Danh mục các bài báo khoa học Viện Địa lý năm 2011

17/06/2016 05:05
STT Tên bài báo Các tác giả Lĩnh vực/Chủ đề Nơi đăng
1 Applying GIS to construct landscape ecology map for ecological planning in Da Dang river basin, Lam Dong province Nguyễn Thị Mai, Nguyễn Văn Hồng Tự nhiên Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội. ISSN 0866 – 8612. Volume 27, No. 2S, 2011.
2 Assessement of plant resources in Hoang Lien National park (Lao Cai province) for biodiversity conservation and sustainable development Truong Ngoc Kiem, Nguyen Nghia Thin, Nguyen Anh Duc, Vu Anh Tai  Tự nhiên VNU Journal of Science, ISSN 0866-8612, 27(2S)
3 Bước đầu nghiên cứu dự báo xu thế biến đổi địa hình bờ biển đồng bằng Bắc Bộ (Từ Hải Phòng đến Ninh Bình) trong điều kiện mực nước biển dâng trên cơ sở phân tích địa mạo  Võ Thịnh (Đồng tác giả) Tự nhiên Hội nghị nghiên cứu Biển toàn quốc lần thứ V
4 Đa dạng sinh học và giải pháp bảo tồn phát triển bền vững vùng núi đá vôi tỉnh Hà Giang Trần Thị Thúy Vân (Đồng tác giả) Tự nhiên Hội thảo Vì Hà Giang phát triển
5 Đánh giá bền vững đối với các dự án nhà máy điện năng lượng mặt trời và gió ở Đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam (Sustainability assessment for solar plant and wind power projec for Con Co Island, Quang Tri province, Vietnam) Lê Trịnh Hải, Phạm Hoàng Hải, Nguyễn Ngọc Khánh, Nguyễn Khanh Vân, Trần Văn Thủy, Lê Thị Thu Hiền, Vương Quốc Chiến, Hoàng Bắc, Trần Anh Dũng, Jan Kuilman, Lại Vĩnh Cẩm, Luc Hens Kinh tế xã hội Environmental Engineering and Management Joural. Vol.10, No.5. P 655-663. Online in http://omicron.ch.tuiasi.ro/EEMJ/
6 Đánh giá hiện trạng hoạt động du lịch của vườn quốc gia Xuân Thủy theo các nguyên tắc của du lịch sinh thái Đào Thị Lưu Kinh tế xã hội Báo cáo khoa học về Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật
7 Improving Tropical Forest Mapping using Combination of Optical and Microwave Data of ALOS Hoan, N. T., R. Tateishi, B. Alsaaideh, T. G. Ngigi, MiLan Bản đồ GIS-Viễn thám International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS)
8 Khoa học công nghệ phục vụ phát triển bền vững Tây Nguyên Nguyễn Đình Kỳ Tự nhiên Tạp chí Các khoa học về Trái đất
9 Nghiên cứu xây dựng định hướng phát triển các tuyến trọng điểm dải ven biển và các đảo ven bờ tỉnh Quảng Ninh Phạm Hoàng Hải và nnk Biển và Hải đảo Tuyển tập Hội nghị Khoa học và công nghệ biển toàn quốc lần thứ V
10 Nghiên cứu, xác lập chỉ tiêu phát triển bền vững du lịch sinh thái đảo Phú Quốc Nguyễn Mạnh Hà và nnk Biển và Hải đảo Tạp chí Khoa học và Công nghệ số đặc biệt
11 Nghiên cứu ảnh hưởng của tỉ lệ mol Ce/Mn trong oxit hỗn hợp hệ Ce – Mn đến dung lượng  hấp phụ amoni Lưu Minh Đại, Đào Ngọc Nhiệm, Dương Thị Lịm Hóa học Tạp chí hóa học
12 Proposal some solutions for flood drainage in the lower part of Tra Khuc and Ve river basins, Quang Ngai province Nguyen Manh Linh, Nguyen Thi Thao Huong, Nguyen Ngoc Bach, Phan Thi Thanh Hang, Hoa Manh Hung & Tran Thi Ngoc Anh.  Tự nhiên Journal of Water Resources and Environmental Engineering. Volume 33. pp 19-27
13 River disc-harge in the Kone River Basin (Central Vietnam) under climate change by applying the BTOPMC distributed hydrological model Phan Thi Thanh Hang, Kengo Sunada, Satoru Oishi and Yasushi Sakamoto Địa lý ứng dụng Journal of WATER AND CLIMATE CHANGE. Vol. 4. pp 1-11. 2011.1.
14 Soil erosion study by using RUSLE model. (a case study in Quang Tri Province, Central Vietnam) Lại Vĩnh Cẩm Môi trường Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia, Tập 27 số 4, trang 191-198
15 Sustainability assessment for solar plant  and wind power projec for Conco island, Quang Tri province. Lại Vĩnh Cẩm (Đồng tác giả) Môi trường Environmental Engineering and Management Journal, volumn 10, No.5, 655-663
16 Tài nguyên vị thế hệ thống cửa sông Việt Nam Uông Đình Khanh (Đồng tác giả) Tự nhiên Tuyển tập Tài nguyên và Môi trường Biển, NXB KH&CN. Chỉ số ISBN 978-604-913-074-4,  Số đăng ký KHXB: 432-2012/CXB/ 001-08/KHTNCN cấp ngày 22/3/2012.
17 The impac of socio-economic activities on the environment of Huong river basin Le Van Huong, Nguyen Khanh Van Kinh tế xã hội Hội nghị  Khoa học thanh niên Viện KHCN Việt Nam lần thứ XI
18 Trượt lở đất vùng nhiệt đới ẩm và vấn đề cảnh báo chúng: lấy thí dụ ở các tỉnh Cao Bằng và Hà Giang. Uông Đình Khanh (Đồng tác giả) Tự nhiên Tạp chí Địa chất loạt A

Liên kết website khác