Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ VIII: Thông báo số 2

01/10/2014 09:13
BAN TỔ CHỨC
HỘI NGHỊ KHOA HỌC ĐỊA LÝ TOÀN QUỐC
LẦN THỨ VIII

 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
               
Hà Nội, ngày 10 tháng 8  năm 2014

 

 THÔNG BÁO SỐ 2

Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 8, sẽ được tổ chức tại Trường đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh từ ngày 1 đến 2 tháng 11 năm 2014. Ban Tổ chức Hội nghị xin được thông báo:

1. Theo thông báo số 1, thời hạn nộp báo cáo toàn văn tham dự Hội nghị đến hết ngày 30 tháng 07 năm 2014. Đến thời hạn trên, Ban Tổ chức đã nhận được một số lượng lớn các báo cáo toàn văn và tóm tắt báo cáo đăng ký tham dự Hội nghị. Để Hội nghị thành công tốt đẹp, động viên được sự tham gia của nhiều Hội viên của Hội, theo nguyện vọng của nhiều tác giả muốn hoàn thiện với chất lượng tốt các báo cáo khoa học cũng như thực hiện đúng các quy định về chế bản, Ban tổ chức Hội nghị quyết định gia hạn ngày nộp báo cáo toàn văn đến hết 20 tháng 8 năm 2014.

2. Các báo cáo được gửi đến Ban tổ chức cần theo đúng hướng dẫn viết báo cáo khoa học, gửi ở dạng file đính kèm (không gửi theo dạng file PDF) theo địa chỉ: avg.vusta.vn@gmail.com ; Các báo cáo sau khi gửi thành công sẽ nhận được trả lời: "BTC Hội nghị đã nhận", còn nếu chưa nhận được phản hồi xin vui lòng liên hệ với BTC (Văn phòng HĐLVN) để kiểm tra lại.

Những báo cáo không tuân thủ các qui định chế bản và không gửi đúng thời hạn sẽ không được xếp vào chương trình Hội nghị.

Các báo cáo chỉ được đăng trong Tuyển tập sau khi được phản biện khoa học và Ban Biên tập chấp nhận cho đăng.

3. Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học sẽ được in thành 2 tập và sẽ hoàn thành trước thời gian tổ chức Hội nghị. Để thuận lợi cho BTC trong việc in ấn kỷ yếu, các cá nhân, đơn vị có nhu cầu nhận kỷ yếu (số tập, quyển), xin vui lòng đăng ký với Ban Tổ chức Hội nghị theo Email: avg.vusta.vn@gmail.cm hoặc theo địa chỉ Văn phòng HĐLVN.

4. Mọi thông tin về Hội nghị sẽ được Ban tổ chức cập nhật thường xuyên trên Website của HN, tại địa chỉ: http://hoithaokhoahoc.hcmup.edu.vn/ Hoặc có thể tìm hiểu thông tin qua Văn phòng HĐLVN theo địa chỉ: Văn phòng HĐLVN, Viện Địa lý, VHLKH&CNVN, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội; Điện thoại : 0913 235611 (Phạm Hoàng Hải), 0987 768368 (Hoàng Bắc)

5. Giấy mời tham dự hội nghị dự kiến sẽ gửi đầu tháng 10 năm 2014, các đại biểu có nhu cầu nhận giấy mời xin liên hệ và đăng ký trước theo địa chỉ: Văn phòng Hội Địa lý Việt Nam, Viện Địa lý, Viện HLKH&CN Việt Nam, số 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội; Điện thoại: 0913 235611 (P.H. Hải), 0987 768368 (Hoàng Bắc)

                                                                                                                      TM. BAN TỔ CHỨC HỘI NGHI
                                                                                                        ĐỒNG TRƯỞNG BAN

                                                                                                       CHỦ TỊCH HỘI ĐLVN

                                                                                                                              (Đã kí và đóng dấu)
                                                                                                       GS.TS. Nguyễn Cao Huần

Thông tin liên hệ

Đơn vị tổ chức: Trường Đại học Sư phạm TP.HCM
Liên hệ tới: 0913 235611 (Phạm Hoàng Hải), 0987 768368 (Hoàng Bắc)

Thời gian triển khai Hội nghị
Từ
07:11 Thứ bảy, 01/11/2014 tới 17:11 Chủ nhật, 02/11/2014
Tại Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, 280 An Dương Vương, P4, Q5, TP.HCM

 

 

Liên kết website khác