Giải thưởng Khoa học công nghệ thanh niên Quả Cầu Vàng năm 2016

29/08/2016 10:39

Ban Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị các cơ quan, đơn vị tìm kiếm, phát hiện giới thiệu các tài năng trẻ tiêu biểu để tham gia bình chọn giải thưởng Quả Cầu Vàng năm 2016. Đối tượng, tiêu chuẩn và thủ tục hồ sơ tham gia xét chọn giải thưởng thực hiện theo Quy chế Giải thưởng KHCN Thanh niên Quả Cầu Vàng (Quyết định số 1190-QĐ/TWĐTN-KHCN ngày 27/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn) có gửi kèm theo.

Các cá nhân, đơn vị có thể tìm đọc các văn bản liên quan đến công tác triển khai Giải thưởng tại địa chỉ www.cytast.vn; www.doanthanhnien.vn hoặc liên hệ trực tiếp với Trung tâm Phát triển Khoa học công nghệ và Tài năng trẻ Trung ương Đoàn.

Mỗi hồ sơ tham dự Giải thưởng làm thành 02 bộ đóng quyển gửi về Trung ương Đoàn qua đơn vị thường trực: Trung tâm Phát triển Khoa học, công nghệ và Tài năng trẻ, số 7 Xã Đàn, quận Đống Đa, Hà Nội trước ngày 15/10/2016.

Thông tin chi tiết liên hệ đồng chí Lê Thị Hải Linh, cán bộ Trung tâm Phát triển Khoa học công nghệ và Tài năng trẻ, điện thoại: 04.3577.2351; Fax: 04.3577.0253; email: tainangtre.dstc@gmail.com.

Download file:
QĐ Qua cau Vang.pdf
Quy che gai thuong Qua Cau Vang
Ho so giai thuong Qua Cau Vang
Liên kết website khác