Danh mục tài liệu của Viện Địa lý trên thư viện số của Viện Hàn lâm KHCNVN (trước 2004)

03/02/2017 07:17
1.
Địa mạo hệ thống đảo ven bờ Việt Nam

Tác giả: Võ, Thịnh; GS.TSKH. Lê, Đức An; PGS.TS. Nguyễn, Hoàn.
Kiểu tài liệu: Sách Xuất bản: Hà Nội / Viện Địa lý 2004
Ghi chú: Luận án Tiến sĩ Địa lý / Viện Địa lý
Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Thông tin - Tư liệu (1).
Kho tài liệu: Phòng lưu trữ_P307 .
2.
Nghiên cứu cảnh quan sinh thái dải ven biển đồng bằng sông Hồng phục vụ cho việc sử dụng hợp lý lãnh thổ

Tác giả: Phạm, Thế Vĩnh; PGS.TS. Nguyễn, Ngọc Khánh; PGS.TSKH. Nguyễn, Văn Cư.
Kiểu tài liệu: Sách Xuất bản: Hà Nội / Viện Địa lý 2004
Ghi chú: Tóm tắt luận án Tiến sĩ Địa lý / Viện Địa lý
Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Thông tin - Tư liệu (1).
Kho tài liệu: Phòng lưu trữ_P307 .
3.
Tuyển tập các công trình nghiên cứu địa lý (Collection of se-lected papers on geography)

Tác giả: Viện địa lý - Trung tâm khoa học tự nhiên và công nghệ Quốc gia. -- Viện địa lý - Trung tâm khoa học tự nhiên và công nghệ Quốc gia
Kiểu tài liệu: Sách; Định dạng: print Xuất bản: Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2003
Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Thông tin - Tư liệu (1).
Kho tài liệu: Phòng thư viện 910.
4.
Các quan điểm, phương pháp luận, các phương pháp nghiên cứu xung đột môi trường

Tác giả: Trần, Tý; Dương, Thị Hồng Yên. -- Trung tâm khoa học tự nhiên và công nghệ quốc gia Viện địa lý
Kiểu tài liệu: Sách; Định dạng: print Xuất bản: Hà Nội : Trung tâm khoa học tự nhiên và công nghệ quốc gia, 2003
Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Thông tin - Tư liệu (1).
Kho tài liệu: Phòng thư viện 363.7.
5.
Hiện trạng một số dạng tai biến tự nhiên vùng Nam Trung Bộ và giải pháp phòng chống

Tác giả: Nguyễn, Văn Cư. -- Trung tâm khoa học tự nhiên và công nghệ quốc gia Viện địa lý
Kiểu tài liệu: Sách; Định dạng: print Xuất bản: Hà Nội : Trung tâm khoa học tự nhiên và công nghệ quốc gia, 2003
Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Thông tin - Tư liệu (1).
Kho tài liệu: Phòng lưu trữ_P307 904.
6.
Đặc điểm địa mạo vùng đồi và đồng bằng ven biển Ninh Thuận - Bình Thuận

Tác giả: Uông, Đình Khanh; GS.TSKH. Lê, Đức An; TS. Lại, Huy Anh.
Kiểu tài liệu: Sách Xuất bản: Hà Nội / Viện Địa lý, Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia 2002
Ghi chú: Luận án Tiến sĩ Địa lý / Viện Địa lý
Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Thông tin - Tư liệu (1).
Kho tài liệu: Phòng lưu trữ_P307 .
7.
Nghiên cứu nh hưởng của hoạt động khai thác tự do khoáng sản vàng, thiếc đến môi trường địa lý ở ba tỉnh Thái Nguyên, Bắc Cạn, Cao Bằng

Tác giả: Hoàng, Bích Ngọc.
Kiểu tài liệu: Sách Xuất bản: Hà Nội 2002
Ghi chú: Luận án TS Địa lý / Viện Địa lý
Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Thông tin - Tư liệu (1).
Kho tài liệu: Phòng lưu trữ_P307 .
8.
Nghiên cứu sử dụng hợp lý lãnh thổ tỉnh Sơn La khi có công trình thủy điện trên cơ sở phân tích cảnh quan

Tác giả: Lê, Mỹ Phong; GS.TS. Nguyễn, Thượng Hùng; TS. Nguyễn, Ngọc Khánh.
Kiểu tài liệu: Sách Xuất bản: Hà Nội / Viện Địa lý 2002
Ghi chú: Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Địa lý / Viện Địa lý
Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Thông tin - Tư liệu (1).
Kho tài liệu: Phòng lưu trữ_P307 .
9.
Nghiên cứu thành lập bản đồ địa mạo - thổ nhưỡng làm cơ sở khoa học cho sử dụng lâu bền tài nguyên môi trường đất Việt Nam

Tác giả: Vũ, Ngọc Quang; PGS.TSKH. Nguyễn, Quang Mỹ; TS. Nguyễn, Đình Kỳ.
Kiểu tài liệu: Sách Xuất bản: Hà Nội Viện Địa lý 2002
Ghi chú: Luận án Tiến sĩ Địa lý / Viện Địa lý
Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Thông tin - Tư liệu (1).
Kho tài liệu: Phòng lưu trữ_P307 .
10.
Đặc điểm địa mạo khu đông bắc Tam Đảo và ý nghĩa định hướng tìm kiếm khoáng sản của chúng

Tác giả: Trần, Viết Khanh.
Kiểu tài liệu: Sách Xuất bản: Hà Nội / Viện Địa lý 2001
Ghi chú: Luận án TS Địa lý / Viện Địa lý
Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Thông tin - Tư liệu (1).
Kho tài liệu: Phòng lưu trữ_P307 .
11.
Động lực hình thái cửa sông ven biển đồng bằng Bắc Bộ Việt Nam phục vụ khai thác sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên môi trường cửa sông ven biển

Tác giả: Hoa, Mạnh Hùng; PGS.TS. Nguyễn, Hoàn; PGS.TSKH. Nguyễn, Văn Cư.
Kiểu tài liệu: Sách Xuất bản: Hà Nội Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội 2001
Ghi chú: Luận án Tiến sĩ Địa lý / Viện Địa lý
Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Thông tin - Tư liệu (1).
Kho tài liệu: Phòng lưu trữ_P307 .
12.
Nghiên cứu diễn biến cửa sông thủy triển phục vụ cho khai thác thủy lợi, giao thông

Tác giả: Nguyễn, Thị Thảo Hương; GS.TS. Ngô, Đình Tuấn; PGS.TSKH. Nguyễn, Văn Cư.
Kiểu tài liệu: Sách Xuất bản: Hà Nội / Trường Đại học Thủy lợi Hà Nội 2000
Ghi chú: Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật / Viện Địa lý
Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Thông tin - Tư liệu (1).
Kho tài liệu: Phòng lưu trữ_P307 .
13.
Xây dựng cơ sở dữ liệu hệ thông tin địa lý phục vụ quản lý và sử dụng đất đai cho một tỉnh (lấy ví dụ tỉnh Thái Nguyên)

Tác giả: Nguyễn, Thị Cẩm Vân; PGS.TS. Nguyễn, Trần Cầu; TS. Nguyễn, Thục Nhu.
Kiểu tài liệu: Sách Xuất bản: Hà Nội / Viện Địa lý 2000
Ghi chú: Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Địa lý / Viện Địa lý
Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Thông tin - Tư liệu (1).
Kho tài liệu: Phòng lưu trữ_P307 .
14.
Tuyển tập các công trình nghiên cứu địa lý

Tác giả: -- Viện địa lý; Trung tâm khoa học tự nhiên và công nghệ quốc gia
Kiểu tài liệu: Sách; Định dạng: print Xuất bản: H. : Khoa học và Kỹ thuật, 1994
Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Thông tin - Tư liệu (1).
Kho tài liệu: Phòng thư viện .
15.
ứng dụng phương pháp viễn thám thành lập bản đồ địa thủy hình thái (địa mạo - địa chất thủy văn) ở vùng núi và ý nghĩa thực tiễn (ví dụ ở tỉnh Hòa Bình)

Tác giả: Nguyễn, Ngọc Thạch; GS.PTS. Nguyễn, Thượng Hùng; PGS.PTS. Nguyễn, Vi Dân.
Kiểu tài liệu: Sách Xuất bản: Hà Nội / Trường Đại học Tổng hợp 1993
Ghi chú: Tóm tắt Luận án Phó tiến sĩ khoa học Địa lý - Địa chất / Viện Địa lý
Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Thông tin - Tư liệu (1).
Kho tài liệu: Phòng lưu trữ_P307 .
16.
Lập kế hoạch lãnh thổ sử dụng hợp lý tài nguyên (lấy tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam làm ví dụ)

Tác giả: Phạm, Xuân Trường.
Kiểu tài liệu: Sách Xuất bản: Matxcơva / Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô 1990
Ghi chú: Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Các khoa học Địa lý / Viện Địa lý
Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Thông tin - Tư liệu (1).
Kho tài liệu: Phòng lưu trữ_P307 .
17.
Tuyển tập các công trình nghiên cứu địa lý

Tác giả: -- Viện Địa Lý
Kiểu tài liệu: Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: -H., Nxb khoa học kỹ thuật : 1999
Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Thông tin - Tư liệu (1).
Kho tài liệu: Phòng thư viện .
18.
Một số đặc điểm cơ bản của hệ thực vật Việt Nam / Some basic c-haracters of Vietnam Flora
Tác giả: -- Trung tâm khoa học tự nhiên và công nghệ quốc gia; Viện địa lý
Kiểu tài liệu: Sách; Định dạng: print Xuất bản: H. : NXB Khoa học kỹ thuật 1999
Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Thông tin - Tư liệu (1).
Kho tài liệu: Phòng thư viện .
 
Đặt mượn Thêm vào giỏ tài liệu
19.
Hiện trạng và triển vọng phát triển hệ thống thông tin địa lý ở Việt Nam

Tác giả: Trần, Văn Ý; Lại, Vĩnh Cẩm; Nguyễn, Đức Hiển; Ngô, Đăng Trí. -- Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam Viện Địa Lý
Kiểu tài liệu: Sách; Định dạng: print Xuất bản: Hà Nội:
Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Thông tin - Tư liệu (1).
Kho tài liệu: Phòng thư viện 910.
Liên kết website khác