Danh mục các bài báo khoa học của cán bộ Viện Địa lý năm 2010

17/06/2016 05:10
STT Tên bài báo Các tác giả Lĩnh vực/Chủ đề Nơi đăng
1 Thử nghiệm “công nghệ dự báo nhiên và mức độ ngập lụt” cho một số hình thế thời tiết gây mưa lớn điển hình trên lưu vực sông Mã Phạm Thị Lý, Nguyên Khanh Vân,
Vương Hồng Nhật
Môi trường Tuyển tập Hội nghị khoa học Địa Lý toàn quốc lần thứ V, 2010
2 Thực vật đảo Bạch Long Vỹ Nguyễn Hữu Tứ, Vương Hồng Nhật Tự nhiên Tuyển tập Hội nghị khoa học Địa Lý toàn quốc lần thứ V, 2010
3 Bản đồ nhạy cảm môi trường và kế hoạch ứng phó địa lý ở vùng ven biển Hải Phòng (Environmental Sensity Map and Geographic Response Plan in Haiphong Coastal Area) Lê Thị Thu Hiền Bản đồ GIS-Viễn thám The 10th International Conference of Southeast Asian Geography Association (SEAGA 10). F-rom 23-26/11/2010 in Hanoi, Vietnam
4 Cảnh quan học, sinh thái học cảnh quan – quan niệm và ứng dụng. Nguyễn Văn Vinh, Nguyễn Thành Long, Nguyễn Văn Hồng, Nguyễn Mạnh Hùng, Hà Trường Giang. Tự nhiên Tuyển tập,Hội nghị khoa học Địa lý Toàn quốc lần thứ 5, Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công ngệ. Hà Nội,2010
5 Climate change and impac on runoff in the Kone River Basin, Central Vietnam.  Phan Thi Thanh Hang, Kengo Sunada, Satoru Oishi, Yasushi Sakamoto Địa lý ứng dụng Proceedings of the Fifth Conference of Asia Pacific Association of Hydrology and Water Resources
6 Đánh giá chất lượng nước và nguyên nhân suy giảm nước dưới đất dải ven biển tỉnh Quảng Trị. Trương phương Dung Tự nhiên Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ V.
7 Đánh giá tác động của các công trình dân sinh kinh tế đến sa bồi luồng tàu vào cảng Hải Phòng. Đào Đình Châm Biển và Hải Đảo Tuyển tập các công trình nghiên cứu Địa lý. Hội nghị KH Địa lý toàn quốc lần thứ 5. Hà Nội
8 Diễn biến trượt lở đất ở tỉnh Quảng Nam Mai Trọng Thông, Nguyễn Thị Thu Hiền Tự nhiên Tuyển tập các báo cáo KH, hội nghị Địa lý toàn quốc lần thứ 5
9 Định hướng phát triển nông, lâm nghiệp trên cơ sở đánh giá cảnh quan huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. Nguyễn Văn Hồng, Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn PhươngThảo Tự nhiên Tuyển tập,Hội nghị khoa học Địa lý Toàn quốc lần thứ 5, Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ. Hà Nội,2010
10 Định lượng tác động của các nhân tố tới trượt lởi đất trên tuyến đường Hồ Chí Minh (Measurement of Effected Factors on Landslide in Ho Chi Minh Road by using Weight evidence model and GIS) Lê Thị Thu Hiền Bản đồ GIS-Viễn thám International Symposium on GeoInformatics for Spatial-Infrastructure Development in Earth and Allied Sciences (GIS-IDEAS10) in Hanoi, Vietnam. F-rom 9-11/12/2010. ISBN 978-4-901668-76-7
11 Dự báo sự xâm nhập mặn đến các giếng khoan khai thác nước ngầm dải ven biển Quảng Bình bằng phần mềm Visual MODFLOW 2.8.2 Nguyễn Sơn, Trịnh Ngọc Tuyến Môi trường Nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ V. Tuyển tập các báo cáo khoa học. Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và công nghệ. 
12 Dự báo trượt lở đất bằng mô hình ổn định sườn (lấy ví dụ tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam (Prediction Landslide Hazard by using slope stability model (case study in Huong Hoa, Quang Tri Province, Vietnam) Phạm Hà Linh, Lê Thị Thu Hiền, Phạm Quang Vinh Bản đồ GIS-Viễn thám  
13 Du lịch sinh thái đảo Phú Quốc: tiềm năng, hiện trạng và định hướng phát triển bền vững Nguyễn Mạnh Hà và nnk Biển và Hải đảo Tuyển tập các báo cáo khoa học hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lân thứ 5
14 Giới thiệu công nghệ dự báo lũ hệ thống Bến Hải và Thạch Hãn sử dụng mô hình Mike 11 Hoàng Thái Bình, và nnk Biển và Hải đảo Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, tập 26 (3S), trang 397 – 404, Hà Nội.
15 Hiện trạng và diễn biến quá trình xói lở-bồi tụ vùng ven biển cửa sông Văn Úc-Hải Phòng  Đào Đình Châm, ThS. Nguyễn Quang Minh Biển và Hải Đảo Tuyển tập các BCKH, Hội nghị KH Địa lý toàn quốc lần thứ V
16 Khoa học công nghệ phục vụ phát triển bền vững Tây Nguyên Nguyễn Đình Kỳ Tự nhiên Tạp chí các Khoa học Trái đất
17 Kiểm kê tài nguyên nước tỉnh Điện Biên Phan Thị Thanh Hằng Tự nhiên Tuyển tập Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 5
18 Landscape Ecology approach for studying & proposing sensible usage of sandunes in the coastal zone of central Vietnam Lại Vĩnh Cẩm Tự nhiên Hội nghị Địa lý Đông Nam Á (SEAGA), Hà Nội, 2010, trang 402-408
19 Một số kết quả khảo sát điều kiện kinh tế xã hội phục vụ xây dựng định hướng quy hoạch nuôi trồng thủy sản và phát triển tài nguyên tỉnh Quảng Ninh Trần Thị Thúy Vân (Đồng tác giả) Tự nhiên Hội nghị Địa lý toàn quốc
20 Một số kết quả nghiên cứu về sự thay đổi cấu trúc thảm thực vật theo các đai độ cao ở VQG Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai Trương Ngọc Kiểm, Nguyễn Nghĩa Thìn, Nguyễn Anh Đức, Vũ Anh Tài  Tự nhiên Tạp chí Khoa học và Công nghệ, ISSN 0866-708X, 48(2A)
21 Nghiên cứu biến động bờ biển Hải Phòng bằng công nghệ viễn thám và GIS Đào Đình Châm Biển và Hải Đảo Hội nghị KH Kỷ niệm 35 năm Viện KH&CN Việt Nam 1975-2010. Hà Nội
22 Nghiên cứu biến động đường bờ Hải Phòng bằng công nghệ viễn thám và GIS Lê Thị Kim Thoa (Tác giả) Bản đồ GIS-Viễn thám Hội nghị khoa học kỷ niệm 5 năm Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam. 1975-2010, tiểu ban Khoa học Trái đất.
23 Nghiên cứu đánh giá thoái hóa đất lưu vực sông Chảy  Nguyễn Mạnh Hà Tự nhiên Hội nghị Khoa học kỷ niệm 35 năm Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam. 
24 Nghiên cứu địa lý phát sinh và thoái hóa đất tỉnh Hà Tĩnh phục vụ sử dụng tài nguyên bền vững Phòng Thổ nhưỡng Tự nhiên Tuyển tập các Công trình Khoa học địa lý - địa chính, trường Ðại học Khoa học Tự nhiên-ĐHQGHN
25 Nghiên cứu sinh thái cảnh quan huyện Tân Kỳ, Nghệ An Lại Vĩnh Cẩm (Đồng tác giả) Tự nhiên Tuyển tập Hội nghị Địa lý toàn quốc lần thứ 5, trang 243-251
26 Nghiên cứu thử nghiệm mô hình lý thuyết dự báo các vùng có nguy cơ trượt lở đất trong điều kiện Việt Nam (lấy thí dụ cho huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) Lê Thị Thu Hiền, Phạm Hà Linh, Phạm Quang Vinh, Lưu Thế Anh, Vũ Thị Kim Dung, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Ngọc Thắng Bản đồ GIS-Viễn thám Hội nghị Địa lý toàn quốc lần thứ V, tại Hà Nội ngày 19/6/2010
27 Nước dưới đất tầng chứa nước Holocen và Pleistocen vùng đông bằng Sông Mã Đặng Xuân Phong, Trương Phương Dung Tự nhiên Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ V.
28 Nước dưới đất thành phố Đà Nẵng – Hiện trạng và các biện pháp bảo vệ Lê Thị Thanh Tâm,Trương Phương Dung Tự nhiên Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 5. Hà Nội
29 Phân loại mức độ ảnh hưởng của tuyến đường Hồ Chí Minh tới kinh tế-xã hội và môi trường của các huyện dọc hành lang Lại Vĩnh Cẩm (Đồng tác giả) Kinh tế xã hội Hội nghị Khoa học kỷ niệm 35 năm thành lập VKHCNVN, Tiểu ban Khoa học Trái đất, HN, trang 280-287
30 Phân vùng địa mạo tỉnh Savannakhet phục vụ quy hoạch và tổ chức lãnh thổ Lại Huy Anh, Vương Hồng Nhật Tự nhiên Tuyển tập Hội nghị khoa học Địa Lý toàn quốc lần thứ V, 2010
31 Tổng hợp peroskit NdMnO3 cấu trúc nano bằng phương pháp đốt cháy gel Lưu Minh Đại, Đào Ngọc Nhiệm, Phạm Ngọc Chức, Dương Thị Lịm Hóa học Tạp chí hóa học
32 Ứng dụng vật liệu nano LaMnO3 để hấp phụ sắt, mangan, asen và amoni Lưu Minh Đại, Đào Ngọc Nhiệm, Vũ Thế Ninh, Phạm Ngọc Chức,  Dương Thị Lịm Hóa học Tạp chí hóa học
33 Phát triển mô hình địa không gian và dữ liệu viễn thám cho dự báo lũ quét (lấy ví dụ ở huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam (Developing geospatial model and remote sensing data for flash flood forecast (the pilot area in Huong Sơn district, Hatinh Province, Vietnam) Nguyễn Thanh Bình, Lê Thị Thu Hiền, Phạm Quang Vinh Bản đồ GIS-Viễn thám The 10th International Conference of Southeast Asian Geography Association (SEAGA 10). F-rom 23-26/11/2010 in Hanoi, Vietnam
34 Practical implementation of vectorization of oil spills detected at sea on SAR image Le Minh Hang, Nguyen Dinh Duong Bản đồ GIS-Viễn thám Proceedings of 31st Asian conference on remote sensing, 1-5 November 2010. National Convention Center, Hanoi, Vietnam
35 Quản lý đất theo lưu vực sông nhằm ngăn ngừa thoái hóa đất và hoang mạc hóa miền Trung Nguyễn Mạnh Hà Tự nhiên Hội nghị Địa lý toàn quốc lần thứ V. Tuyển tập các công trình nghiên cứu địa lý. NXB KHKT
36 Sạt lở và vấn đề quản lý môi trường biển Nguyễn Trọng Tiến Môi trường Tuyển tập các báo cáo khoa học hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lân thứ 5
37 Thành lập bản đồ thảm thực vật thành phố Hà Nội in trong ấn phẩm Atlat Thăng long Hà Nội Trần Thị Thúy Vân (Đồng tác giả) Bản đồ GIS-Viễn thám Atlat Thăng long
38 Thực thi thứ tự dùng nước ưu tiên trong phân phối nguồn nước lưu vực sông Kone.  Phan Thị Thanh Hằng, Kengo Sunada, Satoru Oishi, Yasushi Sakamoto Môi trường Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường. 
39 Thực trạng khai thác và quản lý tài nguyên nước dưới đất tỉnh Thái Bình Trịnh Ngọc Tuyến Tự nhiên Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ V. Tuyển tập các báo cáo khoa học. Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và công nghệ. 
40 Ứng dụng GIS và bộ mô hình HEC xây dựng bản đồ cảnh báo nguy cơ ngập lụt vùng hạ lưu các lưu vực sông miền Trung Nguyễn Xuân Hậu, Ngô Đăng Trí,
Vương Hồng  Nhật, Lại  Vĩnh Cẩm
Bản đồ GIS-Viễn thám Tuyển tập Hội nghị khoa học Địa Lý toàn quốc lần thứ V, 2010
41 Ứng dụng mô hình Mike Flood tính toán ngập lụt hệ thống sông Nhật Lệ tỉnh Quảng Bình Hoàng Thái Bình, và nnk Biển và Hải đảo  Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, tập 26 (3S), trang 285 – 294, Hà Nội.
42 Ứng dụng mô hình MIKE-21FM nghiên cứu chế độ thủy lực kênh Chợ Gạo – Tiền Giang phục vụ giao thông vận tải thủy Nguyễn Quang Minh Biển và Hải Đảo Tuyển tập các BCKH, Hội nghị KH Địa lý toàn quốc lần thứ V
43 Ứng dụng phương pháp viễn thám INSAR trong nghiên cứu lún đất do khai thác nước ngầm ở Hà Nội Phạm Quang Vinh, Lê Thị Thu Hiền, Lưu Thế Anh, Vũ Thị Kim Dung, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Ngọc Thắng, Phạm Hà Linh, Trần Vân Anh Bản đồ GIS-Viễn thám Hội nghị Địa lý toàn quốc lần thứ V, tại Hà Nội ngày 19/6/2010
44 Ứng dụng tư liệu viễn thám vào đánh giá biến động lớp phủ bề mặt để nghiên cứu môi trường và quản lý tài nguyên thiên nhiên khu vực thị xã Bỉm Sơn – Huyện  Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa Nguyen Dinh Duong và nnk Bản đồ GIS-Viễn thám Tạp chí Khoa học công nghệ bản đồ
45 Vùng Mũi Lạy – Hồ Xá: kỳ quan địa chất ven biển cần được bảo tồn và phát huy giá trị Uông Đình Khanh (Đồng tác giả) Tự nhiên  Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 5,NXB Khoa học và Kỹ thuật. Số đăng ký KHXB: 149-2010/CXB/ 006-01/KHTNCN

Liên kết website khác