Giới thiệu Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ VIII

06/10/2014 04:14

Ban chỉ đạo Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ VIII họp ngày 27-8-2014, thống nhất kế hoạch tổ chức Hội nghị như sau:

1. Nội dung Hội nghị

-       Khoa học địa lý phục vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường và an ninh đất nước, phát triển vùng, quy hoạch không gian và tổ chức lãnh thổ;

-       Các kết quả nghiên cứu thuộc các lĩnh vực ngành, chuyên ngành địa lý và các lĩnh vực có liên quan: Địa lý tự nhiên, địa lý tài nguyên và môi trường, địa lý kinh tế, xã hội và nhân văn, địa lý y học, địa lý quân sự, địa chính trị, phương pháp và công nghệ địa lý, ứng dụng khoa học  - công nghệ cho các mục đích thực tiễn phát triển kinh tế xã hội, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, bảo vệ môi trường, thích ứng và ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho các vùng lãnh thổ và biển đảo Việt Nam;

-       Đổi mới chương trình, nội dung và phương pháp đào tạo, giảng dạy địa lý trong hệ thống giáo dục đại học và phổ thông.

2. Thành phần tham dự Hội nghị

-       Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Địa lý.

-       Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Viện Nam, Hội Địa lý Việt Nam.

-       Đại diện lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo.

-       Đại diện lãnh đạo TP Hồ Chí Minh.

-       Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh.

-       Lãnh đạo một số trường đại học và lãnh đạo khoa Địa lý: Đại học Sư phạm Hà Nội 1, Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Đại học Sư phạm Thái Nguyên, Đại học Vinh, Đại học Sư phạm Huế, Đại học Sư phạm Đà Nẵng, Đại học Quy Nhơn, Đại học Tây Nguyên, Đại học Đà Lạt, Đại học Cần Thơ, Đại học Đồng Tháp, Đại học An Giang, Đại học Sài Gòn… ;

-       Hội Bảo vệ Thiên nhiên Việt Nam.

-       Các nhà nghiên cứu có gửi báo cáo cho Hội nghị.

-       Đại diện các báo đài: Giáo dục Thời đại, Giáo dục TPHCM, Sài Gòn Giải phóng, Tuổi trẻ, Thanh niên, VTV, HTV, …

-       Ban Tổ chức Hội nghị.

3. Thời gian và địa điểm tổ chức Hội nghị

-       Thời gian: Hai ngày thứ 7 và Chủ nhật (01 & 02-11-2014).

–       Địa điểm: Khách sạn Sen Việt, số 33 Cao Thắng, F2, Q3, TPHCM.

Xem bản đồ địa điểm tổ chức Hội nghị Địa lý toàn quốc lần thứ VIII

Liên kết website khác