Danh mục các bài báo khoa học của cán bộ Viện Địa lý năm 2012

17/06/2016 04:58
STT Tên bài báo Các tác giả Lĩnh vực/Chủ đề Nơi đăng
1 A comparison of forest cover maps in Mainland Southeast Asia f-rom multiple sources: PALSAR, MERIS, MODIS and FRA Jinwei Dong, Xiangming Xiao, Sage Sheldon, Chandrashekhar Binradar, Nguyen Dinh Duong, Manzul Hazarika  Bản đồ GIS-Viễn thám Remote sensing of Environment 127(2012) 60-73
2 Ảnh hưởng của điều kiện khí hậu đến năng suất ngô trên đất nâu đỏ trên đá bazan tỉnh Đắk Nông Lê Thị Thu Hiền,  Nguyễn Thanh Bình Bản đồ GIS-Viễn thám Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Chuyên đề Phát triển nông nghiệp bền vững khu vực Miền Trung – Tây Nguyên. Tr. 177-182
3 Biến động độ mặn nước sông vùng hạ lưu sông Thu Bồn Phan Thị Thanh Hằng Tự nhiên Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 6. Hà Nội, tr 329 - 336
4 Bổ sung loài Rubia tinctorum L. (họ Cà phê - Rubiaceae) cho hệ thực vật Việt Nam Vũ Anh Tài Tự nhiên T/c Sinh học ISSN 0866-7160, tập 23(4)
5 Đặc điểm tài nguyên nước mặt tỉnh Kontum Phan Thị Thanh Hằng, Nguyễn Thị Thảo Hương Tự nhiên Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 6. Hà Nội, tr 138 - 143
6 Đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội tỉnh Savannakhet Lại Vĩnh Cẩm (Đồng tác giả) Tự nhiên Hội nghị Địa lý toàn quốc lần thứ VI, Huế
7 Đánh giá các công trình khai thác nước dưới đất tỉnh Kon Tum Nguyễn Diệu Trinh; Trần Duy Phiên Tự nhiên Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần 7, năm 2013
8 Đánh giá cảnh quan cho phát triển cây cao su huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi Dươnng Thị Nguyên Hà, Nguyễn Mạnh Hà Tự nhiên Tuyển tập Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 6
9 Đánh giá điều kiện hình thành đất và thoái hóa đất vùng Thanh Hóa – Nghệ An – Hà Tĩnh Phòng Thổ nhưỡng Tự nhiên Trang 235-244 Kỷ yếu Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 6 tại Huế 30/9/2012
10 Đánh giá định lượng xói mòn đất đồi núi vùng Thanh – Nghệ - Tĩnh bằng phương trình mất đất phổ dụng và hệ thống thông tin địa lý Phòng Thổ nhưỡng Tự nhiên Tạp chí Các khoa học về Trái đất
11 Đánh giá hạn hán tỉnh ĐăkNông Phan Thị Thanh Hằng Tự nhiên Tạp chí khoa học kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường. Tr 65 - 71
12 Đánh giá hạn nông nghiệp tỉnh Bình Thuận theo kịch bản  biến đổi khí hậu Phạm Quang Vinh, Phạm Thị Thanh Hương Địa lý ứng dụng Tạp chí Các Khoa học về Trái đất. ISSN 0886-7187
13 Đánh giá hiện trạng chất lượng nước các hồ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa Hoàng Thái Bình và nnk Biển và Hải Đảo Tuyển tập báo cáo Hội thảo Khoa học Quốc gia về Khí tượng, Thủy văn, Môi trường và Biến đổi  khí hậu lần thứ XV. Tập 2. Thủy văn - Tài nguyên nước, môi trường và Biển. NXB Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội, tháng 3 năm 2012, tr. 141-150
14 Đánh giá mức độ tổn thương do tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dân đến đồng bằng ven biển Ba Lat. (“Vulnerability assessment of Balat Delta coastal zone to sea level rise and climate change”.  Phòng Viễn Thám, Bản đồ và HTTĐL Môi trường Proceedings of International symposium on GeoInformatics for Spatial-Infrastructure development in Earth and Allied Sciences, in Ho Chi Minh City f-rom 16-19 Octorber 2012. Ho Chi Minh City Publishing House)
15 Đánh giá nguyên nhân xói lở, bồi tụ sông Thu Bồn (thuộc tỉnh Quảng Nam)  Vũ Thị Thu Lan Địa lý ứng dụng Tuyển tập Hội nghị Địa lý toàn quốc lần VI, T Huế
16 Development of a Resourse and Environment Management Information System: A case study on Savannakhet province (RDP Laos)
A case study in Savannakhet province (RDP Laos).
Lai Vĩnh Cẩm, Vương Hồng Nhật, Nguyễn Văn Hồng, Katie Grarock Tự nhiên Hội nghị Quốc tế về  GIS và Môi trường, Hà Nội:International Conference Environmental and Spatial Planning in Vietnam.Challenges, Strategies and Instrumen Hanoi,2012
17 Development of database for marine oil pollution study Nguyen Kim Anh, Nguyen Dinh Duong Bản đồ GIS-Viễn thám Environmental Science and Technology
18 Địa chất thủy văn tỉnh Bình Thuận và các phương pháp bổ sung nhân tạo cho nước dưới đất trong tỉnh Lê Thị Thanh Tâm; Trần Duy Phiên Tài nguyên nước Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần 6, năm 2012
19 Drought zoning for binhthuan province, in Vietnam base on ETo calculator and GIS Phạm Quang Vinh, Nguyễn Thanh Bình, Bùi Thị Thanh Hương Bản đồ GIS-Viễn thám Proceeding ‘International Symposium on GeoInformatics for Spatial-Infrastructure Development in Earth and Allied Sciences” (GIS IDEAS). Hochiminh City, Vietnam, 16-20 October 2012
20 Dự tính những thay đổi của khí hậu tỉnh Bình Thuận đến năm 2100 Phạm Quang Vinh, Phạm Thị Thanh Hương, Bùi Thị Thanh Hương Tự nhiên Tạp chí Khoa học ĐH Quốc Gia Hà Nội, tập 28, số 5S, 2012. ISSN 0866-8612
21 Evaluation of indices and parameters obtained f-rom optical and thermal bands of Landsat 7 ETM+ for mapping of salt-affected soils and water-logged areas Manu Mehta, Van Le Anh, S. K. Saha, Shefali Agrawal Bản đồ GIS-Viễn thám Asian Journal of Geoinformatics
22 Fast forest monitoring algorithm for landsat TM/ETM + image data Nguyen Dinh Duong, Nguyen Mai Phuong Bản đồ GIS-Viễn thám Proceedings of the 33rd  Asian Conference on Remote Sensing
23 Hiện trạng môi trường nước lưu vực sông Ba Nguyễn Thị Thảo Hương, Phan Thị Thanh Hằng, Trần Thị Ngọc Ánh, Trịnh Thị Phượng, Ngô Thanh Nga Môi trường Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 6. Hà Nội. tr 461- 469.
24 Hiện trạng và định hướng sử dụng đất khu vực cửa khẩu Chalo (Việt Nam)- Lằng Khằng (Lào)  Lại Vĩnh Cẩm, Nguyễn Hữu Tứ, Nguyễn Văn Hồng, Trần Thị Nhung Tự nhiên Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội. ISSN 0866 – 8612. Tập 28, Số 5S, 2012. trang 12-21
25 Hydrodynamic behaviour of Cua Hoi estuary- Nghe An province – VietNam ThS. Nguyễn Quang Minh Biển và Hải Đảo COPEDEC 2012, IIT Madras, Chennai, INDIA.
26 Integrated Water Resources Management in the Tropical Monsoon Region. LAMBERT Academic Publishing Phan Thi Thanh Hang Tự nhiên LAMBERT Academic Publishing. Germany
27 Mô phỏng ngập lụt khu vực hạ lưu đập Cửa Đạt đến Bái Thượn Hoàng Thái Bình và nnk Biển và Hải Đảo  Tuyển tập báo cáo Hội thảo Khoa học Quốc gia về Khí tượng, Thủy văn, Môi trường và Biến đổi  khí hậu lần thứ XV. Tập 2. Thủy văn - Tài nguyên nước, môi trường và Biển. NXB Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội, tháng 3 năm 2012.tr. 1-7
28 Nghiên cứu các kiểu thảm thực vật tự nhiên lưu vực sông Chu, tỉnh Thanh Hóa  Trần Thị Thúy Vân (Đồng tác giả) Tự nhiên Hội nghị Địa lý toàn quốc lần VI
29 Nghiên cứu đánh giá tình trạng hạn hán, thiếu nước và đề xuất giải pháp đảm bảo nguồn nước phục vụ phát triển KT-XH tỉnh Đăk Nông. Uông Đình Khanh (Đồng tác giả) Tự nhiên Tuyển tập các báo cáo khoa học Hội  ghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 6, NXB KHTN&CN. Số đăng ký xuất bản: 1037-2012/CXB/ 03- 22/KHTN&CN
30 Nghiên cứu diễn biến tài nguyên rừng tỉnh Quảng Ninh bằng tư liệu viễn thám đa thời gian. Lê Thị Kim Thoa  Bản đồ GIS-Viễn thám Tập báo cáo hội nghị Khoa hoc Địa lý toàn quốc lần thứ 6, Huế 30/9/2012. Tr.333-338.
31 Nghiên cứu, đánh giá tình trạng hạn hán, thiếu nước và đề xuất giải pháp đảm bảo nguồn nước phục vụ phát triển KT-XH tỉnh Đăk Nông Lê Thị Thu Hiền, Phan Thị Thanh Hằng và nnk Tự nhiên Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 6. Hà Nội, tr 523-532
32 Nước dưới đất thị xã Gia Nghĩa, hiện trạng và các giải pháp bảo vệ Đặng Xuân Phong, Trương Phương Dung Tự nhiên Hội nghị khoa học địa lý toàn quốc lần thứ VI
33 Phân cấp chức năng phòng hộ và đánh giá vai trò phòng hộ của thảm thực vật lưu vực sông Chu, tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hữu Tứ, Vũ Anh Tài, Phạm Thế Vĩnh, Lê Trần Chấn, Trần Thị Thúy Vân, Đỗ Hữu Thư, Lê Đồng Tấn Tự nhiên Tuyển tập Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 6, Huế.
34 Tổng hợp oxit hỗn hợp cấu trúc nano CeO2-Mn2O3 /Bentonit và đánh giá khả năng hấp phụ amoni, asen, sắt, mangan Lưu Minh Đại, Dương Thị Lịm Hóa học Tạp chí hóa học
35 Tài nguyên khoáng sản rắn thành phố Hà Nội: tiềm năng, hiện trạng và định hướng sử dụng trong quá trình đô thị hóa và phát triển bền vững Uông Đình Khanh (Đồng tác giả) Tự nhiên Tuyển tập các bài báo giới thiệu trong cuốn sách Phát triển bền vững thủ đô Hà Nội, Tủ sách 1000 năm Thăng Long, NXB Hà Nội. Chỉ số ISBN: 9786045501979. Quyết định xuất bản số 121-2012/CXB/92XH-04/HN.
36 Thực trạng và định hướng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Attapeu Đặng Xuân Phong, Trương phương Dung Kinh tế xã hội Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ VI.
37 Tích hợp dữ liệu viễn thám và hệ thống thông tin địa lý trong việc phân loại đất trồng lúa một vụ Phạm Quang Vinh Bản đồ GIS-Viễn thám Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ. Số 12 tháng 6/2012.ISSN 0866-7705
38 Water body extraction f-rom multispectral image by spectral pattern analysis Nguyen Dinh Duong Bản đồ GIS-Viễn thám International Archives of the Photogrammetry and Remote sensing and Spatial information Sciences.
39 Xây dựng bản đồ hiện trạng, tiềm năng và chất lượng tài nguyên nước mặt tỉnh Khánh Hòa Hoàng Thái Bình, và nnk Biển và Hải đảo Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 28, số 3S   tr. 86-91
40 Xây dựng bản đồ trượt lở đất tỉnh Quảng Trị bằng phương pháp phân tích hợp mô hình phân tích thứ bậc ( AHP) vào GIS Uông Đình Khanh (Đồng tác giả) Tự nhiên Tạp chí Đại học Huế. Tập 74B số 5/2012. Chỉ số ISN 1859-1388.

Liên kết website khác