Đoàn Thanh niên Viện HL: Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân

30/09/2014 02:42

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tuyên truyền, giáo dục sâu, rộng về chặng đường lịch sử vẻ vang 70 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng; qua đó, tiếp tục khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong xác định đường lối cách mạng, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân và Quân đội nhân dân Việt Nam; tổng kết, đánh giá, ghi nhận những thành tựu to lớn trong 25 năm thực hiện Ngày hội Quốc phòng toàn dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong thời kỳ mới.

2. Phát huy trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên Viện đối với nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, khẳng định quyết tâm học tập, noi gương tinh thần của các thế hệ thanh niên lớp trước và những tấm gương anh hùng trẻ tuổi.

3. Các hoạt động được tổ chức thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, gắn với các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2014; gắn với việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

II. NỘI DUNG
1. Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục

- Tổ chức sinh hoạt chi đoàn tuyên truyền, giáo dục về lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc; truyền thống 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng; ca ngợi những chiến công của Quân đội nhân dân Việt Nam; cổ vũ đoàn viên thanh niên ra sức thi đua nghiên cứu, học tập lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

- Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, thi viết, thi trắc nghiệm trên internet, các trò chơi mô phỏng những chiến công vang dội của Quân đội nhân dân Việt Nam... Tích cực vận động cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia, hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu truyền thống 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

- Tổ chức sinh hoạt chính trị - truyền thống với chủ đề “Hành quân tiếp bước những người Anh hùng”; nói chuyện chuyên đề, giao lưu văn nghệ, triển lãm ảnh…về lịch sử, truyền thống 70 năm Quân đội nhân dân Việt Nam nhằm giáo dục trách nhiệm công dân, nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc, nâng cao nhận thức về xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân, bảo vệ độc lập dân tộc, giữ vững chủ quyền quốc gia trong điều kiện hiện nay.

2. Tổ chức Hành trình về nguồn

- Căn cứ điều kiện cụ thể, các cơ sở đoàn tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tham quan về nguồn tại các khu di tích lịch sử, nhà lưu niệm, phòng truyền thống của địa phương, đơn vị liên quan đến truyền thống 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam; tham quan viện bảo tàng, nhà truyền thống của các quân, binh chủng, đơn vị trong Quân đội.

3. Thực hiện các công trình, phần việc thanh niên

- Các cơ sở đoàn trực thuộc tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm, tổ chức đăng ký, triển khai các công trình, phần việc thanh niên tại đơn vị.

- Tổ chức các hoạt động tình nguyện, tặng quà các gia đình chính sách, gia đình đặc biệt khó khăn, gia đình có công với cách mạng...

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Cấp Đoàn Viện

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

- Giao Văn phòng Đoàn Thanh niên là đơn vị thường trực, xây dựng báo cáo kết quả hoạt động và theo dõi, chỉ đạo các cơ sở đoàn trực thuộc tham gia cuộc thi viết tìm hiểu truyền thống 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân theo Kế hoạch của Đoàn Khối.

2. Các cơ sở đoàn trực thuộc

- Triển khai Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và báo cáo kết quả hoạt động về Ban Thường vụ Đoàn Viện theo quy định.

- Vận động cán bộ, đoàn viên tích cực tham gia Cuộc thi tìm hiểu truyền thống 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (có thể lệ, câu hỏi cuộc thi gửi kèm). Bài dự thi gửi về Văn phòng Đoàn Thanh niên Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, P.806 Tòa nhà điều hành Trung tâm, số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội trước ngày 01/11/2014.

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Đ/c Bùi Thị Hồng Hiệp – Phó Bí thư thường trực Đoàn Viện, số ĐT: 0936.067347, đ/c Trần Thị Thu Cúc – Chuyên viên Văn phòng Đoàn TN, số ĐT: 0986.347969 hoặc (04).37916305./.
Liên kết website khác