Hội nghị tổng kết Chương trình Tây Nguyên 3

27/06/2016 04:30
 


Toàn cảnh Hội nghị tổng kết Chương trình Tây Nguyên 3

 
Các báo cáo tại hội nghị cho thấy: Chương trình Tây Nguyên 3 giai đoạn 2011-2015 đã hoàn thành các mục tiêu đề ra. Qua 5 năm thực hiện, có 62 đề tài và 5 nhiệm vụ độc lập, trong đó có 31 đề tài thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và phòng tránh thiên tai, chiếm 50%; 21 đề tài thuộc lĩnh vực khoa học - xã hội và an ninh quốc phòng chiếm 34%; 11 đề tài thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ. Chương trình đã huy động trên 2 nghìn nhà khoa học thuộc 12 bộ, ngành, Trung ương và địa phương tham gia…

Theo đó, tất cả các kết quả của các nhiệm vụ, đề tài khoa học của Chương trình đều đáp ứng yêu cầu chuyển giao vào thực tiễn của các tỉnh thuộc khu vực. Đồng thời, đưa ra các kiến nghị đổi mới chính sách, phát triển vùng dựa trên các đặc thù tự nhiên và xã hội của vùng. Về yêu cầu thời gian tới, nhiều đại biểu tại hội nghị cho rằng: cần tiếp tục tâp trung vào phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, công nghệ cao, công nghiệp chế biến… Đẩy mạnh việc áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào khu vực Tây Nguyên.

Ông Nguyễn Đình Kỳ, Phó Chủ nhiệm kiêm Chánh văn phòng Chương trình Tây Nguyên 3 cho biết, giai đoạn tiếp theo cần đưa nhanh một số giải pháp trong liên kết vùng ở Tây Nguyên vào thực hiện. Trong giai đoạn 2016 - 2020, những vấn đề nghiên cứu trong giai đoạn 2011 - 2015 cần phải đẩy mạnh việc đưa vào ứng dụng. Chúng ta phải đưa và hệ thống giám sát tài nguyên thiên nhiên và môi trường trong Tây Nguyên giai đoạn tới. Đồng thời những kết quả của khoa học công nghệ, nhiệm vụ khoa học công nghệ đã nhận được bằng độc quyền sáng chế phát minh, nhận được các giải pháp hữu ích phải đưa nhanh vào cơ sở sản xuất để biến thành sản phẩm hàng hóa.

 
Liên kết website khác