Giới thiệu Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 9/2016

30/08/2016 10:33
Hội nghị đặt ra vai trò, nhiệm vụ của các nhà Địa lý và Khoa học Địa lý Việt Nam trong chiến lược phát triển kinh tế xanh, đồng thời thảo luận, đề xuất các vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu cho mục đích phát triển ngành trong giai đoạn tới

Ban chỉ đạo Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ IX đã thống nhất nội dung, kế hoạch tổ chức Hội nghị như sau:

1. Nội dung Hội nghị

1) Khoa học Địa lý phục vụ phát triển KT-XH, bảo vệ môi trường và an ninh đất nước, các vùng lãnh thổ và biển đảo của Việt Nam;    

2) Các kết quả nghiên cứu thuộc các lĩnh vực chuyên ngành địa lý và các lĩnh vực có liên quan: Địa lý tự nhiên, tài nguyên và môi trường, địa lý kinh tế, xã hội và nhân văn, địa lý y học, địa lý quân sự, địa chính trị, phương pháp và công nghệ địa lý, ứng dụng khoa học - công nghệ cho các mục đích thực tiễn phát triển KT-XH, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, bảo vệ môi trường, thích ứng và ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho các vùng lãnh thổ và biển đảo Việt Nam;      

3) Các kết quả đào tạo, giảng dạy địa lý trong các trường đại học, cao đẳng và phổ thông.

2. Thành phần tham dự Hội nghị

- Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Địa lý.

- Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Viện Nam, Hội Địa lý Việt Nam.

- Đại diện lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Đại diện lãnh đạo tỉnh Bình Định.

- Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh Bình Định.

- Trường Đại học Quy Nhơn.

- Lãnh đạo một số trường đại học và lãnh đạo khoa Địa lý: Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Đại học Sư phạm Thái Nguyên, Đại học Tây Bắc, Đại học Hồng Đức, Đại học Vinh, Đại học Sư phạm Huế, Đại học Khoa học Huế, Đại học Nông lâm Huế, Đại học Sư phạm Đà Nẵng, Đại học Phạm Văn Đồng, Đại học Tây Nguyên, Đại học Đà Lạt, Đại học Cần Thơ, Đại học Đồng Tháp, Đại học An Giang, Đại học Sài Gòn…

- Hội Bảo vệ Thiên nhiên Việt Nam.

- Các nhà nghiên cứu có gửi báo cáo tham gia Hội nghị.

- Đại diện các báo đài: Giáo dục Thời đại, Giáo dục TPHCM, Sài Gòn Giải phóng, Tuổi trẻ, Thanh niên, VTV, HTV…

- Đại diện các nhà tài trợ cho Hội nghị

- Ban Tổ chức Hội nghị khoa học Địa lí IX

3. Thời gian và địa điểm tổ chức Hội nghị

-  Thời gian: 2 ngày thứ 7 và Chủ nhật (23 & 24-12-2016).

Địa điểm: Trường Đại học Quy Nhơn, 170 An Dương Vương, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Trân trọng kính mời đại biểu tham dự !
Liên kết website khác