Danh mục sách, giáo trình khoa học Viện Địa lý

17/06/2016 08:27
STT Tên sách Các tác giả Lĩnh vực/Chủ đề Năm thực hiện Nơi xuất bản
1 Đới bờ biển Việt Nam - cấu trúc và tài nguyên thiên nhiên Lê Đức An   2015 NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ
2 Hạn hán và vấn đề biến đổi khí hậu tỉnh Ninh Thuận Phạm Quang Vinh   2014 NXB KH TN và CN
3 Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và hoang mạc hóa tới môi trường tỉnh Bình Thuận. Phạm Quang Vinh   2013 NXB KH TN và CN
4 Sa bồi luồng tàu vùng cảng Hải Phòng, nguyên nhân và giải pháp phòng chống PGS.TSKH. Nguyễn Văn Cư làm chủ biên, TS. Đào Đình Châm; TS.Nguyễn Thị Thảo Hương. Biển và Hải Đảo 2012 Chuyên khảo, Nxb. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ. Hà Nội
5 Cơ sở Địa lý học quy hoạch phát triển KT - XH hành lang kinh tế Đông Tây, NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội, 2012 - Lại Vĩnh Cẩm (Chủ biên), Lê Văn Hương, Đỗ Văn Thanh, Vương Hồng Nhật, Nguyễn Văn Hồng Tự nhiên 2012 NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội
6 Quản lý hạn hán, sa mạc hóa vùng Nam Trung bộ trong bối cảnh Biến đổi khí hậu Nguyễn Lập Dân; Nguyễn Đình Kỳ; Vũ Thị Thu Lan Bộ sách chuyên khảo “Tài nguyên thiên nhiên và môi trường Việt Nam” 2012 Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ
7 Địa mao Việt Nam: Cấu trúc - Tài nguyên - Môi trường Lê Đức An và Uông Đình Khanh   2012 NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ
8 Quản lý hạn hán, sa mạc hóa vùng Nam Trung Bộ trong bối cảnh biến đổi khí hậu Đồng tác giả Tự nhiên 2012 Nhà xuất bản, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
9 Giải pháp khai thác sử dụng hợp lý tài nguyên bảo vệ môi trường và phòng tránh thiên tai lưu vực sông Lô – Chảy thuộc khu vực miền núi Bắc Bộ Đồng tác giả Tự nhiên 2012 Sách chuyên khảo, NXB TNMT&BĐ
10 Ô nhiễm dầu trên biển và quan trắc bằng Viễn thám siêu cao tần Nguyễn Đình Dương Bản đồ GIS-Viễn thám 2011  
11 Hệ thống đả ven bờ Việt Nam tài nguyên và phát triển Lê Đức An   2011 NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ
12 Atlas Thăng Long Hà Nội Trương Quang Hải
(tổng chủ biên )
Vương Hồng Nhật
và nhóm tác giả
Bản đồ GIS-Viễn thám 2010 Nhà xuất bản
 Hà Nội, 2010
13 Tài liệu kỹ thuật dự án VN/06/011 (2007-2009) Bảo tồn và phát triển nguồn gen cây quý hiếm của hệ sinh thái núi đá vôi ở xã Thài Phìn Tủng, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang Lê Trần Chấn (chủ biên), Trần Thị Thúy Vân, Trần Ngọc Ninh, Nguyễn Ngọc Cần. Tự nhiên 2010  Nxb Khoa học Tự nhiên và Công nghệ. Hà Nội.
14 Các huyện đảo ven bờ Việt Nam tiềm năng và định hướng phát triển Phạm Hoàng Hải và nnk Tự nhiên 2008 NXB khoa học tự nhiên và công nghệ
15 Đa dạng sinh học Vườn Quốc gia Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai Nguyễn Nghĩa Thìn, Nguyễn Quốc Trị (chủ biên), Vũ Anh Tài và cộng sự nnk. Tự nhiên 2008 Nxb Nông nghiệp, Hà Nội.
16 Tài nguyên nước tỉnh Quảng Trị. Lại Vĩnh Cẩm (Đồng tác giả) Tự nhiên 2007 NXB  KHTN&CN 2007
17 Lũ lụt miền Trung nguyên nhân và cac giải pháp phòng tránh Nguyễn Lập Dân, Nguyễn Thị Thảo Hương, Vũ Thu Lan   2007 NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ
18 Lũ lụt miền trung nguyên nhân và các giải pháp phòng tránh Nguyễn Lập Dân; Nguyễn Thị Thảo Hương; Vũ Thị Thu Lan Bộ sách chuyên khảo “Tài nguyên thiên nhiên và môi trường Việt Nam” 2007 Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ
19 Thực vật Cổ Loa Nguyễn Hữu Tứ, Nguyễn Quang Ngọc và Vũ Văn Quân (chủ biên) Tự nhiên 2007 Dư địa chí Cổ Loa, Nxb Hà Nội. Hà Nội.
20 Thảm thực vật tỉnh Quảng Trị Nguyễn Hữu Tứ Tự nhiên 2007 Nxb Khoa học Tự nhiên và Công nghệ. Hà Nội.
21 Bãi bồi ven biển cửa sông Bắc Bộ Việt Nam PGS.TSKH. Nguyễn Văn Cư; GS.TS. Bùi Công Quế và nnk Biển và Hải Đảo 2006 Chuyên khảo, Nxb. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ. Hà Nội
22 Cơ sở sinh khí hậu Nguyễn Khanh Vân Tự nhiên 2006 Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Hà Nội 
23 Hệ sinh thái gò đồi các tỉnh Bắc Trung Bộ (Bộ sách chuyên khảo) Đồng tác giả Tự nhiên 2006 Nhà xuất bản, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
24 Giáo trình tài nguyên khí hậu Mai Trọng Thông, Hoàng Xuân Cơ Tự nhiên 2005 Nhà xuất bản Đại học Quốc gia
25 Các biểu đồ Sinh Khí hậu Việt Nam  Nguyễn Khanh Vân Tự nhiên 2005 Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội
26 Giải pháp tổng thể sử dụng hợp lý và bảo vệ đất bazan Tây Nguyên Đồng tác giả Tự nhiên 2005 Nhà xuất bản Nông nghiệp
27 Đa dạng hệ nấm và thực vật ở Vườn Quốc gia Bạch Mã, tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Nghĩa Thìn, Mai Văn Phô (chủ biên), Vũ Anh Tài và nnk. Tự nhiên 2003 Nxb Nông nghiệp, Hà Nội.
28 Một số đặc điểm cơ bản của hệ thực vật Việt Nam. Lê Trần Chấn (chủ biên), Huỳnh Nhung, Trần Văn Thụy, Trần Thị Thúy Vân, Nguyễn Hữu Tứ, Đào Thị Phượng, 1999.  Tự nhiên 1999 Nxb Khoa học và Kỹ thuật. Hà Nội. 
29 Địa lý các họ cây Việt Nam. Vũ Văn Chuyên, Lê Trần Chấn và Trần Hợp  Tự nhiên 1986 Nxb Khoa học và Kỹ thuật. Hà Nội.
30 Thành lập Bản đồ Địa thực vật Đ.Đ. Vưsivkin (Lê Trần Chấn, Phan Phú Bồng, Nguyễn Văn Yên, Huỳnh Nhung dịch, Lê Trọng Cúc, Nguyễn Trần Cầu hiệu đính)  Bản đồ GIS-Viễn thám 1985 Nxb Khoa học và Kỹ thuật. Hà Nội.

Liên kết website khác