Đại hội Chi bộ Viện Địa lý nhiệm kỳ 2015 - 2020

15/04/2015 12:59

8h30 sáng thứ 2 ngày 13/04, Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã được tiến hành tại Hội trường tầng 8 - Viện Địa lý.
Tới dự Đại hội Chi bộ Viện Địa lý có đ/c PGS. TS Hà Duy Ngọ - Phó bí thư thường trực Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, các đ/c trong Ban lãnh đạo, Hội đồng Khoa học, Công Đoàn và Đoàn Thanh niên Viện Địa lý cùng toàn bộ 29 Đảng viên của Viện, trong đó 26 Đảng viên chính thức và 03 Đảng viên dự bị.
 

 

 


Toàn cảnh của Đại hội


Ban Chủ tịch của Đại hội gồm 03 đ/c: PGS.TS. Lại Vĩnh Cẩm (Bí thư Chi bộ), TS. Đào Đình Châm (Phó Bí thư) và TS. Lê Văn Hương (Ủy viên).
 
Ban Thư ký của Đại hội gồm 02 đ/c: ThS. Nguyễn Mạnh Hà và TS. Dương Thị Lịm.

 

 
Ban Chủ tịch và Ban Thư ký của Đại hội

 
Mở đầu Đại hội, PGS. TS Lại Vĩnh Cẩm - Bí thư Chi bộ Viện Địa lý đã tổng kết các kết quả đạt được của Chi bộ Viện Địa lý nhiệm kỳ 2010 – 2015. Đ/c đã đề cập đến các hoạt động của Chi bộ Viện Địa lý về nhiều mặt, đánh giá các thành tích và ưu điểm của Chi bộ, nêu ra một số khó khăn và tổn tại và chỉ rõ những bài học kinh nghiệm rút ra được trong nhiệm kỳ 2010 – 2015. Cuối cùng, đ/c đã nêu ra các phương hướng, giải pháp chính trong nhiệm kỳ 2015 – 2020.
 

 

 


Bí thư Chi bộ Viện Địa lý – PGS. TS Lại Vĩnh Cẩm phát biểu tại Đại hội

 
Tiếp theo, TS. Lê Văn Hương - Ủy viên Chi bộ Viện Địa lý đã nêu ra Báo cáo kiểm điểm của Chi ủy Chi bộ Viện Địa lý. Nhiệm kỳ 2010 – 2015, Chi bộ Viện Địa lý đã đạt được danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh.

 

 

 


Ủy viên Chi bộ Viện Địa lý – TS. Lê Văn Hương phát biểu tại Đại hội


Đại hội Chi bộ Viện Địa lý đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của nhiều đồng chí trong Chi bộ và ý kiến chỉ đạo của đ/c Hà Duy Ngọ.
 
Nhìn chung, các ý kiến đóng góp đều cho rằng Chi bộ Viện Địa lý có tinh thần đoàn kết và xây dựng. Đặc biệt, Chi bộ đã phát huy được vai trò trong việc thực hiện các nhiệm vụ Khoa học của Viện. Trong hoạt động của mình, Chi bộ Viện Địa lý cần tiếp tục xây dựng các đề án lớn cho Viện ở nhiều lĩnh vực và tại nhiều khu vực nghiên cứu khác nhau. Trong thời gian tới, Chi bộ Viện Địa lý cần tiếp tục thể hiện vai trò của mình trong việc bám sát tình hình thực tiễn phát triển của đất nước, nhằm đưa Viện Địa lý phát triển xứng tầm là một Viện nghiên cứu quốc gia.

 

 


PGS. TS. Nguyễn Văn Cư  đóng góp ý kiến tại Đại hội
 

 

 

 


PGS.TS. Hà Duy Ngọ - Phó bí thư thường trực Viện Hàn lâm phát biểu tại hội nghị.


Đại hội đã tiến hành bầu các chức vụ lãnh đạo của Chi Ủy Viện Địa lý. Kết quả như sau:
 
Chi ủy Viện Địa lý gồm có 03 đ/c:

1. TS. Đào Đình Châm trúng cử chức Bí thư Chi bộ Viện Địa lý.
2. TS. Lê Văn Hương trúng cử chức Phó bí thư Chi bộ Viện Địa lý.
3. TS. Dương Thị Lịm trúng cử Ủy Viên Chi bộ Viện Địa lý.
 

 

 

 


Một số hình ảnh về hoạt động bầu cử Chi ủy Chi bộ Viện Địa lý

 

 Chi ủy Chi bộ Viện Địa lý nhiệm kỳ 2015 - 2020

 
Đại hội cũng đã tiến hành bầu Đại biểu tham dự Đại hội Chi bộ cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam vào tháng 7 tới. Chi bộ Viện Địa lý cử 03 đại biểu chính thức là: PGS. TS  Lại Vĩnh Cẩm – Q.Viện trưởng, TS. Đào Đình Châm – Bí thư Chi bộ và TS. Lê Văn Hương – Phó bí thư và 01 đại biểu dự khuyết là TS. Dương Thị Lịm - Ủy viên Chi bộ.

 

 


ThS. Nguyễn Mạnh Hà đọc Nghị quyết Đại hội


 Như vậy, Đại hội Chi bộ Viện Địa lý nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Chúc Chi bộ Viện Địa lý nhiệm kỳ mới đạt được nhiều thành công mới./.

 

 

 

Liên kết website khác