Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII

28/01/2016 11:59

Thực hiện tinh thần chỉ đạo của Ban tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương theo công văn số 20-CV/BTG ngày 21 tháng 12 năm 2015 về việc tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII, Chi ủy Viện Địa lý sao gửi tài liệu đến các đồng chí lãnh đạo và phổ biến cho các đảng viên trong chi bộ tại cuộc họp thường kỳ ngày 28/01/2016 và đồng thời đăng trên website của Viện để tuyên truyền rộng rãi tới toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động trong Viện Địa lý.
Sau hơn một tháng làm việc (từ ngày 20/10 - 27/11/2015) với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIII đã hoàn thành chương trình đề ra với khối lượng công việc rất lớn, quan trọng về công tác lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước 2015; về chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; về góp ý kiến các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng,...

Toàn văn Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 10, Quốc hội XIII có thể tải tại đây.

​​​​​​​

Liên kết website khác