Danh mục các bài báo khoa học của cán bộ Viện Địa lý năm 2009

17/06/2016 05:13
STT Tên bài báo Các tác giả Lĩnh vực/Chủ đề Nơi đăng
1 Application of MIKE 11 GIS combining with geomorphology method to set up flood map at lower area of Huong basin  Vũ Thị Thu Lan Bản đồ GIS-Viễn thám Jounal of  Advances in Natural Sciences, Vol.10, No.4
2 Assessing the impact trends of climate change on physical and environmental conditions and socio economic development in central Vietnam Lại Vĩnh Cẩm Tự nhiên Danish Water Forum, worhop on “Identifying water and climate related topics for research” Copenhagen, Danmark.
3 Các mô hình nghiên cứu định lượng xói mòn đất do mưa và khả năng áp dụng cho các vùng nhiệt đới ẩm Phòng Thổ nhưỡng Tự nhiên Tạp chí các Khoa học về Trái đất
4 Cơ sở khoa học và thực tiễn của phương pháp luận xây dựng quy hoạch cơ sở hạ tầng môi trường ứng dụng thử nghiệm cho thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Mai Trọng Thông, Hoàng Lưu Thu Thủy, Phạm Thị Lý, Võ Trọng Hoàng Biển và Hải đảo Tạp chí KT – TV 579 tháng 3/2009 ISSN 8066-8744
5 Comprehensive sudy of soil degradation and potential desertification in the north of central part of Vietnam Phòng Thổ nhưỡng Tự nhiên Anvances in Natural Sciences, Vol. 10, No.4(2009) (491-499)
6 Đa dạng thực vật khu Bảo tồn loài Vượn Cao vít Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng Nguyễn Hứu Tứ, Vũ Anh Tài, Phạm Thế Vĩnh, Trần Thị Thúy Vân, Nguyễn Thị Thanh Nga Tự nhiên Hội nghị khoa học toàn quốc về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật lần thứ ba, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội. 
7 Global urban c-haracterization using gridded population density DMSP/OLS and MODIS data Kasimu, A., R. Tateishi, and N. T. Hoan Bản đồ GIS-Viễn thám CD proceedings of Joint Urban Remote Sensing Event 2009
8 Health and environemtal sustainability indicators in Quang Tri province, Vietnam    Le Trinh Hai, Pham Hoang Hai, nnk Tự nhiên International Journal of Sustainable Development and World Ecology
9 Inditators for sustainable development in the Quang Tri, Vietnam Le Trinh Hai, Pham Hoang Hai, nnk Tự nhiên International Journal of Human Ecology
10 Karst geomorphologic heritage of Dong Van-Meo Vac plateau: valuable tourism resources Uông Đình Khanh (Đồng tác giả) Tự nhiên Proceedings International Symposium on Geology, Natural Resources and Hazards in Karst Regions
11 Kết quả nghiên cứu cấu trúc và diễn thế thảm thực vật ở khu rừng Khau Ca, tỉnh Hà Giang Vũ Anh Tài, Nguyễn Anh Đức, Lê Khắc Quyết Tự nhiên Hội nghị khoa học toàn quốc về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật lần thứ ba, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội. 
12 Một số cơ sở khoa học trong nghiên cứu phương pháp đánh giá tài nguyên du lịch sinh thái Lê Văn Hương, Đặng Thị Kim Nhung và nnk Kinh tế xã hội Tạp chí Tài nguyên và Môi trường
13 Một số kết quả bước đầu về sự thay đổi trạng thái thảm thực vật theo độ cao ở Vườn Quốc gia Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai Nguyễn Nghĩa Thìn, Trương Ngọc Kiểm, Vũ Anh Tài Tự nhiên Hội nghị khoa học toàn quốc về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật lần thứ ba, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội.
14 Nhiễu có chu kỳ ngắn của trường địa từ và một số đặc điểm của vector cảm ứng từ trên lãnh thổ Việt Nam Trương Phương Dung Tự nhiên Tạp chí các khoa học về Trái đất.
15 Research on erosion and deposition processes in central coastal zone of Vietnam and proposal measures for prevention Đào ĐìnhChâm,Nguyễn Văn Cư, Biển và Hải đảo Tạp chí Khoa học Trường ĐH Sư phạm Hà Nội. Hà Nội
16 Sources of Oil pollution in Vietnam Sea and East Sea Nguyen Dinh Duong, Ho Le Thu va nnk Bản đồ GIS-Viễn thám Proceedings of the 7th FIG Regional Conference Spatial Data Serving People: Land Governance and the Environment
17 Spatial Modeling for Soil Erosion Risk in Chay Basin in Vietnam (3682) Nguyễn Mạnh Hà Tự nhiên Spatial Data Serving People Land Governace and the Environment Building the Capacity. Hanoi, Vietnam, 19-22 October 2009
18 Tài nguyên vị thế các đảo ven bờ Nam Bộ với vấn đề an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế xã hội Uông Đình Khanh (Đồng tác giả) Tự nhiên Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển
19 Thảm thực vật ven bờ Bình Trị Thiên Nguyễn Hữu Tứ, Vũ Anh Tài Tự nhiên Hội nghị khoa học toàn quốc về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật lần thứ ba, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội.
20 The influencing factors on sustainable development-a case study in Quang Tri province, Vietnam       Le Trinh Hai, Pham Hoang Hai, nnk Tự nhiên International Journal of Environment, Development, Sustainability
21 Thoái hóa đất và quá trình hoang mạc hóa ở vùng Nam Trung Bộ Phòng Thổ nhưỡng Tự nhiên Kỷ yếu hội thảo "Khoa học công nghệ, môi trường và phát triển bền vững ở duyên hải miền Trung"
22 Warfare rather than agriculture as a critical influence on fires in the late Holocene, inferred f-rom northern Vietnam Đặng Xuân Phong Môi trường PNAS, vol. 106, Nr. 28,  11490-11495, 2009 United State

Liên kết website khác