Danh mục các bài báo khoa họccủa cán bộ Viện Địa lý năm 2013

17/06/2016 04:48
STT Tên bài báo Các tác giả Lĩnh vực/Chủ đề Nơi đăng
1 Ecosystem Assessment of Cuu Long River Delta Wetland, Vietnam Mai Trong Thong, Hoang Luu Thu Thuy, Vo Trong Hoang Tự nhiên Journal of Environmental Science and Management 16(2): 36-45 (December 2013) ISSN 0119-1144
2 Xây dựng bản đồ ngập lụt các hệ thống sông chính tỉnh Khánh Hòa theo các kịch bản BĐKH Hoàng Thái Bình và nnk Biển và Hải đảo Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 29, số 2S   tr. 101 – 112.
3 A hybrid pansharpening approach and multiscale object-based image analysis for mapping diseased pine and oak trees Johnson, B. A., R. Tateishi, and N. T. Hoan Bản đồ GIS-Viễn thám International Journal of Remote Sensing
4 A System of Sustainability Indicators for the Province of Thai Binh, Vietnam Le Trinh Hai, Pham Hoang Hai, Lai Vinh Cam Tự nhiên Tạp chí “Social Indicators Research, Volume 111-No.2”
5 Áp dụng chỉ số thực vật (NDVI) của ảnh Landsat đánh giá hoang mạc hóa tỉnh Bình Thuận  Lê Thị Thu Hiền Bản đồ GIS-Viễn thám Tạp chí Các khoa học về Trái đất, N.4 (T.35)-2013, số kỷ niệm 20 năm thành lập Viện Địa lý (1993-2013). Số trang: 357-363. ISSN 0886-7187 
6 Application of Geoinformatics and Analytical Hierarchy Process for Environmental Hazard Mapping in Dong Trieu District, Vietnam Nguyen Kim Anh Bản đồ GIS-Viễn thám 34th Asian Conference Remote Sensing (ACRS 2013)
7 Application of GIS and Remote Sensing for Predicting Land-Use Change in the French Jura Mountains with the LCM Model: The Impact of Variables on the Disturbance Model Van-Tuan Nghiem, Rachid Nedjai, Van-Anh Le, Laure C-harleux Bản đồ GIS-Viễn thám 34th Asian Conference Remote Sensing (ACRS 2013)
8 Biến đổi khí hậu  vùng  Trung Trung Bộ Hoàng Lưu Thu Thủy, Mai Trọng Thông, Võ Trọng Hoàng Tự nhiên Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc  lần thứ 7
9 Các kiểu bờ biển khu vực Phú Yên - Khánh Hòa và vấn đề dự báo xu thế biến đổi bờ biển trong bối cảnh mực nước biển dâng  Võ Thịnh (Đồng tác giả) Tự nhiên Hội nghị Địa chất và địa vật lý biển toàn quốc lần thứ II
10 Cảnh báo nguy cơ trượt lở đất ở các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi Phạm Văn Hùng, Nguyễn Văn Dũng Địa lý ứng dụng Tạp chí các khoa học về trái đất
11 Climate change impact on natural hazards in Quang Nam Province, Mid-Central Vietnam Vũ Thị Thu Lan Tự nhiên On the Frontiers of Climate and Environmental Change: Vulnerabilities and Adaptation in Central Vietnam, Springer Verlag
12 Cloud Removal of Modis 250 M 8-Day Image Composites: Problem and Solution Nguyen Thanh HOAN, Ryutaro TATEISHI and Brian JOHNSON Bản đồ GIS-Viễn thám 34th Asian Conference Remote Sensing (ACRS 2013)
13 Cơ sở khoa học cho giải pháp giải quyết các mâu thuẫn lợi ích trong khai thác sử dụng tài nguyên nước phục vụ phát triển KT-XH lãnh thổ Tây Nguyên Nguyễn Lập Dân, Vũ Thị Thu Lan, Phan Thái Lê Tự nhiên Tạp chí Khoa học và Công Nghệ
14 Đa dạng tài nguyên thực vật tại khu bảo tồn loài và sinh cảnh voọc mũi hếch Khau Ca, tỉnh Hà Giang Vũ Anh Tài, Trần Thị Thúy Vân, Nguyễn Hữu Tứ, Phạm Thế Vĩnh, Đào Thị Phượng, Lê Thị Kim Thoa Tự nhiên Tuyển tập Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 7, Thái Nguyên.
15 Đặc điểm phân hóa mưa lớn vùng ven biển Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa trên cơ sở phân tích hình thái địa hình Nguyễn Khanh Vân, Nguyễn Mạnh Hà và nnk Tự nhiên Tạp chí các khoa học Trái Đất, 4 (T.35)/2013
16 Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động khai thác và chế biến đá vôi đến đời sống của nhân dân tại Hoa Lư Ninh Bình. Lê Thị Thanh Tâm, Đặng Xuân Phong, Trương Phương Dung Môi trường Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 7. Đại học Thái Nguyên
17 Đánh giá biến động của một số yếu tố khí hậu tỉnh Thái Bình Phan Thị Loan, Phan Thị Thanh Hằng Tự nhiên Hội nghị Địa lý toàn quốc lần thứ VII. tr 331-339
18 Đánh giá các mâu thuẫn trong việc khai thác sử dụng nước ở Tây Nguyên Nguyễn Lập Dân, Nguyễn Đình Ninh, Lại Tiến Vinh, Nguyễn Thị Thanh Hoàng Môi trường Kỷ yếu hội nghị khoa học địa lý toàn quốc lần thứ 7
19 Đánh giá cảnh quan cho phát triển cây bưởi huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ Đặng Thị Huệ, Lý Trọng Đại Tự nhiên Tạp chí khoa học ĐHQGHN, các khoa học Trái đất và Môi trường, tập 29 số 2 năm 2013
20 Đánh giá cảnh quan phục vụ tổ chức lãnh thổ sản xuất nông – lâm nghiệp bền vững lưu vực sông Hương Nguyễn Đăng Độ, Nguyễn Mạnh Hà Tự nhiên Tuyển tập Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 7
21 Đánh giá chất lượng nước biển ven bờ phục vụ nuôi ngao huyện Tiền Hải tỉnh Thái Bình Đào Đình Châm Biển và Hải Đảo Hội nghị KH Địa lý toàn quốc lần thứ VIII, T Hồ Chí Minh
22 Đánh giá điều kiện khí hậu phục vụ phát triển rừng ngập mặn dải ven biển Quảng Ninh - Hà Tĩnh Trần Thị Thúy Vân (Đồng tác giả) Tự nhiên Hội nghị Địa lý toàn quốc lần VII
23 Đánh giá hạn thủy văn vùng hạ du sông Hồng Vũ Thị Thu Lan, Lương Hữu Dũng Tự nhiên Tuyển tập báo cáo Khoa học Công nghệ toàn quốc năm 2013
24 Đánh giá hiện trạng và cảnh báo nguy cơ trượt lở đất trên cơ sở phân tích ảnh hưởng của các quá trình địa động lực hiện đại ở các lưu vực sông Cả- Rào Nậy Phạm Văn Hùng, Nguyễn Văn Dũng Bản đồ GIS-Viễn thám Tạp chí khoa học và công nghệ biển
25 Đánh giá khả năng đảm bảo nguồn nước cho các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội lưu vực sông Mã năm 2020 (Phần lãnh thổ Việt Nam) Bùi Anh Tuấn, Nguyễn Minh Thành Môi trường Kỷ yếu hội nghị khoa học địa lý toàn quốc lần thứ 7
26 Đánh giá tính dễ bị tổn thương của hạn hán đối với sự phát triển kinh tế - xã hội Tây Nguyên thông qua chỉ số nhạy cảm hạn kinh tế - xã hội Lê Văn Hương, Phí Thị Thu Hoàng Kinh tế xã hội Tạp chí các Khoa học về Trái đất
27 Đánh giá tình hình nghèo đói của đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái Đào Thị Lưu, Phí Thị Thu Hoàng Kinh tế xã hội Tạp chí các Khoa học về Trái đất
28 Định hướng và xác định hành lang tiêu thoát lũ ở hạ lưu sông Trà Khúc và sông Vệ Hoa Mạnh Hùng, Nguyễn Thị Thảo Hương, Phan Thị Thanh Hằng, Trần Thị Ngọc Ánh, Nguyễn Bá Quỳ, Trần Mạnh Linh Tự nhiên Tạp chí các khoa học về trái đất  4/2013 (T35). Tr 433-436
29 Dự báo tổn thương tài nguyên thiên nhiên và môi trường do mực nước biển dâng 0.5m để chủ động ứng phó với tai biến ở vùng ven biển Việt Nam. (Forecasting vulnerability of natural resources and environment to 0.5m sea level rise for proactive hazard response of Vietnam coastal zone.  Mai Trọng Nhuận, Nguyễn Thị Hoàng Hà, Lê Thị Thu Hiền, Trần Đặng Quy, Nguyễn Hòa Bình Môi trường Proceedings of the International Symposium on Hanoi Geoengineering 2013, 17-19 Oct 2013. Pages: 155-162. Vietnam National University Publisher, Hanoi. ISBN: 978-604-934-563-0)
30 Environmental hazard mapping using GIS and AHP – A case study of Dong Trieu District in Quang Ninh Province, Vietnam N K Anh, V Phonekeo, V C My, N D Duong and P T Dat Bản đồ GIS-Viễn thám IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science
31 Hạn hán, hoang mạc hóa lãnh thổ Tây Nguyên gắn với kịch bản Biến đổi khí hậu Nguyễn Lập Dân, Nguyễn Trọng Hiệu, Vũ Thị Thu Lan Địa lý ứng dụng Tạp chí Các Khoa Học về Trái Đất
32 Hệ thống phân loại và đặc điểm cảnh quan khu vực Sơn Tây - Ba Vì, thành phố Hà Nội Phạm Thị Trầm, Lý Trọng Đại Tự nhiên Kỷ yếu Hội nghị Địa Lý lần thứ 7
33 Hiện trạng môi trường Biển và Hải đảo Việt Nam  Phan Thị Thanh Hằng, Nguyễn Thị Thảo Hương, Trần Thị Ngọc Ánh, Ngô Thanh Nga Tự nhiên Hội nghị Địa lý toàn quốc lần thứ VII. tr 550-558
34 Hiện trạng suy thoái, ô nhiễm nước dưới đất trong trầm tích Đệ tứ ở tỉnh Thái Bình.  Lê Thị Thanh Tâm, Đặng Xuân Phong Tự nhiên Tạp chí các khoa học về Trái đất.
35 Hiện trạng tài nguyên môi trường và biện pháp bảo vệ tài nguyên môi trường tỉnh Attapeu, CHDCND Lào Đặng Xuân Phong Tự nhiên Hội nghị khoa học địa lý toàn quốc lần thứ VII
36 Hiện trạng tài nguyên môi trường và giải pháp bảo vệ môi trường tỉnh Attapeu, CHDCND Lào Trương PShương Dung Môi trường Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ VII.
37 Khái quát về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên 50 đảo ven bờ Bắc Bộ Việt Nam ( có diện tích từ 1km2 trở lên) Uông Đình Khanh (Đồng tác giả) Tự nhiên Tạp chí các Khoa học về Trái đất
38 Kinh nghiệm thành lập bản đồ địa mạo 1/1.000.000 theo nguyên tắc nguồn gốc-hình thái ( phần đất liền Việt Nam) Uông Đình Khanh (Đồng tác giả) Tự nhiên Tạp chí các Khoa học về Trái đất
39 Mangrove Fores Mapping in the Southern Part of Japan Using Landsat ETM+ with DEM Bayan Alsaaideh, Ahmad Al-Hanbali, Ryutaro Tateishi, Toshiyuki Kobayashi, Nguyen Thanh Hoan Bản đồ GIS-Viễn thám Journal of Geographic Information System
40 Mapping Wetland Cover Types Using Remote Sensing and GIS in Can Gio Mangrove Biosphere Reserve, Vietnam T.D. Pham, K.A. Nguyen, K. Yoshino Bản đồ GIS-Viễn thám Proceedings of the on Advanced in Earth Sciences
41 Monitoring of Oil Spill at Sea by SAR Image Nguyen Dinh DUONG, Nguyen Kim ANH, Le Van ANH, Le Minh HANG Bản đồ GIS-Viễn thám 9th International Conference on Geoinformation for Disaster Management
42 Một số luận bàn thêm về nghiên cứu dự báo biến đổi bờ biển đồng bằng Bắc Bộ Võ Thịnh (Đồng tác giả) Tự nhiên Hội nghị địa lý toàn quốc lần thứ IV
43 Một số vấn đề nghiên cứu cảnh quan miền đồi núi phục vụ phát triển bền vững Đặng Văn Thẩm, Lại Vĩnh Cẩm, Lưu Thị Thao, Vương Hồng Nhật, Nguyên Văn Hồng Tự nhiên Tạp chí khoa học xã hội miền Trung, Số 2(22) 
44 Nghiên cứu biến động của thiên tai (lũ lụt và hạn hán) ở tỉnh Quảng Nam trong bối cảnh biến đổi khí hậu Vũ Thị Thu Lan, Hoàng Thanh Sơn Địa lý ứng dụng Tạp chí Các Khoa Học về Trái Đất
45 Nghiên cứu cảnh quan phục vụ định hướng quy hoạch bảo vệ môi trường phường Vàng Danh, thị xã Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh Lý Trọng Đại Tự nhiên Kỷ yếu Hội nghị Địa Lý lần thứ 7
46 Nghiên cứu cấu trúc cảnh quan phục vụ định hướng phát triển bền vững kinh tế xã hội huyện Tiền Hải –Thái Bình Đặng Văn Thẩm, Lại Vĩnh Cẩm, Lưu Thị Thao, Vương Hông Nhật, Nguyên Văn Hồng Tự nhiên Tuyển tập Hội nghị khoa học Địa Lý toàn quốc lần thứ VII, 2013
47 Nghiên cứu đánh giá chế độ thủy động lực học vùng cửa sông ven biển thuộc hệ thống sông Hồng – Thái Bình  ThS. Nguyễn Quang Minh, Đào Đình Châm, và nnk Biển và Hải đảo Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường - số Đặc biệt (11/2013
48 Nghiên cứu đánh giá tác động của quy hoạch tổng thể kinh tế-xã hội vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2020 đối với diễn biến môi trường nước Nguyễn Mạnh Hà, Vương Hồng Nhật, Nguyễn Thị Thanh Hoa Kinh tế xã hội Tuyển tập Hội nghị khoa học Địa Lý toàn quốc lần thứ VII, 2013
49 Nghiên cứu dự báo tác động của biến đổi khí hậu đối với các đảo ven bờ - lấy thí dụ đảo Cô Tô. Uông Đình Khanh (Đồng tác giả) Tự nhiên Tạp chí các Khoa học về Trái đất
50 Nghiên cứu vật liệu cháy trong các kiểu rừng ở Đăk Lăk phục vụ công tác phòng chống cháy rừng Lưu Thế Anh, Nguyễn Viết Lương, Tô Trọng Tú, Hoàng Thị Huyền Ngọc, Lê Bá Biên Tự nhiên Tạp chí Khoa học Công nghệ Việt Nam, ISSN 1859-4794, Tháng 11/2013
51 Nghiên cứu, đánh giá tác động của quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2020 đối với diễn biến môi trường nước Nguyễn Mạnh Hà và nnk Tự nhiên Tuyển tập Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 7
52 Những mâu thuẫn xuyên biên giới trong sử dụng nước mặt Lưu vực SêSan - Srêpok Ngô Thị Thùy Dương, Lê Đình Thành, Nguyễn Lập Dân Tự nhiên Kỷ yếu hội nghị khoa học địa lý toàn quốc lần thứ 7
53 Ô nhiễm dầu trên vùng biển Việt Nam và kế cận Nguyen Dinh Duong , Ho Le Thu và nnk Bản đồ GIS-Viễn thám Tạp chí Các khoa học về trái đất
54 Nanostructured CeO2-Al2O3 Catalytic Powders for m-Xylene and Toluene Combustion. Materials Transactions Luu M.Dai, Dao Ng. Nhiem, Duong Th.  Lim and Nguyen D. Van Môi trường The Japan Institute of Metals and Materials
55 Catalytic oxidation of carbon monoxide over nanostructured CeO2–Al2O3 prepared by combustion method using polyvinyl alcohol Dao Ngoc Nhiem, Luu Minh Dai, Nguyen Duc Van, Duong Thi Lim  Hóa học Ceramics International 39 
56 Nghiên cứu biến động tính chất vật lý và hoá học cơ bản đất đỏ basalt dưới các loại hình sử dụng khác nhau ở Đăk Nông Lưu Thế Anh, Nguyễn Đức Thành, Dương Thị Lịm, Nguyễn Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Huế, Nguyễn Hoài Thư Hương Tự nhiên Tạp chí các khoa học trái đất
57 Size distribution and the densities of particles by using electrical low pressure impactor in four-stroke motorcycle’s tailpipe Dao Ngoc Nhiem, Duong Thi Lim, Phung Dinh Ta  Hóa học Vietnam journal of chemistry
58 Preliminary Study on relationship between Environmental Factors and Avian Influenza Outbrea in Vietnam using Geoinformatics K.A. Nguyen, T.D. Pham Bản đồ GIS-Viễn thám International Journal of Pharmacology and Biological sciences
59 Quan trắc ô nhiễm dầu trên biển bằng viễn thám siêu cao tần Nguyen Dinh Duong, Ho Le Thu và nnk Bản đồ GIS-Viễn thám Kỷ yếu Hội nghị Địa chất biển toàn quốc
60 Rule Based Classification Approach for Mapping Land Degradation Le Van Anh, Manu Mehta, S. K. Saha, Shefali Agrawal Bản đồ GIS-Viễn thám 34th Asian Conference Remote Sensing (ACRS 2013)
61 Sử dụng phân bố mưa dự báo theo không gian nhằm tăng cường khả năng dự báo lũ tại các sông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị Hoàng Thái Bình, Vũ Kiên Trung, Trần Ngọc Anh  Biển và Hải đảo Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 29, số 2S   tr. ̣1-7 ̣̣
62 Tác động của phát triển Thủy điện đến Tài nguyên nước khu vực Tây Nguyên Nguyễn Lập Dân, Ngô Lê Long, Ngô Lê An, Dương Quốc Huy, Chu Bá Thi Tự nhiên Tạp chí Các Khoa Học về Trái Đất
63 Tác động của thiên tai đến sinh kế các dân tộc thiểu số tỉnh Lào Cai Đào Thị Lưu, Lê Văn Hương Kinh tế xã hội Tạp chí các Khoa học về Trái đất
64 Tài nguyên vị thế các đảo ven bờ Nam Trung Bộ Uông Đình Khanh (Đồng tác giả) Tự nhiên Tuyển tập các báo cáo khoa học Hội  nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 7, NXB Đại học Thái Nguyên. Giấy phép XB số: 1157-2013/CXB/ 01- 36/ĐHTN
65 Thực trạng và nguyên nhân thiếu nước vùng Đồng Bằng Sông Hồng Vũ Thị Thu Lan, Hoàng Thanh Sơn, Bùi Anh Tuấn Tự nhiên Tạp chí Các Khoa Học về Trái Đất
66 Tích hợp và định lượng đánh giá tổn thương để chủ động ứng phó tai biến và bền vững: thí điểm ở Vịnh Chân Mây – Lăng Cô, Miền Trung Việt Nam (An integrated and quantitative vulnerability assessment for proactive hazard response and sustainability: a case study on the Chan May-Lang Co Gulf area, Central Vietnam) Phòng Viễn Thám, Bản đồ và HTTĐL Bản đồ GIS-Viễn thám Sustainability Science Journal, Springer Japan Publisher, June 2013. Print ISSN 1862-4065; Online ISSN 1862-4057 
67 Tiếp cận đánh giá nhạy cảm hoang mạc hóa bằng phân tích đa chỉ tiêu trong hệ thông tin địa lý (lấy thí dụ khu vực ven biển tỉnh Bình Thuận Lê Thị Thu Hiền Bản đồ GIS-Viễn thám Hội nghị Địa lý Toàn quốc lần thứ VI, tháng 10 năm 2013. tại Thái Nguyên, 12-13-10-2013. NXB Đại học Thái Nguyên; ISBN: 978-604-915-044-9; Số trang: tr.927 – tr.933
68 Ứng dụng công nghệ Viễn thám thống kê diện tích và lập bản đồ hiện trạng các loại cây trồng chính ở Tây Nguyên. Lê Thị Kim Thoa (Đồng tác giả) Bản đồ GIS-Viễn thám Tạp chí Khoa học đất, số 43/2014. ISSN 0868-3743. Trang 185-190.
69 Ứng dụng công nghệ Viễn Thám tích hợp Hệ thông tin Địa lý (GIS) Thành lập bản đồ biến động sử dụng đất tỉnh Nam Định Lê Đức Hạnh, Vũ Thị Thu Lan, Hoàng Thanh Sơn, Vũ Phan Long Bản đồ GIS-Viễn thám Tạp chí Các Khoa Học về Trái Đất
70 Ứng dụng công nghệ viễn thám và hệ thông tin địa lý trong đánh giá diễn biến bãi bồi ven biển cửa sông  cửa Đáy qua các thời kỳ (1966 - 2011) Đào Đình Châm, ThS. Nguyễn Quang Minh, ThS.Nguyễn Thái Sơn Biển và Hải đảo Tạp chí Các Khoa học về Trái đất. ISSN 0886-7187
71 Ứng dụng mô hình MIKE BASIN xác định cân bằng nước trên lưu vực sông Cái - Phan Rang Hoàng Thanh Sơn, Vũ Thị Thu Lan, Bùi Hồng Hà Tự nhiên Tạp chí Các Khoa Học về Trái Đất
72 Ứng dụng mô hình tích hợp ALES-GIS đánh giá thích nghi đất đai phục vụ phát triển cây chè khu vực Di Linh – Bảo Lộc Hoàng Thị Huyền Ngọc, Nguyễn Đình Kỳ, Lưu Thế Anh Tự nhiên Tạp chí Các khoa học về Trái đất Trang 272-279, số 3 (T.35)
73 Ứng dụng phương trình mất đất phổ dụng (USLE) và hệ thông tin địa (GIS) đánh giá xói mòn tiềm năng đất Tây Nguyên và đề xuất giải pháp giảm thiểu xói mòn Phòng Thổ nhưỡng Tự nhiên Tạp chí các khoa học về Trái đất.  Trang 403-410, số 4 (T.35).
74 Vai trò cảnh quan đối với dòng lũ lưu vực sông Dương Thị Hồng Yến và nnk Tự nhiên Kỷ yếu hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 7
75 Vai trò của hình thái thủy văn trong việc định hướng và xác định tuyến thoát lũ ở hạ lưu sông Trà Khúc và sông Vệ Hoa Mạnh Hùng và nkk Tự nhiên Tạp chí các khoa học về trái đất. 4/2013 (T35). Tr 433-436
76 Xây dựng cơ sở dữ liệu hạ tầng kỹ thuật ven biển phục vụ lập danh mục các công trình chịu tác động của BĐKH tỉnh Khánh Hòa Hoàng Thái Bình, Đặng Đình Khá, Đặng Đình Đức, Trịnh Xuân Quảng, Lê Ngọc Quyền Biển và Hải đảo Tạp chí khoa học kỹ thuật Thuỷ lợi và Môi trường, Số đặc biệt, tháng 11/2013 394, Kỷ niệm 10 năm Thành lập Khoa Kỹ thuật Biển (2003-2013), Trường Đại học Thủy lợi, tr. 128 – 135.
77 Xây dựng phương pháp đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng tới công trình hạ tầng kỹ thuật  – thử nghiệm cho khu vực ven biển tỉnh Khánh Hòa. Hoàng Thái Bình, và nnk Biển và Hải đảo Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, Khoa học Trái đất và Môi trường, Tập 29, Số 4, tr. 1-12.

Liên kết website khác