Hội nghị cán bộ công chức viên chức năm 2016 của Viện Địa lý

23/01/2017 11:59
Hội nghị cán bộ công chức viên chức năm 2016 của Viện Địa lý được tổ chức ngay Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017 tại Hội trường tầng 9, nhà A27 Viện Địa lý ngày 19/01/2017


Đoàn chủ tịch và tổ thư ký Hội nghị

Thông qua biểu quyết của Hội nghị, TS. Đào Đình Châm - Viện trưởng Viện Địa lý và PGS.TS. Uông Đình Khanh - Chủ tịch Công đoàn được bầu vào đoàn chủ tịch và chủ trì Hội nghị. Hội nghị cũng biểu quyết thông qua giới thiệu tổ thư ký gồm bà Trần Thị Ngọc Ánh và bà Nguyễn Thị Huế.
Toàn cảnh Hội nghị

Thay mặt Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Viện Địa lý, Chủ tịch Uông Đình Khanh đã báo cáo tổng kết Công tác Công Đoàn Viện Địa lý năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 của Công đoàn như sau:

Các kết quả đạt được của Công đoàn năm 2016 bao gồm:

Tham gia xây dựng, kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật, chính sách, chế độ có liên quan trực tiếp đến cán bộ, viên chức, người lao động và tổ chức Công đoàn: Giám sát chi tiêu quỹ phúc lợi và khen thưởng; thăm hỏi tình hình sức khỏe, quan tâm đến các chế độ cho các cán bộ nữ, các cán bộ bị ốm đau và khó khăn trong cuộc sống; tổ chức các hoạt động hằng năm như du xuân tại Tuyên Quang, nghỉ mát tại Cát Bà – Hải Phòng, Tết thiếu nhi,...

Công tác tuyên truyền giáo dục: Phổ biến đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, chế độ chính sách và các quy định pháp luật của Nhà nước; Phối hợp với Ban lãnh đạo Viện và các phòng ban tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-05; Vận động ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung với số tiền hơn 15 triệu đồng, ủng hộ Hội chiến binh địa phương, đóng góp vào xây dựng tượng đài nghĩa trang Đồng Lộc,…; Tham gia bồi dưỡng và đóng góp ý kiến về việc chuyển đảng chính thức cho 02 đảng viên dự bị.

Thực hiện tích cực phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, công chức và người lao động: Vận động các các cán bộ đăng ký các đề tài cấp VAST theo hướng Khoa học về Trái đất và hướng Khoa học Công nghệ biển…: Năm 2016 các cán bộ Viện đã đăng ký mở mới 06 đề tài cấp Nhà nước, 02 đề tài nghiên cứu cơ bản, 02 đề tài cấp VAST, 02 đề tài cấp địa phương; vận động thực hiện phong trào thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí và tham nhũng, thực hiện nếp sống văn minh, vệ sinh nơi công sở sạch sẽ.

Phát triển đoàn viên, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, xây dựng tổ Công đoàn vững mạnh: 01 đ/c trong BCH Công đoàn được tham dự lớp nâng cao nghiệp vụ Công đoàn tổ chức tại Tuần Châu (Quảng Ninh). Năm 2016, có 05 đ/c nghỉ hưu, 02 đ/c trong BCH Công đoàn chuyển công tác và nghỉ hưu, BCH đã bổ sung kịp thời nhân sự.
 

Hoạt động nữ công và phong trào của nữ cán bộ công chức viên chức: Tổ chức gặp mặt nhân ngày 8-3 và 20-10. Nhiều cán bộ nữ trẻ được tham gia các đề tài các cấp: 04 đ/c triển khai đề tài từ quỹ hoạt động khoa học trẻ. Các cán bộ nữ đã có nhiều nỗ lực trong hoạt động nghiên cứu khoa học và đào tạo nâng cao trình độ. 01 đ/c vừa bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ, 02 đ/c đang là nghiên cứu sinh trong nước và 02 đ/c đang là nghiên cứu sinh tại nước ngoài. Vai trò của các cán bộ nữ được khẳng định qua việc tham gia đội ngũ lãnh đạo các phòng ban: 02 đ/c giữ chức vụ Trưởng phòng, 03 đ/c giữ chức vụ Phó phòng và 04 đ/c là thành viên của Hội đồng Khoa học. Các đ/c được tham gia hoạt động chăm sóc sức khỏe thường kỳ của Viện Hàn lâm.

Kết quả thi đua Khen thưởng:

Cấp Công đoàn Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam

Tập thể: Công đoàn cơ sở Viện Địa lý; Tổ Công đoàn phòng Sinh thái Cảnh quan; Tổ Công đoàn phòng Viễn Thám, Bản đồ và Hệ thông tin Địa lý.

Cá nhân: Đ/c Nguyễn Thị Bích Loan – Tổ Công đoàn phòng Sinh thái Cảnh quan; đ/c Vương Văn Vũ – Tổ Công đoàn phòng Địa lý Khí hậu; đ/c Nguyễn Văn Mạnh - Tổ Công đoàn phòng Viễn Thám, Bản đồ và Hệ thông tin Địa lý.

Cấp Công đoàn Viện Địa lý:

Tập thể: 17 tổ Công đoàn đạt danh hiệu Tập thể Công đoàn xuất sắc.

Cá nhân: 116 Công đoàn viên xuất sắc, 05 Công đoàn viên tiên tiến
 


Chủ tịch Công đoàn Uông Đình Khanh tổng kết hoạt động
của Công đoàn Viện Địa lý năm 2016 và phương hướng năm 2017 tại Hội nghị

Phương hướng hoạt động - nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn cơ sở Viện Địa lý năm 2017 gồm:

Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở Viện Địa lý nhiệm kỳ 2017-2022.

Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp và 4 chương trình hoạt động của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Tổ chức thực hiện và giám sát Quy chế dân chủ của cơ sở; chỉ đạo Ban thanh tra hoạt động đúng theo nguyên tắc hoạt động của Quy chế.

Phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn của Đất nước, tổ chức trang trọng các ngày 27-7, 22-12, 8-3, 20-10 với các hình thức phù hợp.

Vận động cán bộ công chức viên chức và người lao động hưởng ứng và đóng góp tích cực cho các phong trào hoạt động vì xã hội.

Quan tâm và giới thiệu các công đoàn viên ưu tú vào hàng ngũ của Đảng.

Đề xuất với Ban lãnh đạo Viện về việc các phương án tăng quỹ phúc lợi vào các dịp lễ, ngày Tết.

Tiếp tục chú trọng việc bảo vệ quyền lợi của các công đoàn viên: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, giải quyết khiếu nại tố cáo,…

Thực hiện tốt các hoạt động của Công đoàn theo đúng quy định của Luật Công đoàn: tổ chức họp, chi tiêu tài chính, quản lý hồ sơ,…

Phối hợp hiệu quả với các Công đoàn cơ sở khác trong Viện Hàn lâm.
 
Chủ tịch Công đoàn Viện Địa lý đã phát động phong trào thi đua - khen thưởng của Viện Địa lý năm 2017 với một số hướng thực hiện và chỉ tiêu như sau:
 
Chấn chỉnh kỷ cương lao động, đổi mới tác phong làm việc, chống lãng phí, thực hành tiết kiệm.

Phối hợp với Ban lãnh đạo Viện yêu cầu các đề tài nhiệm vụ nghiên cứu được thực hiện đúng tiến độ, động viên các cán bộ viết bài báo trong nước và quốc tế; phối hợp việc thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học giữa các phòng chuyên môn trong Viện.

Khai thác tốt mọi nguồn thu để phục vụ tốt hơn cho đời sống của các cán bộ công chức viên chức và người lao động.
Các chỉ tiêu của phong trào thi đua - khen thưởng của Viện Địa lý năm 2017 hướng tới là các danh hiệu đạt được về cá nhân và tập thể ở cấp Viện Hàn lâm, phấn đấu 100% các cá nhân và tập thể đạt các danh hiệu cao nhất tại Viện.
 

Ban thanh tra nhân dân tổng kết hoạt động năm 2016 và đề xuất góp ý tại Hội nghị

Tại Hội nghị, Ban thanh tra nhân dân Viện Địa lý cũng đã báo cáo hoạt động của Ban trong năm 2016 và đề xuất một số kiến nghị cho hoạt động tiếp theo. Trong đó nhấn mạnh năm 2016 Ban lãnh đạo Viện đã thực hiện đúng quy chế và các quy trình trong nâng lương, bổ nhiệm cán bộ, toàn viện không xảy ra các vụ việc về khiếu nại, tố cáo, đồng thời, các công tác thi đua khen thưởng, giám sát mở thầu diễn ra theo đúng quy trình, công bằng, dân chủ. Bên cạnh đó, những kiến nghị của Ban đề cập đến việc định lượng các tiêu chuẩn về bình xét thi đua - khen thưởng và đề nghị bố trí hợp lý các trang thiết bị nhằm thuận tiện hơn cho các cán bộ công chức viên chức sử dụng phục vụ mục đích nghiên cứu khoa học.

Ban lãnh đạo Viện Địa lý cũng đã tiếp thu và giải đáp các ý kiến của tập thể, cá nhân các phòng trạm trực thuộc về việc lấy ý kiến xây dựng các dự thảo "Quy chế chi tiêu nội bộ" và "Quy chế thực hiện Dân chủ". Tại Hội nghị, 100% cán bộ của Viện đã thống nhất thông qua hai quy chế trên và Ban lãnh đạo Viện sẽ sớm ban hành để các quy chế chính thức có hiệu lực.

Tổ thư ký tổng kết và thông qua dự thảo Hội nghị

Với những kết quả trên, Hội nghị đã kết thúc tốt đẹp và cuối Hội nghị, toàn thể các cán bộ công chức viên chức và người lao động cùng các đại biểu, cựu cán bộ của Viện Địa lý cùng nhau tham dự Tiệc tất niên Nhà ăn của Viện Hàn lâm.
Liên kết website khác