Dự án tăng cường trang thiết bị nghiên cứu

15/12/2021 11:59

Thông tin chung

  1. Tên dự án: Tăng cường trang thiết bị nghiên cứu cơ bản về Địa lý biển phục vụ phát triển kinh tế và góp phần bảo vệ chủ quyền lãnh thổ Việt Nam
  2. Chủ đầu tư: Viện Địa lý
  3. Cơ quan chủ quản đầu tư: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  4. Chủ nhiệm dự án: PGS. TS. Đào Đình Châm

Thông tin cụ thể hơn về dự án có thể được tải về tại đây.

Liên kết website khác