Hội nghị Quốc tế Địa tin học về quản lý thiên tai lần thứ 9 (Gi4DM) với chủ đề Theo dõi trái đất để quản lý thiên tai

05/11/2013 04:17


Hội nghị Quốc tế về Địa tin học trong Quản lý thiên tai lần tht 9 (Gi4DM)

Chủ đề Hội nghị
THEO DÕI TRÁI ĐẤT ĐỂ QUẢN LÝ THIÊN TAI
 
 
 
Hòm thư liên lạc của Hội nghị
gi4dm2013@gmail.com
 
 
Thông tin cơ bản
 
- Thời gian: 9-11  /12 / 2013
- Địa điểm: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.
- Đơn vị tổ chức: Viện Địa lý và ISPRS
- Phí đăng ký Hội nghị: USD 200.0
- Phí đăng ký sớm: USD 150.0, chấp nhận với đăng ký trước ngày 01 / 9/ 2013 
- Phí đăng ký đối với người Việt Nam: USD 100.0
 
Các chủ đề tập trung trong Hội nghị:
 
- Các dự án Vệ tinh nhỏ
- Các công cụ Viễn thám và GIS ứng dụng trong quản lý thiên tai
- Quản lý sạt lở đất và thoái hóa đất
- Phân tích lụt lội
- Quản lý hạn hán
- Quản lý cháy rừng
- Phân tích đô thị hóa
- Động đất và tai biến địa chất
- Ô nhiễm biển và duyên hải
- Hoang mạc hóa và thoái hóa đất
- Nghiên cứu và các hoạt động ngăn ngừa thiên tai
 
Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng bấm vào đây
Trang tin hội nghị

 
 
Liên kết website khác