Hội đồng Khoa học Viện Địa lý họp phiên đầu tiên

03/12/2021 11:59

Ngày 2/12/2021, Hội đồng Khoa học của Viện Địa lý khóa 2021-2024 đã tổ chức buổi họp đầu tiên. Tại buổi họp, các thành viên của Hội đồng đã bầu ra các vị trí chủ chốt, gồm có: 

Chủ tịch Hội đồng: PGS. TS. Lại Vĩnh Cẩm

Phó Chủ tịch Hội đồng: PGS. TS. Phan Thị Thanh Hằng, TS. Nguyễn Thanh Hoàn

Thư ký: TS. Lê Thị Thu Hiền

Một số hình ảnh tại buổi họp:

 

 

Liên kết website khác