Học viện KH&CN tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2024

15/04/2024 11:59

Học viện KH&CN thông báo tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ Đợt 1 năm 2024. Kế hoạch và phương thức tuyển sinh: 

  • Thời gian dự kiến: 25-26/05/2024
  • Phương thức tuyển sinh: thi tuyển kết hợp xét hồ sơ
  • Hình thức tuyển sinh: thi trực tiếp hoặc trực tuyến (tùy thuộc tình hình thực tế)

Chi tiết Chương trình tuyển sinh xem tại đây

Mẫu biểu đăng ký tuyển sinh xem tại đây

Liên kết website khác