Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy ý kiến tín nhiệm nhân sự bổ nhiệm lại giữ chức Viện trưởng Viện Địa lý

28/05/2021 11:59

     Ngày 27/5/2021, Viện Địa lý tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy ý kiến tín nhiệm nhân sự bổ nhiệm lại giữ chức Viện trưởng Viện Địa lý đối với PGS.TS. Đào Đình Châm. Cùng dự có TS. Nguyễn Ngọc Tùng, Phó trưởng ban Tổ chức cán bộ, Viện Hàn lâm KHCNVN và các cán bộ chủ chốt của Viện Địa lý.

     Việc lấy phiếu tín nhiệm giúp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Viện; đồng thời giúp lãnh đạo Viện được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để phấn đấu, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tùng mong muốn Hội nghị ghi phiếu tín nhiệm công tâm, khách quan, bảo đảm việc lấy phiếu tín nhiệm được công bằng, dân chủ, đúng quy định.

     Sau khi nghe đồng chí Đào Đình Châm kiểm điểm quá trình công tác và giữ chức vụ Viện trưởng Viện Địa lý từ 2016 đến nay và ý kiến phát biểu của đại biểu, Hội nghị tiến hành bỏ phiếu.

     Một số hình ảnh của Hội nghị:

Liên kết website khác