Dự án “Đầu tư thiết bị chiều sâu nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu cơ bản và triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu của Viện Địa lý trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu”

03/10/2018 05:59

Danh mục các thiết bị được trang bị bởi Dự án “Đầu tư thiết bị chiều sâu nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu cơ bản và triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu của Viện Địa lý trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu” được tải về tại đây.

Liên kết website khác