Chương trình Hội thảo Quốc tế "Quan trắc trái đất để nghiên cứu các tai biến khí tượng thủy văn"

21/07/2016 10:29CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO

Quan trắc trái đất để nghiên cứu các tai biến khí tượng thủy văn

Thời gian: ngày 22 tháng 7 năm 2016


Đơn vị tổ chức: Viện Địa lý, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Địa điểm: Hội trường 301, Nhà A27, Viện Địa lý, số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

 
 Thời gian Nội dung Đơn vị thực hiện
8:00-9:00 Đăng ký đại biểu  
9:00-9:15 Phát biểu chào mừng và Khai mạc Hội thảo
PGS. TS. Lại Vĩnh Cẩm, Q. Viện trưởng Viện Địa lý
 
9:15-9:45 Diễn văn Hội nghị "Earth Observations for Societal Challenges by HRSL" của GS. VS. Yuei - An Liou Hội quan trắc Trái đất Đài Loan(TGEO)
9:45-10:15 Giải lao, chụp ảnh lưu niệm  
10:15-10:45 Diễn văn Hội nghị của PGS. TS. Nguyễn Đình Dương Viện Địa lý (IG)
10:50-11:10 Trình bày báo cáo 1: "Using satelite images for irrigation development in drought areas (case study in Binh Thuan province, Vietnam) của TS. Lê Thị Thu Hiền Viện Địa lý (IG)
11:10-11:30 Trình bày báo cáo 2: "C-haracteristics of tropical cyclone damages in agriculture along the Central coastal region of Vietnam" của TS. Phạm Thị Thanh Nga Trung tâm Vệ tinh Quốc gia
(VNSC)
11:35-13:30 Ăn trưa  
13:30-13:50 Trình bày báo cáo 3: "Application of Remote sensing for drough monitoring in Central highlands, Vietnam" của ThS. Nguyễn Vũ Giang Space Technology Institute (STI)
13:50-14:10 Trình bày báo cáo 4: Assessing the vulnerability level on agriculture caused by climate change in North Central region, Vietnam" của ThS. Võ Trọng Hoàng Viện Địa lý (IG)
14:10-14:30 Trình bày báo cáo 5: "Some Results of RS Application in Marine Environment Change Assessments in Bien Dong" của TS. Đỗ Huy Cường Viện Địa chất và Địa vật lý Biển (IMGG)
14:30-15:00 Giải lao  
15:00-15:20 Trình bày báo cáo  6: "Eco-environmental vulnerabilities and influential factors by remote sensing data" của ThS. Nguyễn Kim Anh TGEO
15:20-15:40 Trình bày báo cáo 7: "Cloud removal of Modis image composites: Problem and solution" của TS. Nguyễn Thanh Hoàn Viện Địa lý (IG)
15:40-16:30 Tổng kết và Bế mạc Hội thảo  
 
Liên kết website khác