Chứng chỉ tiếng Anh được chấp nhận trong tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ tại Học viện KH&CN

27/10/2021 11:59

     Thực hiện thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28/6/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ, Học viện Khoa học và Công nghệ thông báo các chứng chỉ tiếng Anh được công nhận trong tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ như sau

  • Chứng chỉ TOEFL iBT: điểm số từ 46 trở lên
  • Chứng chỉ IELTS: điểm số từ 5.5 trở lên
  • Chứng chỉ Cambridge Assessment English: điểm số từ 160 trở lên, gồm các chứng chỉ sau: B2 First, B2 Business Vantage, Linguaskill.

     Học viện thông báo đến người đăng ký dự tuyển chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ tại Học viện sau ngày 15/8/2021 biết và thực hiện

KT. Giám đốc

Phó giám đốc

(Đã ký)

Nguyễn Thị Trung 

Toàn văn thông báo có thể tải về tại đây.

Liên kết website khác