GS. TSKH. Phạm Hoàng Hải

12/08/2015 04:55

GS. TSKH. Phạm Hoàng Hải
Phó chủ tịch, Tổng thư ký Hội Địa lý Việt Nam
Nguyên Phó viện trưởng (2000 – 2012)
Nguyên trưởng phòng Môi trường Địa lý

Hướng nghiên cứu

Đánh giá tổng hợp tiềm năng tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, kinh tế - xã hội làm cơ sở cho việc xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Quy hoạch và tổ chức lãnh thổ.

Nghiên cứu địa lý, tài nguyên và môi trường biển - đảo Việt Nam.

Nghiên cứu xây dựng bản đồ đất, bản đồ cảnh quan, bản đồ địa mạo thổ nhưỡng, bản đồ quy hoạch môi trường.

Đánh giá tác động môi trường các dự án phát triển.

Xây dựng hệ thống dữ liệu về tài nguyên, môi trường.

Nghiên cứu xây dựng bản đồ cảnh quan và phân vùng lãnh thổ.

Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học: 

Đã hướng dẫn 18 NCS trong đó 03 NCS bảo vệ thành công luận án TS;

Đã hướng dẫn 32 học viên cao học bảo vệ thành công luận văn ThS;

Đã hoàn thành 35 đề tài NCKH cấp Nhà nước, cấp Bộ, trong đó là chủ nhiệm 13 đề tài;

Đã công bố 69 bài báo khoa học, trong đó 55 bài báo công bố ở các tạp chí trong nước, 14 bài báo công bố trên các tạp chí nước ngoài; Số sách đã xuất bản 07 cuốn.
Liên kết website khác