Đề cương tuyên truyền công tác xây dựng Đảng năm 2019, tuyên truyền kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh và tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Hồ chủ tịch Hồ Chí Minh và Giải báo chí toàn quốc

10/07/2019 11:59

Thông tin, tuyên truyền và đề cương về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2019 có thể được tải về tại đây.

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2019) có thể được tải về tại đây.

Đề cương tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh  (2/9/1969 - 2/9/2019) và Thể lệ Giải báo chí toàn quốc "Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí" lần thứ hai năm 2018 - 2019 có thể được tải về tại đây. 

Liên kết website khác