Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng phỏng vấn xét tuyển viên chức Viện Địa lý năm 2013

04/12/2013 02:48

TT Họ và tên Ngày tháng năm sinh
Nam Nữ
1 Hoàng Bắc 17/4/1982  
2 Nguyễn Thị Bích   21/6/1988
3 Nguyễn Thị Diên   27/6/1975
4 Bùi Quang Dũng 25/09/1988  
5 Nguyễn Văn Dũng 20/12/1988  
6 Nguyễn Mạnh 02/6/1985  
7 Nguyễn Thị Mai Hằng   23/5/1979
8 Lại Thị Hạnh   01/5/1982
9 Nguyễn Thúy Hiền   12/8/1991
10 Nguyễn Thị Huế   9/8/1981
11 Nguyễn Mạnh Hùng 09/01/1982  
12 Nguyễn Cảnh Lâm 10/8/1991  
13 Phạm Hà Linh   10/8/1986
14 Ngô Thanh Nga   15/01/1988
15 Hoàng Thị Huyền Ngọc   24/4/1988
16 Trần Thị Nhung   15/8/1986
17 Trần Duy Phiên 20/4/1986  
18 Lê Thị Hồng Phượng   13/11/1991
19 Nguyễn Phương Thảo   1/12/1986
20 Hà Thị Thanh Thúy   1/4/1988
21 Đặng Thị Thủy   26/10/1979
22 Bùi Anh Tuấn 25/3/1985  
23 Ngô Thị Vân   11/12/1986
24 Vương Văn 27/12/1984  
 
Hà Nội, ngày 4 tháng 12 năm 2013
Liên kết website khác