Công văn số 22-CV/ĐUVHL v/v triển khai hướng dẫn tuyên truyền

17/03/2021 11:59

     Thực hiện Công văn số 54-CV/BTGĐUK ngày 19/2/2021 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về việc triển khai hướng dẫn tuyên truyền, Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đề nghị các đảng bộ, chi bộ trực thuộc triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021) theo Hướng dẫn số 174-HD/BTGTW ngày 01/2/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương. (Có thể tải về tại đây)

2. Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Thanh Nghị (06/3/1911 - 06/3/2021) theo Đề cương tuyên truyền gửi kèm Công văn số 19-CV/BTGTW ngày 09/2/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương. (Có thể tải về tại đây)

     Đề nghị các đảng bộ, chi bộ trực thuộc triển khai thực hiện.

Liên kết website khác