GS. TS. Nguyễn Khanh Vân

12/08/2015 04:57

PGS. TS. Nguyễn Khanh VânCác công trình tiêu biểu:

Sách:

Nguyễn Khanh Vân, 1997. Cơ sở khoa học của Sinh Khí hậu và thực tiễn nghiên cứu. Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Hà Nội, Hà Nội.
Nguyễn Khanh Vân (chủ biên), Nguyễn Thị Hiền, Phan Kế Lộc, Nguyễn Tiến Hiệp, 2000. Các biểu đồ Sinh Khí hậu Việt Nam. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nôị, Hà Nội.

Bài báo:

Liên kết website khác