Danh mục các bài báo khoa học của cán bộ Viện Địa lý năm 2014

16/06/2016 08:30

STT Tên bài báo Các tác giả Lĩnh vực Nơi đăng
1 A 50-m Forest Cover Map in Southeast Asia f-rom ALOS/PALSAR and I Application on Forest Fragmentation Assessment Jinwei Dong, Xiangming Xiao, Sage Sheldon, Chandrashekhar Biradar, Geli Zhang, Nguyen Dinh Duong, Mazul Hazarika, Ketut Wikantika, Wataru Takeuchi, Berrien Moore III Bản đồ GIS-Viễn thám PLoS ONE,1932-6203
2 A Study on Tropical Land Cover Classification Using ALOS PALSAR 50 m Ortho-Rectified Mosaic Data Lan Mi, Nguyen Thanh Hoan, Ryutaro Tateishi, Kotaro Iizuka, Bayan Alsaaideh, Toshiyuki Kobayashi Bản đồ GIS-Viễn thám Advances in Remote Sensing
3 Ảnh hưởng của hoạt động sản xuất bún đến chất lượng môi trường nước mặt làng bún Phú Đô, hà nội Nguyễn Thị Huế Môi trường Hội nghị Địa lý toàn quốc lần thứ VIII
4 Ảnh hưởng của một số yếu tố đến kích thước hạt nano sắt được tổng hợp bằng phương pháp nổ Đào Ngọc Nhiệm, Dương Thị Lịm Hóa học Tạp chí hóa học
5 Application of SWAT Model in Assessing the Influence of Herbage Covering to Runoff Formation Process in Ma River Basin Bùi Anh Tuấn, Vũ Thị Thu Lan, heshihua, zhujianjun Môi trường Advanced Materials Research
ISSN: 1022-6680
(Advances in Environmental Technologies III - Part 4)
Vols.955-959
6 Biến động tài nguyên sinh vật do tác động của công trình thủy lợi, thủy điện ở Tây Nguyên Nguyễn Lập Dân, Hà Quý Quỳnh Địa lý tự nhiên Tạp chí Các Khoa Học về Trái Đất
7 Cân bằng nước lưu vưc sông Srêpok năm 2020 có xét đến biến đổi khí hậu Hoàng Thanh Sơn, Nguyễn Minh Thành, Nguyễn Quang Chiến, Bùi Hồng Hà Địa lý tự nhiên Kỷ yếu hội nghị khoa học địa lý toàn quốc lần thứ 8 - Quyển II
8 Cơ sở địa lý học đề xuất mô hình hệ kinh tế - sinh thái bền vững cho một số vùng địa lý trọng điểm khu vực Tây Nguyên Phạm Hoàng Hải, và nnk Địa lý tự nhiên Tuyển tập Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 8, T Hồ Chí Minh.
9 Coralline Ba/Ca ratios and luminescent line records in Con Dao Island, offshore Vietnam, as indicators of Mekong river runoff between 1948 and 1999 Đặng Xuân Phong Môi trường Vietnam Journal of Earth Sciences
10 Đa dạng thảm thực vật và sự biến đổi của thực vật theo độ cao tại Vườn Quốc gia Ba Vì Trần Minh Tuấn, Vũ Anh Tài Địa lý tự nhiên Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, ISSN:1859-0373. số 1-2014. 
11 Đặc điểm và vai trò của địa hình trong thành tạo cảnh quan tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Lập Dân, Lê Thị Nguyệt Địa lý tự nhiên Kỷ yếu hội nghị khoa học địa lý toàn quốc lần thứ 8 - Quyển I
12 Đánh giá biến động thảm thực vật Quảng Ninh giai đoạn 2000-2010 phục vụ định hướng phát triển bền vững tài nguyên rừng Trần Thị Thúy Vân (Đồng tác giả) Bản đồ GIS-Viễn thám Hội nghị Địa lý toàn quốc lần VIII
13 Đánh giá cảnh quan phục vụ công tác bảo tồn đa dạng sinh học ba huyện biên giới tây nam tỉnh Nghệ An (Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn) Nguyễn Văn Hồng Địa lý tự nhiên Tuyển tập Hội nghị Khoa học Địa lý lần thứ 8, NXB Đại học Sư phạm T Hồ Chí Minh. ISBN:978-604-918-437-6. Quyển 1, 2014.
14 Đánh giá cảnh quan phục vụ phát triển lâm nghiệp tại cụm xã phía đông huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Núi, Lưu Thế Anh Địa lý tự nhiên Hội nghị Địa lý toàn quốc lần thứ VIII
15 Đánh giá cảnh quan tỉnh Bắc Kạn cho mục đích phát triển ngành lâm nghiệp Phạm Hương Giang, Nguyễn Thị Hồng, Nguyễn Thị Mây, Phạm Thu Thủy, Lý Trọng Đại Địa lý tự nhiên Kỷ yếu Hội nghị Địa Lý lần thứ 9
16 Đánh giá chất lượng nước sông nhuệ bằng chỉ số chất lượng nước (WQI), đoạn từ cầu tó đến cống lương cổ Nguyễn Thị Lan Hương Môi trường Hội nghị Địa lý toàn quốc lần thứ VIII
17 Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước mặt vùng khô hạn Ninh Thuận Hoàng Thanh Sơn, Vũ Thị Thu Lan, Nguyễn Quang Chiến Biến đổi khí hậu Kỷ yếu hội nghị khoa học địa lý toàn quốc lần thứ 8 - Quyển I
18 Đánh giá tài nguyên nước mặt và hiện trạng khai thác sử dụng nước tỉnh Hà Giang Phan Thị Thanh Hăng, Trần Thị Ngọc Ánh, Ngô Thanh Nga Địa lý tự nhiên Hội nghị Địa lý toàn quốc lần thứ VIII. Tr 372-379
19 Đánh giá tính đa dạng về yếu tố địa lý hệ thực vật tỉnh Hà Giang Vũ Anh Tài Địa lý tự nhiên Trung ương Hội Khoa học kỹ thuật Lâm nghiệp Việt Nam - Rừng và Môi trường, ISSN 1859-1248 số 63+64
20 Đánh giá tình trạng canh tác đất nông nghiệp trong mùa khô phục vụ định hướng phát triển thủy lợi tỉnh Bình Thuận bằng tư liệu ảnh Landsat Lê Thị Thu Hiền, Nguyễn Thanh Bình, Trần Thanh Long, Phạm Hà Linh, Nguyễn Văn Mạnh Bản đồ GIS-Viễn thám Hội nghị Địa lý toàn quốc lần thứ VIII
21 Đề xuất mô hình kinh tế - sinh thái bền vững cho một số vừng địa lý trọng điểm khu vực Tây Nguyên. Phạm Hoàng Hải và nnk  Địa lý tự nhiên Tuyển tập Hội nghị Sơ kết giữa ký chương trình Tây Nguyên 3, Hà Nội.
22 Đê xuât mô hình tổ chức quan ly lưu vực sông khu vực Tây Nguyên Nguyễn Lập Dân, Nguyên Đình Ninh, Dương Thị Hồng Yến Địa lý tự nhiên Kỷ yếu hội nghị khoa học địa lý toàn quốc lần thứ 8 - Quyển I
23 Đề xuất một số giải pháp khai thác, sử dụng hợp lí  tài nguyên nước lưu vực sông Srêpok Phan Thái Lê, Nguyễn Lập Dân Địa lý tự nhiên Kỷ yếu hội nghị khoa học địa lý toàn quốc lần thứ 8 - Quyển I
24 Đề xuất một số giải pháp phát triển bền vững nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030  Nguyễn Lập Dân, Lê Thị Nguyệt Địa lý tự nhiên Tạp chí Tài Nguyên Nước
25 Đối tượng nghiên cứu cổ môi trường  Đặng Xuân Phong Môi trường Hội nghị khoa học địa lý toàn quốc lần thứ VIII
26 Giải pháp tổng thể phòng tránh, giảm nhẹ thiệt hại do biến động bờ sông Tiền đoạn chảy qua tỉnh Đồng Tháp Trịnh Phi Hoành, Nguyễn Thám, Vũ Thị Thu Lan, Phạm Thế Hùng, La Văn Hùng Minh Phòng tránh thiên tai Kỷ yếu hội nghị khoa học địa lý toàn quốc lần thứ 8 - Quyển II
27 Hang Sơn Đoòng - những giá trị độc đáo và vấn đề khai thác, bảo tồn Nguyễn Hiệu, Howard Limbert, Darryl Granger, Vũ Anh Tài Địa lý tự nhiên Tuyển tập Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 8. T Hồ Chí Minh
28 Hiện trạng môi trường đất và định hướng sử dụng hợp lý tài nguyên đất ở các huyện ven biển tỉnh Quảng Bình Trần Thị Nhung, Lại Vĩnh Cẩm, Nguyễn Văn Hồng, Vương Hồng Nhật, Nguyễn Phương Thảo, Nguyễn Mạnh Hùng Địa lý tự nhiên Tuyển tập Hội nghị Khoa học Địa lý lần thứ 8, NXB Đại học Sư phạm T Hồ Chí Minh. ISBN:978-604-918-437-6. Quyển 1, 2014.
29 Hiện trạng môi trường nước các huyện ven biển tỉnh Quảng Bình Lại Vĩnh Cẩm, Đặng Văn Thẩm, Nguyễn Văn Hồng, Vương Hồng Nhật, Nguyễn Thị Bích Loan, Nguyễn Phương Thảo Địa lý tự nhiên Tuyển tập Hội nghị Khoa học Địa lý lần thứ 8, NXB Đại học Sư phạm T Hồ Chí Minh. ISBN:978-604-918-437-6. Quyển 1, 2014.
30 Impac of climate change on agro-ecological landscapes in the coastal area of the Thai Binh province ( Vietnam) using the delphi technique.  Le Trinh Hai, Nguyen An Thinh, Uong Dinh Khanh, Nguyen Manh Ha Địa lý tự nhiên International Journal of Climate Change Strategies and Management IJCCSM-07-2013-0093.R6
31 Improving the quality of geospatial data for more effective mineral resource management VO Chi My, NGUYEN Kim Anh, NGUYEN Thi Thuy Hang Bản đồ GIS-Viễn thám The 3rd International Conference on Advances in Mining and Tunnelling
32 Kết quả điều tra và thống kê các loài thực vật bị đe dọa ở Hà Giang, Việt Nam Vũ Anh Tài, Nguyễn Nghĩa Thìn Địa lý tự nhiên Tạp chí Sinh học T. 36, S. 3
33 Nghiên  cứu thành lập bản  đồ Sinh khí hậu  sức khỏe  con người tỉnh Quảng  Bình Võ Trọng Hoàng, Nguyễn Khanh Vân, Mai Trọng Thông, Hoàng Lưu Thu Thủy, Phạm Thị Lý, Vương Văn Vũ Địa lý tự nhiên Tạp chí KT-TV 
34 Nghiên cứu hệ thống quy hoạch sử dụng đất của Việt Nam và Trung Quốc.  Vũ Thị Thu Hường Địa lý tự nhiên Hội nghị khoa học Địa lý trẻ lần thứ nhất, 11/2014.
35 Nghiên cứu khả năng hấp thụ asen (III) và asen (V) trên ZrO2 kích thước nanomet Đào Ngọc Nhiệm, Trần Trung Kiên, Dương Thị Lịm, Nguyễn trọng Uyển Hóa học Tạp chí hóa học
36 Nghiên cứu khả năng tích lũy chì của một số loài ốc nước ngọt trong điều kiện phòng thí nghiệm Dương Thị Lịm, Nguyễn Hoài Thư Hương, Nguyễn Thị Huế, Nguyễn Thị Lan Hương, Nguyễn Đức Thành, Nguyễn Hương Thúy, Đặng Trần Quân, Lưu Thế Anh Môi trường Hội nghị Địa lý toàn quốc lần thứ VIII
37 Nghiên cứu khả năng tích lũy kim loại nặng (Kẽm, Chì) trong đất của cỏ Vetiver để ứng dụng xử lý ô nhiễm môi trường Nguyễn Đức Thành, Lưu Thế Anh, Nguyễn Hoài Thư Hương, Nguyễn Thị Lan Hương, Dương Thị Lịm, Nguyễn Thị Huế Môi trường Tạp chí khoa học đất
38 Nghiên cứu nhiệt độ bề mặt sử dụng phương pháp tính toán độ phát xạ từ chỉ số thực vật Lê Vân Anh, Trần Anh Tuấn Bản đồ GIS-Viễn thám Tạp chí các khoa học về trái đất
39 Nghiên cứu tính chất lý hóa cơ bản của đất chuyên canh cà phê ở Tây Nguyên Nguyễn Thị Thủy Địa lý tự nhiên Tuyển tập các báo cáo Khoa học, Hội nghị Địa lý toàn quốc lần thứ VIII, 11/2014.
40 Nutrient budge (N and P) for the Nui Coc reservoir catchment (North Vietnam) Thi Phuong Quynh Le, Cuong Tu Ho, Thi Thuy Duong, Dinh Kim Dang and Son Hoang Môi trường Agricultural Water Management
ISSN: 0378-3774
41 Phân vùng cảnh quan tỉnh Bắc Kạn phục vụ quy hoạch   không gian phát triển sản xuất và bảo vệ môi trường Phạm Hương Giang, Phạm Hoàng Hải, Lý Trọng Đại Địa lý tự nhiên Kỷ yếu Hội nghị Địa Lý lần thứ 8
42 Phân vùng hạn khí tượng ở Phú Yên Dương Thị Hồng Yến và nnk Địa lý tự nhiên Kỷ yếu hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 8
43 Preliminary studies on the stability of the  Na Hang hyd-ropower dam using ALOS Palsar interferometry NGUYEN Kim Anh, LIOU Yuei-An, NGUYEN Thanh Hoan, VO Chi My, NGUYEN Ba Duy Bản đồ GIS-Viễn thám The 3rd International Conference on Advances in Mining and Tunnelling
44 Production of Global Land Cover Data – GLCNMO2008 Ryutaro Tateishi, Nguyen Thanh Hoan, Toshiyuki Kobayashi, Bayan Alsaaideh, Gegen Tana & Dong Xuan Phong Bản đồ GIS-Viễn thám Journal of Geography and Geology
45 Spectral signatures in Landsat 8 OLI image and their interpretation for land cover study DUONG Nguyen Dinh, ANH Le Van, THU Ho Le, ANH Nguyen Kim Bản đồ GIS-Viễn thám Kỷ yếu của Hội nghị Viễn thám châu Á lần thứ 35
46 Tài nguyên vị thế các đảo ven bờ Bắc Bộ Uông Đình Khanh (Đồng tác giả) Địa lý tự nhiên Tuyển tập báo cáo Hội nghị địa lý toàn quốc lần thứ 8, NXB Đại học Sư phạm T Hồ Chí Minh. Đăng ký xuất bản số 2211-2014/CXB/01-354/ĐHSPTPHCM
47 Thành lập bản đồ nhạy cảm hạn hán tỉnh Ninh Thuận bằng công nghệ viễn thám và GIS Phạm Quang Vinh, Nguyễn Thanh Bình Bản đồ GIS-Viễn thám Hội nghị Địa lý toàn quốc lần thứ VIII
48 Thoái hóa đất vùng chè phía Nam Lâm Đồng - thực trạng và giải pháp Hoàng Thị Huyền Ngọc Địa lý tự nhiên Tuyển tập hội nghị Địa lý toàn quốc năm 2014
49 Thực trạng ô nhiễm nước mặt tỉnh Gia Lai Dương Thị Hồng Yến và nnk Môi trường Kỷ yếu hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 8
50 Tính Đa dạng thảm thực vật tỉnh Hà Giang trên quan điểm sinh thái phát sinh thực vật Vũ Anh Tài Địa lý tự nhiên Trung ương Hội Khoa học kỹ thuật Lâm nghiệp Việt Nam - Rừng và Môi trường, ISSN 1859-1248 số 66
51 Tính đa dạng và sự phân bố địa lý của bộ Chua me đất (Oxalidales Bercht. & J.Presl) của Việt Nam Vũ Anh Tài, Trần Thúy Vân, Nguyễn Hữu Tứ, Phạm Thế Vĩnh, Lê Thị Kim Thoa, Đào Thị Phượng, Ngô Thị Bích Hồng - Lê Đức Hoàng Địa lý tự nhiên Tuyển tập Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 8. T Hồ Chí Minh. 
52 Ứng dụng công nghệ GIS thành lập bản đồ thoái hóa đất tiềm năng vùng Tây Nguyên Lưu Thế Anh, Nguyễn Đức Thành, Hoàng Quốc Nam Bản đồ GIS-Viễn thám Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ
53 Ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS thành lập bản đồ thảm thực vật và bước đầu ước tính khả năng tích tụ carbon ở Vườn Quốc gia Yok Don Mạc Văn Chiến, Trần Văn Ý, Nguyễn Thanh Tuấn, Lưu Thế Anh Bản đồ GIS-Viễn thám Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ
54 Ứng dụng tư liệu ảnh viễn thám và công nghệ GIS thành lập bản đồ nguy cơ cháy rừng tỉnh Đăk Lăk Lưu Thế Anh, Trần Anh Tuấn, Hoàng Thị Huyền Ngọc, Lê Bá Biên Địa lý tự nhiên Tạp chí Các khoa học về Trái đất Trang 90-93, số 3(T36)
55 Ứng dụng tư liệu ảnh viễn thám và công nghệ GIS thành lập bản đồ nguy cơ cháy rừng tỉnh Đắk Lắk Lưu Thế Anh, Trần Anh Tuấn, Hoàng Thị Huyền Ngọc, Lê Bá Biên Bản đồ GIS-Viễn thám Tạp chí Các Khoa học về Trái đất
56 Xác định hạn hán vùng đồng bằng sông Hồng qua chỉ số mức độ khô hạn nhiệt độ – thực vật (TDVI) Vũ Thị Thu Lan, Đỗ Minh Phương, Lê Nhị Thủy, Lại Tiến Vinh Địa lý tự nhiên Tạp chí Khoa học và Công nghệ 2014
57 Xác định hạn kinh tế xã hội hạ du sông Hồng Vũ Thị Thu Lan, Hoàng Thanh Sơn, Lại Tiến Vinh Địa lý tự nhiên Kỷ yếu hội nghị khoa học địa lý toàn quốc lần thứ 8 - Quyển I
58 Xây dựng bản đồ chỉ số hạn tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Viết Thái, Nguyễn Minh Thành Bản đồ GIS-Viễn thám Kỷ yếu hội nghị khoa học địa lý toàn quốc lần thứ 8 - Quyển II
59 Xây dựng kịch bản BĐKH cho khu vực nam trung bộ và dự báo tình trạng hạn hán cho tỉnh Ninh Thuận theo kịch bản BĐKH Phạm Quang Vinh, Phạm Thị Thanh Hương, Nguyễn Thanh Bình Bản đồ GIS-Viễn thám Hội nghị Địa lý toàn quốc lần thứ VIII

Liên kết website khác