Danh mục các đề tài, dự án khoa học đã thực hiện tại trạm Cồn Vành, Thái Bình và lân cận giai đoạn 2005-2010

26/12/2016 10:02
STT Tên đề tài, dự án Chủ nhiệm và những người tham gia Lĩnh vực/Chủ đề Năm thực hiện Cấp thực hiện
1
Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Thái Bình đến năm 2020 
TS. Mai Hà,TS. Đặng Duy Thịnh, ThS. Tăng Thế Cường, ThS. Hoàng Văn Tuyên, TS. Hoàng Xuân Long, KS. Lê Văn Chương, CN. Nguyễn Thị Thu Hà  Khác 2009 Bộ KHCN
2 Đánh giá thực trạng và xây dựng giải pháp phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ tỉnh Thái Bình giai đoạn 2010-2020  CVCC. Vũ Mạnh Hiền  Khác 2009 Bộ KHCN
3 Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên vùng ven biển châu thổ sông Hồng (các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình).  Nguyễn Khanh Vân, Trịnh Ngọc Tuyến  Địa lý tự nhiên 2008 Bộ
4 Điều tra cơ bản xây dựng công trình kè chắn cát, ổn định luồng vào cảng Diêm Điền phục vụ qui hoạch mở rộng cảng và tăng quỹ đất  Nguyễn Văn Cư , Hoàng Thái Bình ,  Đào Đình Châm, Nguyễn Quang Minh,  Lê Đức Hạnh Biển và Hải đảo 2007-2008 Bộ
5 Nghiên cứu đánh giá thực trạng xâm nhập mặn vào khu vực nội đồng do ảnh hưởng sự phát triển nuôi trồng thủy hải sản trong đê tỉnh Thái Bình và đề xuất các biện pháp khắc phục Phạm Hoàng Hải Địa lý tự nhiên 2006-2007 Viện Hàn lâm KHCNVN
6 Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH vùng ven biển tỉnh Thái Bình giai đoạn đến 2020 Phạm Hoàng Hải Kinh tế xã hội 2007-2008 Hợp tác địa phương
7  Nghệ thuật chèo trong đời sống văn hoá của cư dân ở Thái Bình 2008   Khác 2008 Địa phương
8 Nghiên cứu sự biến đổi tính chất cơ lý của trầm tích Holocen hệ tầng Thái Bình dưới tác dụng của tải trọng động, 2010   Địa lý tự nhiên 2010 Địa phương
9 Nghiên cứu sự biến đổi tính chất cơ lý của trầm tích Holocen hệ tầng Thái Bình dưới tác dụng của tải trọng động, 2010   Địa lý tự nhiên 2010 Địa phương
10 Nghiên cứu tình trạng nhiễm giun sán của vịt ở Thái Bình, Nam Định, Hải Dương và đề xuất biện pháp phòng trị, 2008 Nguyễn Văn Dương Khác 2008 Địa phương

Liên kết website khác