Giới thiệu biểu trưng và ngày truyền thống của Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương

28/01/2016 11:59
Sáng nay, 28/01/2016, Chi bộ Viện Địa lý tổ chức họp thường kỳ. Nhân dịp này, Chi ủy đã giới thiệu biểu trưng và Ngày truyền thống của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tới toàn thể đảng viên trong Chi bộ.
Theo Quyết định số 2166-QĐ/ĐUK ngày 12/10/2015 của Đảng Ủy Khối các cơ quan Trung ương về lựa chọn Biểu trưng của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Ban thường vụ đã quyết định chọn biểu trưng của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương hình tròn, có viền vàng, hình tượng búa liềm bay vút và dòng chữ Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương màu vàng như mẫu trên.

Ý nghĩa của Biểu trưng là "Đội ngũ cán bộ đảng viên các chi bộ cơ quan Trung ương Đảng, Chính phủ và Mặt trận; Đảng bộ Chính - Dân - Đảng Trung ương, những con người trung kiên tiêu biểu cho tinh thần yêu nước đầy trí tuệ và bản lĩnh cách mạng đang tràn đầy năng lực sáng tạo, trực tiếp lãnh trọng trách hoạch định, tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Dảng, pháp lật của Nhà nước được thể hiện bằng bình tượng búa liềm vút bay là nguồn ánh sáng chân lý tạo nên hình ảnh đầy cảm xúc thăng hoa thể hiện rõ hoạt động của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương có ảnh hưởng trực tiếp, toàn diện và sâu sắc đến chất lượng hiệu quả công tác của toàn bộ hệ thống chính trị và sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.


Về ngày truyền thống của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, theo Quyết định số 2165-QĐ/ĐUK ngày 12/10/2015, Ban thường vụ Đảng Ủy Khối các cơ quan Trung ương đã Quyết định chọn ngày 07 tháng 11 hàng năm là Ngày truyền thống của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Ngày truyền thống được chọn là ngày ban hành Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 07/11/1948 của Cứu Quốc Hội Trung ương về việc thành lập Liên chi cơ quan Trung ương. Quyết định chọn Ngày truyền thống này cũng là kết quả thực hiện của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương căn cứ theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ 24 Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khóa XI, nhiệm kỳ 2010-2015./.
Liên kết website khác