Danh mục các bài báo khoa học của cán bộ Viện Địa lý năm 2005

17/06/2016 08:08
STT Tên bài báo Các tác giả Lĩnh vực/Chủ đề Nơi đăng
1 Các đặc trưng địa mạo động lực và thuỷ động lực vùng cửa sông Việt Nam (tiếng Nga) Nguyễn Văn Cư Biển và Hải đảo Tuyển tập hội nghị Quốc tế, Kherxon, từ 22-26/3/2005
2 Combination of ADEOS-II GLI and MODIS 250 m data for land cover mapping of Indochina Peninsula Nguyen Thanh Hoan, Nguyen Dinh Duong, Ryutaro Tateishi Bản đồ GIS-Viễn thám Proceedings of the 26th Asian Conference on Remote Sensing  2005
3 Công trình Atlas quốc gia Việt Nam Phòng Thổ nhưỡng Tự nhiên Giải thưởng Hồ Chí Minh
4 Đa dạng sinh học của hệ thực vật vùng Thanh Sơn (huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) Trần Thị Thúy Vân (Đồng tác giả) Tự nhiên Hội nghị toàn quốc 2005. Nghiên cứu cơ bản trong khoa học sự sống
5 Decaisnea insignis (Griffith) J.D. Hooker & Thomson - chi và loài mới bổ sung cho hệ thực vật Việt Nam ở Vườn Quốc gia Hoàng Liên Nguyễn Nghĩa Thìn, Vũ Anh Tài, Nguyễn Anh Đức, Nguyễn Quốc Trị Tự nhiên TC Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 18
6 Địa chất thuỷ văn đới thông khí và các chất thải cổ  Bùi Học, Lê Thị Thanh Tâm Tài nguyên nước Bài giảng sau đại học chuyên ngành Địa chất thuỷ văn. Trường Đại học Mỏ- Địa chất. Hà Nội
7 Mô hình tích hợp ALES - GIS trong đánh giá thích nghi sinh thái của cảnh quan đối với cây trồng (Ví dụ vùng chuyên canh cà phê, cao su tỉnh Dak Lak, Dak Nông) Phòng Thổ nhưỡng Tự nhiên Tạp chí Khoa học đất số 23/2005
8 Một số kiến nghị định hướng sử dụng lãnh thổ bảo vệ môi trường sinh thái vùng đồi và đồng bằng ven biển Ninh Thuận-Bình Thuận từ góc độ nghiên cứu địa mạo Uông Đình Khanh (Đồng tác giả) Tự nhiên Báo cáo tại Hội nghị quốc gia lần thứ nhất về sinh thái và Tài nguyên sinh vật tổ chức tại Hà Nội ngày 17/5/2005. Giấy phép xuất bản số 131-2005/CXB/42-214/NN cấp ngày 22/11/2005.
9 Nghiên cứu địa mạo phục vụ đánh giá hiện trạng và diễn biến môi trường lưu vực Sông Cầu Tống Phúc Tuấn (Đồng tác giả) Tự nhiên Tạp chí khoa học, Đại học Quốc Gia Hà Nội,  XXI/ I, 2005
10 Nghiên cứu điều kiện địa mạo làm cơ sở cho việc quản lý các hệ sinh thái khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ Phòng Địa mạo Tự nhiên Tuyển tập báo cáo khoa học về sinh thái và tài nguyên sinh vật. Hội thảo quốc gia lần I,  2005.
11 Nghiên cứu thành lập bản đồ tổng hợp chất lượng môi trường không khí TP Vinh bằng GIS Mai Trọng Thông, Hoàng Lưu Thu Thủy, Lê Phú Cường Môi trường Tạp chí KT – TV 12(540)/2005 ISSN 8066-8744
12 Studying and preventing impac of coastal erosion and flood innudation harzards in Central Vietnam Lại Vĩnh Cẩm (Đồng tác giả) Môi trường US-Vietnam worhop on “Asia Pacific Natural Hazards and vulnerabilities atlas”, Hanoi,  
13 Tiềm năng du lịch địa chất- địa mạo vùng đồi và đồng bằng ven biển Ninh Thuận –Bình Thuận. Uông Đình Khanh (Đồng tác giả) Tự nhiên Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm Hà Nội. 
14 Topography change of Darang river mouth in Vietnam: A Field measurement Nguyễn Văn Cư Biển và Hải Đảo Proceedings of  Third Int. Conf on Asian and Pacific Coast, Jeju-do, Korea 9/2005

Liên kết website khác