Công văn số 23-CV/ĐUVHL v/v triển khai hướng dẫn công tác văn hóa - văn nghệ năm 2021

17/03/2021 11:59

     Thực hiện Công văn số 55-CV/BTGĐUK ngày 19/02/2021 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về việc triển khai hướng dẫn công tác văn hóa, văn nghệ năm 2021, Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đề nghị các đảng bộ, chi bộ trực thuộc triển khai công tác văn hóa - văn nghệ năm 2021 theo Hướng dẫn số 173-HD/BTGTW ngày 01/2/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương. (Có thể tải về tại đây)

     Đề nghị các đảng bộ, chi bộ trực thuộc triển khai thực hiện.

Liên kết website khác