Chi đoàn Thanh niên Viện Địa lý phát động chương trình "Áo lạnh mùa đông tặng đồng bào Hà Giang"

13/09/2013 05:59

Trên tinh thần đó, thực hiện theo công văn chỉ đạo của Đoàn Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam số 162 CV/ĐTNV ngày 02/1/2013 về việc quyên góp ủng hộ đồng bào Hà Giang, được sự cho phép của Ban lãnh đạo và chi ủy Viện Địa lý cùng với sự ủng hộ của Công đoàn Viện Địa lý, Chi đoàn thanh niên Viện Địa lý chính thức phát động chương trình "Áo lạnh mùa đông tặng đồng bào Hà Giang" từ ngày 04/1/2013 đến ngày 09/1/2013.

BCH chi đoàn thanh niên Viện Địa lý kính đề nghị các bác, các cô, các chú, các anh, các chị và toàn thể các bạn đoàn viên chi đoàn hưởng ứng nhiệt tình chương trình này của chi đoàn thông qua việc đóng góp ủng hộ chương trình bằng hiện vật (quần áo, đồ dùng học tập, cờ tổ quốc) hoặc tiền mặt.

Mọi đóng góp mong các bác, các cô, các chú, các anh, các chị và toàn thể các bạn đoàn viên chi đoàn gửi cho đồng chí Tài, bí thư BCH từ ngày 04/1/2013 đến ngày 09/1/2013.

Toàn bộ kinh phí và hiện vật đóng góp của các bác, các cô, các chú, các anh, các chị và toàn thể các bạn đoàn viên chi đoàn sẽ được BCH chi đoàn gửi về Đoàn Viện để sau đó cùng với Đoàn khối mang tặng trực tiếp cho đồng bào Hà Giang.

Ban chấp hành xin trân trọng cảm ơn./.

TM. BAN CHẤP HÀNH
BÍ THƯ
Vũ Anh Tài
 

Liên kết website khác