Đề xuất nhiệm vụ HTQT giữa Viện HLKHCNVN với Viện Hàn lâm Khoa học Ba Lan giai đoạn 2023 - 2024

30/05/2022 11:59
Trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác song phương giữa Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam với Viện Hàn lâm Khoa học Ba Lan (PAS), Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thông báo cho các cán bộ khoa học quan tâm liên hệ với đối tác nước ngoài xây dựng đề xuất nhiệm vụ hợp tác quốc tế cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam giai đoạn 2023-2024.
 

1.    Thời gian nộp đề xuất: Từ 01/6/2022 đến 30/9/2022.
2.    Hồ sơ đề xuất nhiệm vụ (Theo Quyết định số 2230/QĐ-VHL ngày 24/10/2017) gồm:
-    Công văn đề nghị của đơn vị;
-    Đề cương đề xuất (Phụ lục 1);
-    Đơn đăng ký thực hiện nhiệm vụ (Phụ lục 3);
-    Lý lịch khoa học của chủ nhiệm nhiệm vụ phía Việt Nam (Phụ lục 4) và của đối tác nước ngoài;
-    Tóm tắt hoạt động khoa học công nghệ của đơn vị chủ trì nhiệm vụ phía Việt Nam (Phụ lục 5) và của phía đối tác nước ngoài;
-    Giấy tờ xác nhận phối hợp thực hiện nhiệm vụ của đối tác nước ngoài;

Hồ sơ đăng ký (gồm 01 bộ gốc và 09 bộ copy) gửi về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam trước ngày 01/10/2022, bản mềm (file .doc) đề xuất nhiệm vụ gửi về hòm thư điện tử nttdung@vast.gov.vn.

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam không tiếp nhận hồ sơ nộp sau thời hạn trên.

Nguồn: https://www.vast.gov.vn

Liên kết website khác