Học viện KH&CN thông báo tuyển nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2017

24/06/2017 12:59

Căn cứ thông báo số 136/TB-BGDĐT ngày 07/3/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xác định và đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017 của Học viện Khoa học và Công nghệ (Học viện KHCN), Học viện KHCN đã tiến hành tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt 1 năm 2017 và Lễ khai giảng được tổ chức vào ngày 07/7/2017 tại Hà Nội.

Học viện KHCN tiếp tục tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt 2 năm 2017 như sau:

1. Chuyên ngành đào tạo: 52 chuyên ngành đào tạo trình độ tiến sĩ.

Danh mục chi tiết các chuyên ngành tuyển sinh và Danh mục ngành phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự tuyển xem tại Phụ lục 1-TS.

2. Hình thức và thời gian đào tạo: Hệ tập trung 3 năm và 4 năm.

Thời gian đào tạo trình độ tiến sĩ đối với người có bằng thạc sĩ là 3 năm, đối với người có bằng đại học là 4 năm tập trung liên tục.
 
3.    Điều kiện dự tuyển

Người dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ phải có đầy đủ các điều kiện sau đây:

a.    Các điều kiện đối với người dự tuyển và Tiêu chuẩn đối với người hướng dẫn nghiên cứu sinh như tại Phụ lục 2-TS.

b.    Hồ sơ đăng ký dự tuyển nghiên cứu sinh theo mẫu tại Phụ lục 3-TS.

c.    Có 02 thư giới thiệu của 02 nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ đã tham gia hoạt động chuyên môn với người dự tuyển và am hiểu lĩnh vực mà người dự tuyển dự định nghiên cứu theo Mẫu 3.4-TS.

d.    Có 01 đề cương nghiên cứu đề tài luận án viết theo hướng dẫn tại Mẫu 3.5-TS.

4.    Đăng ký dự tuyển:

-    Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 10/6/2017 đến hết 22/9/2017.

-    Thí sinh có thể nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển theo hai hình thức:

+ Nộp trực tiếp tại Học viện Khoa học và Công nghệ và các cơ sở của Học viện tại TP. Hồ Chí Minh, TP. Nha Trang, TP. Đà Lạt như trong Phụ lục 4-TS.

+ Gửi hồ sơ qua đường bưu điện theo địa chỉ:

Học viện Khoa học và Công nghệ, Nhà A21, số 18 Hoàng Quốc Việt, cầu Giấy, Hà Nội. Hồ sơ ghi rõ “Hồ sơ dự tuyển nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2017”.

5.    Kinh phí tuyển sinh:

-    Phí dự tuyển: 700.000 đ/ thí sinh. 

-    Nộp phí tuyển sinh: Theo hai hình thức

+ Nộp trực tiếp tại Học viện KHCN: Nhà A21, số 18 Hoàng Quốc Việt, cầu Giấy, Hà Nội.

+ Chuyển khoản vào tài khoản của Học viện KHCN {Thí sinh phải ghi rõ trong mục nội dung chuyển tiền: Họ tên. Nộp phí dự tuyến NCS):

Chủ tài khoản: Học viện Khoa học và Công nghệ

Số tài khoản:    3712.1.1120994

Ngân hàng:    Kho bạc Nhà nước quận Tây Hồ, Hà Nội.
 
6.    Thời gian xét tuyển: Dự kiến từ ngày 02-14/10/2017.

Thông tin chi tiết xin liên hệ với nơi tiếp nhận hồ sơ và tham khảo tại trang web của Học viện Khoa học và Công nghệ: http://\vww.gust.edu.vn

Căn cứ theo thông báo trên, các chuyên ngành phù hợp dự tuyển đối với 4 mã ngành thuộc Địa lý bao gồm:
 
Địa mạo và Cổ địa lý: Địa lý tự nhiên, Địa lý Tài nguyên và Môi trường, Địa chất học, Quản lý Tài nguyên và Môi trường;

Địa lý tự nhiên: Địa lý tự nhiên, Khí tượng và khí hậu học, Địa lý tài nguyên và môi trường, Quản lý tài chuyên và môi trường, Khoa học trái đất, Khoa học môi trường, Địa lý học, Quản lý đất đai;

Địa lý tài nguyên và môi trường: Địa lý tự nhiên, Địa lý học, Địa lý tài nguyên và môi trường, Quản lý tài chuyên và môi trường, Khoa học trái đất, Khoa học môi trường, Địa chất thủy văn, Địa chất công trình;

Thủy văn học: Thủy văn học, Kỹ thuật tài nguyên nước, Khoa học trái đất, Khoa học môi trường, Quản lý tài nguyên và môi trường;
Liên kết website khác