Đắk Lắk: Hội thảo lấy ý kiến cho các nhiệm vụ của chương trình “ Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên”.

13/09/2013 04:33
Sáng ngày 15/02, tại khách sạn Đam San, thành phố Buôn Ma Thuột, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp với Ban Chỉ đạo Tây Nguyên tổ chức hội thảo lấy ý kiến cho các nhiệm vụ của chương trình “ Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên” ( Chương trình Tây Nguyên 3). Tham dự hội thảo có đại diện Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, đại diện Viện Khoa học xã hội Việt Nam, các nhà khoa học, nhà quản lý, nhà giáo dục, đại điện các sở, ban, ngành các tỉnh khu vực Tây Nguyên.

Chương trình Tây Nguyên 3 là chương trình khoa học công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 2011- 2015, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam được giao chủ trì chương trình này. Năm 2011, Chương trình đã triển khai 19 nhiệm vụ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ.

 

Ông Nguyễn Xuân Thắng – Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam, phó Chủ nhiệm chương trình Tây Nguyên 3 phát biểu tại hội thảo.
     Chương trình Tây nguyên 3 gồm 8 nội dung nghiên cứu chính trong đó có những nội dung quan trọng như đánh giá tổng kết thực trạng kinh tế - xã hội Tây Nguyên trong 25 năm đổi mới và phát triển; nghiện cứu các vấn đề văn hóa, xã hội, dân tộc, tôn giáo, an ninh – quốc phòng trong tiến trình phát triển Tây Nguyên trên quan điểm phát triển bền vững;; nghiên cứu các giải pháp bền vững nông nghiệp – nông dân – nông thôn cho vùng Tây Nguyên; nghiên cứu nguyên nhân và cảnh báo thiên tai… Chương trình Tây Nguyên 3 hướng đến các mục tiêu như cung cấp luận cứ khoa học cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững khu vực Tây Nguyên; cung cấp cơ sở dữ liệu phục vụ cho quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội Tây Nguyên trong xây dựng kế hoạch 5 năm trước mắt và tiếp theo; ứng dụng, chuyển giao công nghệ thích hợp nhằm tạo ra các sản phẩm hàng hóa, nâng cao hiệu quả kinh tế trong khai thác sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên khu vực Tây Nguyên; bước đầu đề xuất mô hình phát triển bền vững cho Tây Nguyên .
Trong số 28 đề xuất nhiệm vụ dự kiến thực hiện năm 2012 có 18 đề tài thuộc lĩnh vực Khoa học xã hội và Nhân văn và 10 đề tài thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ.

Các đại biểu tham dự hội thảo
 Hội thảo là dịp để Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đơn vị được giao chủ trì chương trình tiếp thu các ý kiến của các chuyên gia, các nhà khoa học và lãnh đạo các tỉnh Tây Nguyên về các nhiệm vụ khoa học thuộc Chương trình Tây Nguyên 3 đã được các hội đồng tư vấn xác định thực hiện từ năm 2012 và các đề xuất của các địa phương cho chương trình trong năm 2013, qua đó tiếp tục bổ sung nhiệm vụ nghiên cứu sát với thực tế Tây Nguyên nhằm thực hiện có hiệu quả nội dung các đề tài qua đó xây dựng được mô hình phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực Tây Nguyên.
Chương trình dự kiến được triển khai với vốn ngân sách lên tới 350 tỷ đồng.
Liên kết website khác