạt động hằng năm, nâng cao hiệu quả nghiên cứu khoa học, gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ phát triển KT-XH, đẩy mạnh triển khai các kết quả nghiên cứu KH&CN phục vụ sản xuất, đời sống, quốc phòng - an ninh của đất nước. Với sứ mệnh được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, bên cạnh việc hoạt động nghiên cứu khoa học cơ bản và nghiên cứu ứng dụng triển khai, Viện Địa lý còn luôn khẳng định là một trong những cơ sở đào tạo uy tín trong nước trong công tác đào tạo sau đại học trình độ tiến sĩ về khoa học địa lý. Bên cạnh đó, trong 5 năm qua, Chi ủy luôn quan tâm coi trọng công tác hợp tác quốc tế, bắt kịp với trình độ KHCN của khu vực và thế giới. Với phương châm tiệm cận dần đến trình độ tiên tiến của thế giới, hiện nay Viện Địa lý đã và đang hợp tác nghiên cứu với các nước, các tổ chức trên thế giới như Đức, Na Uy, Bỉ, Nga, Ucraina, Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Lào, Đài Loan, v.v…

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hà với tham luận đóng góp cho Đại hội

     Trong công tác lãnh đạo đạo xây dựng và phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ, trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Chi ủy cùng với Ban lãnh đạo Viện đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Bộ Chính trị, của Thủ tưởng Chính phủ về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đồng thời rà soát, bổ sung quy hoạch lãnh đạo Viện Địa lý, lãnh đạo các phòng, trạm trực thuộc theo các năm trong giai đoạn 2016 - 2020 và giai đoạn 2021 - 2026 để trình Viện HLKHCNVN phê duyệt. Ngoài ra, công tác kiện toàn tổ chức bộ máy tại đơn vị đã được Chi ủy quan tâm, chỉ đạo để Ban Lãnh đạo Viện xem xét, sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phù hợp với tình hình thực tế. Trong giai đoạn 2015 - 2020, Viện Địa lý đã được Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Viện Hàn lâm KH&CNVN cho phép triển khai nhiều dự đầu tư xây dựng cơ bản và sửa chữa nhỏ tại các cơ sở làm việc của Viện nhằm nâng cao điều kiện làm việc cho cán bộ. Các dự án đầu tư tăng cường, nâng cấp thiết bị và trang bị mới nhiều hệ thống thiết bị, phần mềm hiện đại, đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng các kết quả nghiên cứu KH&CN.

     Công tác chính trị tư tưởng được tăng cường thông qua việc thực hiện nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, tổ chức sinh hoạt Chi bộ đều đặn, nội dung thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn. Thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ phổ biến, quán triệt và lãnh đạo cán bộ, Đảng viên, quần chúng thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Coi trọng nhiệm vụ phát hiện, ngăn ngừa, đấu tranh với những biểu hiện về tư tưởng và hành động (nói, viết và làm...) trái quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 

     Công tác xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, Đảng viên được tập trung thực hiện thường xuyên thông qua việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, chi bộ, thực hiện tự phê bình, phê bình và nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Đảng.

     Công tác kiểm tra, giám sát đối với Đảng viên trong chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên và các nhiệm vụ được giao được thực hiện nghiêm túc, bài bản; Chi ủy luôn nhận thức vai trò quan trọng của công tác kiểm tra Đảng, do đó đã làm tốt việc xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Đảng ủy Viện HL KHCNVN. Ngoài công tác kiểm tra, giám sát, vấn đề giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo cũng được Chi ủy quan tâm. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền giải quyết dứt điểm một số đơn thư liên quan đến công tác tổ chức - cán bộ, không để tồn đọng hay vượt cấp. Việc kiểm tra văn bằng chứng chỉ, kê khai tài sản, thu nhập hằng năm đều được thực hiện nghiêm túc, nhất là đối với các trường hợp kết nạp đảng, quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, viên chức vào chức vụ lãnh đạo chính quyền và tổ chức đảng.

     Về công tác lãnh đạo các đoàn thể quần chúng, dưới sự lãnh đạo của Chi ủy, Công đoàn và Đoàn thanh niên Viện đã tổ chức tốt Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022 và Đại hội Chi đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017-2019 và 2019-2022. Chi ủy luôn kịp thời chỉ đạo công đoàn và Đoàn thanh niên phối hợp với thủ trưởng đơn vị thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, viên chức như tổ chức thăm hỏi khi ốm đau, bệnh tật, thai sản, cũng như tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích tham gia tích cực các phong trào do Nhà nước, Viện Hàn lâm và các tổ chức xã hội khác phát động. Dưới sự quan tâm của Chi ủy, Chi hội Cựu chiến binh luôn phát huy bản chất và truyền thống “Anh bộ đội cụ Hồ” trên tất cả các mặt trận công tác của Hội gắn với nhiệm vụ của đơn vị.

     Nhìn chung, Nhiệm kỳ qua, chi bộ lãnh đạo thực hiện Nghị quyết có nhiều thuận lợi, đã phát huy truyền thống cách mạng, nêu cao ý thức tự lực, tự cường, đoàn kết nhất trí, lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Thường xuyên quan tâm xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh trên các mặt về tư tưởng, chính trị và đạo đức. Công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ và đảng viên được nâng lên; đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, ngày càng có thêm kinh nghiệm trong thực tiễn, hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao. Hoạt động của các đoàn thể có sự chuyển biến tích cực trên nhiều mặt; hằng năm công tác Đoàn xếp loại xuất sắc, hoạt động công đoàn đạt công đoàn vững mạnh. 

     Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chi bộ cần phát huy những kết quả đã đạt, trước các yêu cầu phát triển thời kỳ mới gắn với sự phát triển của khoa học công nghệ trong thời đại 4.0, về tư tưởng, Chi ủy Chi bộ Viện Địa lý xác định phải kiên định với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và đường lối đổi mới của Đảng; tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với sự phát triển của cơ quan; tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét trong xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực uy tín, ngang tầm nhiệm vụ để đưa Viện Địa lý phát triển toàn diện và bền vững; củng cố và nâng cao niềm tin của quần chúng đối với Đảng. Bên cạnh đó, phải đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy phải gắn với hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của Viện; sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo sau đại học; xác định rõ quan hệ giữa tập thể lãnh đạo với cá nhân phụ trách; quyền hạn đi đôi với trách nhiệm và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu.

Các Đảng viên phát biểu ý kiến đóng góp xây dựng Đại hội

     Các mục tiêu chủ yếu gồm đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng

     Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị:

- Lãnh đạo, chỉ đạo Chi bộ và cán bộ, đảng viên chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, đường lối chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương.

- Lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng và tổ chức có hiệu quả phương hướng, nhiệm vụ chính trị của Viện và nhiệm vụ cấp trên giao theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đảng viên trong cơ quan.

- Lãnh đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ quan; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, viên chức và người lao động.

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật Quốc phòng, Pháp lệnh Dân quân tự vệ nhằm tăng cường công tác an ninh quốc phòng trong tình hình mới.

- Tăng cường mạnh cả về chất lượng và số lượng các công bố khoa học trong nước và quốc tế đặc biệt là công bố quốc tế. Lấy kết quả công bố công trình khoa học làm tiêu chí chủ yếu trong bình xét thi đua, khen thưởng đối với các cán bộ trực tiếp làm công tác nghiên cứu khoa học.

- Đẩy mạnh các hoạt động điều tra cơ bản, tư vấn thẩm định đối với các nhiệm vụ lớn của Nhà nước và của bộ, ban ngành của Trung ương. 

- Đẩy mạnh hoạt động ứng dụng triển khai, thương mại hóa các sản phẩm khoa học công nghệ của Viện. Tích cực phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất để nhanh chóng đưa kết quả nghiên cứu khoa học vào phục vụ cuộc sống.

- Đổi mới công tác nghiên cứu khoa học, hướng tới mục tiêu hiệu quả, chất lượng của các công trình khoa học, gắn với thực tiễn, sản xuất và đời sống.

- Chỉ đạo lãnh đạo các phòng Quản lý tổng hợp, phòng chuyên môn, trạm trực thuộc nghiên cứu cụ thể hoá cơ chế, chính sách, tiếp tục đổi mới công tác quản lý. Đẩy mạnh tin học hoá công tác quản lý hành chính và hoạt động KHCN của Viện, tăng cường mạnh mẽ việc sử dụng công nghệ thông tin (công nghệ mạng, thư viện điện tử, Internet...) trong nghiên cứu và triển khai ứng dụng.

- Tập trung phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng, đào tạo lại cán bộ; đẩy mạnh công tác đào tạo sau đại học tại Viện và Khoa Địa lý theo phân cấp của Học viện KH&CN.

- Đẩy mạnh công tác hợp tác quốc tế, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức  KHCN của nước ngoài mà Viện đã hợp tác lâu năm. Tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, tăng cường các dự án nghiên cứu chung. Tích cực tìm kiếm các nguồn kinh phí đầu tư cho các dự án lớn, trung hạn của Viện.

     Về lãnh đạo công tác xây dựng Đảng:

1. Lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng

- Thường xuyên tuyên truyền giáo dục, bồi dưỡng Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần làm chủ, xây dựng tình đoàn kết, hợp tác giúp đỡ lẫn nhau trong Viện; đấu tranh ngăn ngừa có hiệu quả với những biểu hiện tư tưởng và hành vi nói, viết, làm,... trái với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trong chi bộ. Có 100% cán bộ, đảng viên được học tập, quán triệt các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề toàn khóa và chuyên đề hằng năm; các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Nghị quyết của Đảng ủy Viện Hàn lâm; nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức.

- Lãnh đạo thực hiện việc bồi dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống, học tập nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực hoạt động thực tiễn cho cán bộ, đảng viên.

- Xây dựng và phát động các phong trào thi đua, nhằm nâng cao ý thức tự tôn dân tộc, khơi dậy tinh thần cách mạng, niềm tự hào dân tộc, phát huy nội lực, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Xây dựng khối đoàn kết trong đơn vị trên tinh thần đấu tranh phê bình và tự phê bình, mỗi đảng viên thực sự gương mẫu, tăng cường ý thức tổ chức và kỷ luật theo nguyên tắc tập trung dân chủ, đấu tranh chống lại các hiện tượng tiêu cực, giáo dục đảng viên nghiêm chỉnh thực hiện Quy định của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm.

2. Lãnh đạo công tác tổ chức xây dựng đảng

- Lãnh đạo công tác xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và tiếp tục triển khai việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Tập trung xây dựng, kiện toàn tổ chức bộ máy lãnh đạo tinh gọn, thống nhất hoạt động hiệu quả. Tăng cường xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; thực hiện nghiêm các nguyên tắc trong tổ chức và sinh hoạt Đảng. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; làm tốt công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên; nâng cao tỷ lệ, chất lượng kết nạp đảng viên năm sau cao hơn năm trước; rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giữ vững kỷ cương, kỷ luật đảng. Cấp ủy chủ động thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo chặt chẽ, công tâm, khách quan và đúng nguyên tắc. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kỷ luật, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống,“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

- Thực hiện tốt công tác dân vận, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận theo hướng tăng cường đối thoại, vận động, thuyết phục. Thực hiện tốt công tác tiếp dân của người đứng đầu cấp ủy và chính quyền.

- Đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, cấp uỷ Đảng phải trực tiếp chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan; giáo dục ý thức và đẩy mạnh cuộc vận động phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Đẩy mạnh công tác bảo vệ chính trị nội bộ; cấp uỷ Đảng cần trực tiếp tham gia vào công tác bảo vệ chính trị nội bộ ở cơ quan đơn vị mình.

- Phổ biến, quán triệt và thực hiện nghiêm túc Quy định của Bộ Chính trị về "Những điều đảng viên không được làm", xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên có vi phạm.

- Giải quyết kịp thời, đúng nguyên tắc đơn thư khiếu nại, tố cáo; xử lý kỷ luật công minh, nghiêm túc, kịp thời.

- Đẩy mạnh công tác phát triển Đảng, nhất là trong đội ngũ các cán bộ khoa học trẻ, cán bộ khoa học có trình độ cao. Hàng năm giới thiệu được từ 3– 5 quần chúng tích cực dự các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, từ các quần chúng tích cực này tiếp tục bồi dưỡng để kết nạp vào đảng. Trong thời gian của nhiệm kỳ, kết nạp được 8 - 10 đ/c đảng viên mới.

- Thực hiện phân loại, đánh giá đảng viên hàng năm đảm bảo chất lượng, có tác dụng thực sự đến sự phấn đấu, rèn luyện của từng đảng viên trong Chi bộ.

3. Lãnh đạo tiếp tục thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

     Tổ chức thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, hằng năm Chi bộ cần tổ chức học tập chuyên đề tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương.

     Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, tập trung kiểm điểm làm rõ khắc phục hạn chế sau kiểm điểm; gắn kiểm điểm tổ chức Đảng và đảng viên hằng năm với kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI.

     Chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng và diễn biến tư tưởng của đảng viên, quần chúng trên tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “về tăng cường xây dựng, chính đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” để có biện pháp lãnh đạo hoặc báo cáo lên cấp trên giải quyết.

4. Lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ

     Đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ, hiệu quả công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ. Thực hiện việc quản lý, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ đúng quy trình, dân chủ, minh bạch, khách quan. Thực hiện tốt kiểm soát chặt chẽ quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền.

     Chi ủy lãnh đạo đơn vị kiện toàn tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ phải cân nhắc, lựa chọn kỹ những người có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất, đạo đức, lối sống được tập thể tín nhiệm và bảo đảm thực hiện đúng quy định của Đảng, Nhà nước; dân chủ, khách quan, công tâm, toàn diện như nhận xét, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bố trí sử dụng, bổ nhiệm, thực hiện chính sách cán bộ và khen thưởng. Phân công giao việc cho cán bộ, đảng viên, viên chức.

     Tiếp tục rà soát, bổ sung đề án vị trí việc làm, làm tốt công tác bổ nhiệm, tái bổ nhiệm, quy hoạch tạo nguồn; triển khai quy định về chuyên môn nghiệp vụ, yêu cầu trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, tin học, lý luận chính trị để cán bộ, viên chức và người lao động chủ động học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng vị trí công tác được bổ nhiệm, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được phân công.

     Chi bộ lãnh đạo thực hiện nghiêm túc kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp ủy cấp trên và thực hiện tự kiểm tra, giám sát của chi bộ đúng quy định, quy trình, hướng dẫn và bảo đảm tỷ lệ kiểm tra, giám sát đảng viên đạt từ 20% trở lên trong năm.

5. Lãnh đạo các đoàn thể quần chúng

     Tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo của cấp uỷ đối với Đoàn Thanh niên, Công đoàn, Chi hội Cựu chiến binh. Lãnh đạo các đoàn thể quần chúng tổ chức tốt phong trào thi đua. Phân công một đồng chí trong cấp uỷ phụ trách các tổ chức này.

     Quan tâm hơn nữa và tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức đoàn thể hoạt động đúng theo chức năng, nhiệm vụ do Điều lệ quy định. Phấn đấu hằng năm công đoàn, chi đoàn giữ vững danh hiệu vững mạnh; Đẩy mạnh các phong trào thi đua của Đoàn Thanh niên Công sản Hồ Chí Minh như phong trào "Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn"; Địa chỉ đỏ...; tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; đặc biệt xung kích đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại vào trong công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo, trong việc tự học, tự rèn và sáng tạo, phấn đấu vươn lên để đáp ứng với tình hình mới.

     Thực hiện tốt quy chế dân chủ, công đoàn phối hợp với thủ trưởng đơn vị làm tốt hơn nữa việc chăm lo đời sống tinh thần và vật chất cho cán bộ, công chức, viên chức để an tâm công tác.

     Định kỳ 06 tháng một lần, tổ chức các buổi tiếp xúc giữa Chi uỷ với Ban Chấp hành Công đoàn, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên, Chi hội trưởng Chi Hội Cựu chiến binh của đơn vị để bàn về nhiệm vụ, biện pháp nâng cao hơn nữa vai trò của các tổ chức đoàn thể.

     Tại Đại hội, thay mặt Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ghi nhận tinh thần và công tác chuẩn bị rất nghiêm túc của chi bộ Viện Địa lý cho Đại hội, và đồng tình, đánh giá cao Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015 - 2020, phương hướng nhiệm kỳ 2020 - 2025 do chi ủy Viện Địa lý nhiệm kỳ 2015 - 2020 chuẩn bị. Báo cáo mang tính tổng hợp cao, nêu rõ hoạt động của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Trong bối cảnh có rất nhiều khó khăn, thách thức, Chi bộ Viện Địa lý với sự nỗ lực của từng đồng chí Đảng viên và sự chỉ đạo quyết liệt của Chi ủy đã phát huy sức mạnh tập thể để có được những thành công, đóng góp đáng ghi nhận vào việc thực hiện thành công các nhiệm vụ của Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Đồng chí Trần Tuấn Anh, UV Ban thường vụ Đảng ủy, PCT VHLKHCNVN phát biểu tại Đại hội

     Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Trần Tuấn Anh đề nghị chi bộ Viện Địa lý cần phát huy và tiếp tục có những đổi mới trong công tác sinh hoạt chi bộ, để đảm bảo các Đảng viên trong chi bộ, đặc biệt là tập trung vào nắm rõ những vấn đề cốt lõi của các Nghị quyết của Đảng để vận dụng vào thực tế công tác chuyên môn của Viện Địa lý. Ngoài ra, Chi bộ cũng cần lưu ý tình hình kinh tế, chính trị, xã hội thế giới liên tục biến động và ngày càng khó dự báo để xây dựng phương hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới sát với thực tiễn.

Đại hội tiến hành bầu cử Chi ủy Viện Địa lý nhiệm kỳ 2020-2025

     Tại Đại hội, các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ đã bầu ra Chi ủy Viện Địa lý nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 03 đồng chí, trong đó: Đồng chí Đào Đình Châm - Viện trưởng Viện Địa lý được tín nhiệm bầu lại giữ chức Bí thư chi bộ; đồng chí Lê Văn Hương tiếp tục giữ chức Phó Bí thư chi bộ và đồng chí Dương Thị Lịm giữ chức chi ủy viên.

Chi ủy Viện Địa lý nhiệm kỳ 2020 - 2025

     Đại hội cũng bầu 05 đồng chí là đại biểu chính thức và 01 đồng chí dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bế mạc Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025

Liên kết website khác