Dự án hợp tác khoa học Thụy Sĩ Việt Nam

28/10/2015 11:59


Hoạt động của dự án bao gồm hai hợp phần: Tổ chức Hội nghị khoa học “Modern Trends in Photogrammetry and Remote Sensing” và tham dự Hội nghị Viễn thám Châu Á 2015 tổ chức tại Manila, Phillipines.

Hội nghị khoa học “Modern Trends in Photogrammetry and Remote Sensing – Xu hướng hiện đại trong đo ảnh và viễn thám” đã được tổ chức tại khách sạn Bên sông – Riverside 118 Nguyễn Đình Hoàn, Hà Nội. Tham dự Hội nghị có 40 đại biểu đến từ 4 quốc gia Việt Nam, Lào, Thụy Sĩ và Đức Đại diện cho các cơ quan: Viện Địa lý, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Trường Tổng hợp liên bang Thụy Sĩ ETH; Trường Tổng hợp Leibniz, Hannover, Đức; Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội; Trường Đại học Mỏ - Địa chất; Cục Bản đồ, Bộ Tài nguyên Môi trường; Cục Bản đồ Bộ tổng tham mưu; Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ; Học viện Kỹ thuật Quân sự và Trung tâm Vệ tinh, Viện Khoa học và Công nhệ Việt Nam.
 

Điều phối viên dự án ông Emanuel Baltsavias và Nguyễn Đình Dương khai mạc hội thảo
 

Quyền Viện trưởng Viện Địa lý PGS. TS. Lại Vĩnh Cẩm phát biểu khai mạc hội thảo
 

Ông Christian Heipke, Tổng thư ký Hội đo ảnh và viễn thám Quốc tế khai mạc hội thảo

Giáo sư Christian Heipke, Trường tổng hợp Leibniz, Hannover, Tổng thư ký Hội đo ảnh và Viễn thám Quốc tế ISPRS đã trình bày báo cáo với tiêu đề “Photogrammetry and remote sensing: challenges in research and development – Đo ảnh và viễn thám: những thách thức trong nghiên cứu và phát triển”.

Tiến sĩ Emanuel Baltsavias, trường Tổng hợp Liên bang Thụy Sĩ đã trình bày báo cáo với tiêu đề “High spatial resolution satellites: systems and data processing  - Vệ tinh độ phân giải không gian cao: hệ thống và xử lý dữ liệu”

Giáo sư Danh dự Armin Gruen, trường Tổng hợp Liên bang Thụy Sĩ, trình bày hai báo cáo. Báo cáo thứ nhất có tiêu đề “Virtual models of landscapes and cities - techniques, products, applications – Mô hình ảo cảnh quan và đô thị - Kỹ thuật, sản phẩm và ứng dụng”. Báo cáo thứ hai có tiêu đề “UAV Photogrammetry - Projects and Problems – Đo ảnh UAV – dự án và các vấn đề”.
 

Ông Armin Gruen giảng bài

Cũng trong khuôn khổ dự án này, 9 nhà khoa học Việt Nam có báo cáo trình bày tại Hội nghị Viễn thám Châu Á lần thứ 36 tổ chức tại Manila, Phillipines, từ ngày 19 đến 23 tháng 10 năm 2015, đã được dự án tài trợ đầy đủ để tham gia Hội nghị. Đó là các báo cáo viên đến từ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Học viện Kỹ thuật Quân sự, Trường Đại học khoa học Huế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học Cần thơ.
 

Chụp ảnh lưu niệm đại biểu tham gia hội thảo
 
Song song với hội thảo đã diễn ra buổi làm việc giữa Viện Địa lý – Thành viên chính thức (Ordinary member), Hội Trắc địa, bản đồ, viễn thám Việt - Nam thành viên không chính thức (Sustaining member) với GS. Christian Heipke, Tổng thư ký Hội Đo ảnh và Viễn thám Quốc tế. Về phía Viện Địa lý có PGS. TS. Lại Vĩnh Cẩm, Quyền Viện trưởng Viện Địa lý, PGS. TS. Phạm Quang Vinh, Phó Viện trưởng, PGS. TS. Uông Đình Khanh, Phó Viện trưởng, TS. Đào Đình Châm, Phó Viện trưởng Viện Địa lý, TS. Lưu Thế Anh và PGS. TS. Nguyễn Đình Dương. Thay mặt cho Hội trắc Địa Bản đồ Viễn thám Việt Nam có TS. Hoàng Ngọc Lâm, Phó Cục trưởng, Cục Bản đồ Bộ Tài nguyên Môi trường. Nội dung buổi trao đổi tập trung vào việc đẩy mạnh hơn nữa hợp tác khoa học giữa hội ISPRS và Việt Nam, tập trung vào việc chuyển giao các công nghệ mới trong việc ứng dụng đo ảnh và viễn thám.
 

Buổi làm việc giữa Viện Địa lý, Hội Trắc địa bản đồ Viễn thám Việt Nam và Hội đo ảnh và Viễn thám Quốc tế tại Viện Địa lý
 

Viện Địa lý chiêu đãi ông Tổng thư ký ISPRS và các giảng viên tại nhà hàng Sen Tây Hồ.

 
Tối 16 tháng 10, 2015, Viện Địa lý đã tổ chức chiêu đãi thân mật ông Tổng thư ký ISPRS và các giảng viên tại nhà hàng Sen Tây Hồ, Hà Nội.

Tài liệu hội thảo xin vui lòng download tại đây: Tài liệu hội thảo
Liên kết website khác